Overig

It’s happening now in Curacao

981

Hij roept Nederlandse bedrijven op om te investeren en te komen ondernemen in Curacao. Het land maakte de afgelopen jaren zware tijden door, onder meer als gevolg van de Venezuela Crisis. Nu het punt van de ommekeer is bereikt, is het tijd om in te stappen. Een ontmoeting met Steven Martina, minister van Economische Zaken in het kabinet Rhuggenaath dat sinds een jaar zetelt.

De nieuwe regering lijkt het economische tij, in 2017 stond het groeicijfer op -1,7 procent, aardig te doen keren. Het toerisme -een belangrijke sector die door de crisis in Venezuela als een pudding in elkaar zakte- toont weer groeicijfers en er zijn gunstige ontwikkelingen binnen de energiesector.

Springplank

Ook niet onbelangrijk: de banden met Nederland zijn flink aangehaald. Onze premier gaf eerder deze zomer al blijk hiervan. Tijdens een investeringsconferentie voor Curacao zei hij: ‘We linken als Koninkrijk der Nederlanden twee continenten en culturen aan elkaar. Het geeft Nederlandse investeerders op Curacao meteen een enorm voordeel. Bovendien is Curacao een fantastische springplank naar Latijns-Amerika.’ Begin 2019 wil Rutte op investeringsmissie naar Curacao. Topbedrijven als Damen, Van Oord en MNO Vervat staan al op de lijst.

Miljoen cruise-passagiers

Hoe staat het er op dit moment voor? “Met de opheffing van het traffic-embargo op Venezuela begint ook het aantal toeristen uit Nederland, de VS, Canada en Latijns-Amerika weer aan te trekken. Dit geeft een enorme spin-off qua evenementen, horeca en transport,” vertelt Martina die zijn woorden rustig en zorgvuldig kiest. Onder zijn toeziend oog werd ook de tweede mega-pier operationeel gemaakt. Doel is het aantal cruise-passagiers van 650.000 te verhogen naar een miljoen. Met lichte trots: “Het gat dat Venezuela heeft geslagen hebben wij behoorlijk kunnen dichten.”

Groen

Binnen het nieuwe energiebeleid gaat de regering volop voor groen. Neem SwAc (Seawater Airconditioning), een technologie waarbij de koude van het zeewater wordt gebruikt voor de koeling van grote gebouwen. Martina: “Curacao beschikt over een prima infrastructuur en heeft de juiste condities om deze technologie optimaal toe te passen.” Een ander voorbeeld is Waste to Energy: het opwekken van energie uit afvalverbranding. Door toepassing van batterijtechnologie is op zonne-energie nog een slag te slaan. Naar verwachting zal de keuze voor groen de concurrentiepositie van Curacao op de wereldmarkt verbeteren.

Raffinaderij

Ook ligt er veel potentie in een tweetal investeringsobjecten: de modernisering van de raffinaderij en de bouw van een LNG terminal. Voor het eerste wordt nu naarstig naar een nieuwe exploitant gezocht. Volgend jaar moeten de besluiten hierover vallen zodat in 2020 een start kan worden gemaakt met modernisering of vernieuwing. Een logische vraag dient zich aan: beschikt Curacao over voldoende mankracht om de economie uit het slop te halen? “Workforce development is een van de pijlers binnen het herstelplan. Indien nodig, zoeken we ook hier de verbinding met onder meer Nederland,” aldus de minister.

Rol Nederland

Innovatie is essentieel bij de economische hervormingen. Ons land kan hierin volgens Martina een uitstekende rol vervullen. Hij zoekt graag de verbinding met Nederlandse innovatiecentra. Met kennisinstituut TNO bestaat inmiddels een samenwerking om onder meer de mobiliteit en de inrichting van de infrastructuur te verbeteren. Ook zijn er verregaande ontwikkelingen over een partnership met de Port of Rotterdam. “Het Bullenbaaigebied bijvoorbeeld leent zich uitstekend om haven-gerelateerde activiteiten te ontwikkelen.” Met de tussenkomst van Port of Rotterdam voorziet de minister grotere kansen om internationale partijen aan het eiland te binden.

SMART

De minister ziet veel heil in de combinatie van SMART en innovatie. “Die kan een legio aan mogelijkheden creëren. Zoals Smart City en Smart Nation waar wij op dit moment hard aan werken.” In dit kader vindt aanstaande november een conferentie plaats over Smart Nation Investment. Aan bod komen de huidige ontwikkelingen op het gebied van SMART, de SMART-initiatieven op Curacao met in het bijzonder de initiatieven die in samenwerking met TNO en andere Smart-leveranciers uit Nederland plaatsvinden.

Dramatisch

Het kabinet Rhuggenaath kreeg bij zijn aantreden te maken met dramatische cijfers. Een greep, het aantal toeristen uit Venezuela stond tot voor kort slechts op enkele honderden, de raffinaderij draaide op nog geen dertig procent met alle gevolgen van dien en het aantal bestemmingen van de nationale luchtvaartmaatschappij InselAir kelderde van tweeëndertig naar zes bestemmingen en moest inkrimpen van achthonderd man personeel naar zo’n honderdvijftig. Ga er maar aan staan.

Rol overheid

Afkomstig uit het bedrijfsleven kent Martina gelukkig het klappen van de zweep. Hij benadrukt de  voorwaardenscheppende rol van de overheid: “Tijdens het besluitvormingsproces zullen we sneller en zo nodig ‘hardcore’ besluiten nemen en vergunningen efficiënter en effectiever afhandelen. Ook zullen we publieke investeringen doen om private investeringen te stimuleren als ook garanties creëren om de risico’s voor bedrijven zoveel mogelijk te neutraliseren.” Kortom, Curacao heeft de deuren wijd open staan. Een mooie uitnodiging aan ondernemend Nederland!