Overig

Jet-Net: techniek in praktijk in Papendrecht

1098

Papendrecht heeft in oktober kennis gemaakt met een nieuw fenomeen: Jet-Net. In een unieke samenwerkingsvorm stimuleren twee scholen, drie bedrijven en de gemeente techniek bij leerlingen van het voorgezet onderwijs. Jet-Net is niet alleen een mooie kans voor leerlingen om kennis te maken met de praktijk, voor bedrijven is het een interessante mogelijkheid onderzoekende en gemotiveerde leerlingen met vernieuwende ideeën te leren kennen.

In 2013 bezochten docenten van het Willem de Zwijger College en CSG De Lage Waard Fokker Aerostructures, Iv-Groep en Koninklijke IHC om te zien wat de bedrijven precies doen. Met Jet-Net zijn raakvlakken tussen scholen en bedrijven in beeld gebracht om een onderwijsprogramma op te stellen dat aansluit op de behoefte van de bedrijven. Jet-Net is een landelijke organisatie opgericht door grote bedrijven als Philips en Shell om leerlingen van Havo, Vwo en hoger onderwijs kennis te laten maken met de mogelijkheden van technologie.

Plastic soep
Een van de projecten die hieruit voortkwamen is de zoektocht om ‘plastic soep’ in de oceanen op te ruimen en tegen te gaan. Leerlingen van beide scholen denken met Koninklijke IHC onder meer over speciale vaartuigen en netten bij de monding van rivieren die vissen doorlaten maar plastic tegenhouden.

In ‘Sluizencomplex Panamakanaal’ stellen leerlingen van het Willem de Zwijger College met Iv-Groep aandachtspunten centraal rond de enorme sluisdeuren die grotere schepen een bredere doorgang biedt tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Docent natuurkunde Fred Valster werkt samen samen met Hendri Koop van Iv-groep, die als ingenieur bij de ontwikkeling van de sluizen is betrokken. “Vorig jaar heb ik van Hendri een rondleiding bij Iv-Groep gehad en vertelde hij over zijn werk,” vertelt Fred. “Dat bracht mij op het idee samen te werken om leerlingen in de bovenbouw van het vwo duidelijk te maken wat ingenieurs nu eigenlijk doen. Leerlingen hebben daar namelijk helemaal geen beeld bij. Eind oktober verzorgde Hendri een presentatie voor zes vwo-leerlingen. Daarna vormden leerlingen in een aantal lessen in groepen van vijf een eigen ingenieursbureau dat de opdracht krijgt om nieuwe sluisdeuren voor het Panamakanaal te ontwerpen. Hierbij gebruiken ze hun kennis van natuurkunde om de beste of goedkoopste methode te bepalen. Alle voorstellen worden ingediend en gepresenteerd. Het is de bedoeling deze begin volgend jaar in het bijzijn van school en ouders feestelijk af te sluiten bij Iv-Groep, waarbij wij natuurlijk ook de ‘winnaar’ bekend maken.”