Overig

Kansen benutten en uitdagingen aangaan

418

‘Beweging in Brabant’ is de titel van het bestuursakkoord waarmee het nieuwe college de komende vier jaar aan de slag gaat. De wisseling van de wacht brengt ook met zich mee dat ik het stokje van mijn voorganger Yves de Boer overneem en deze bestuursperiode voorzitter van de Raad van Bestuur van Havenschap Moerdijk zal zijn. Ik kijk er met enthousiasme naar uit!

De afgelopen jaren heb ik als gedeputeerde bijgedragen aan ons doel om Brabant te laten behoren tot de top vijf van kennis- en innovatieregio’s in Europa. Een haalbare kaart, gezien de krachtige sectoren die Brabant rijk is. In combinatie met de terugkeer van onze maakindustrie biedt dat veel perspectief.

De havenstrategie voor Moerdijk is stevig verbonden met alle economische kansen die de komende jaren in het achterliggende gebied zijn te benutten. Naast de wederopkomst van de maakindustrie gaat het dan ook om mogelijkheden voor de chemische industrie in de grote transitie naar duurzaamheid die we ambiëren. Verder noem ik in dit verband de veelbelovende ontwikkelingen in de biobased industry en de circulaire economie, maar zeker ook de groei die waarneembaar is op alle terreinen van de logistiek.

Samen met de havens van Rotterdam en Antwerpen excelleert de haven van Moerdijk in goede verbindingen met de belangrijkste aanvoergebieden en dispatching naar grote delen van Europa. Gecombineerd met nog steeds groeiende bedrijvigheid in regio’s in Zuid-Nederland en Duitsland biedt dat veel mogelijkheden voor de sectoren transport en logistiek.

We moeten er wel rekening mee houden dat de wereld verandert. Vanwege stevige concurrentie zijn excellente dienstverlening en kostenbewustzijn voorwaarden om te overleven. Ontwikkelingen op het terrein van de big data zullen er voor zorgen dat goederenstromen steeds ‘smarter’ aangestuurd worden. En natuurlijk is onze economie op lange termijn alleen levensvatbaar als we zorgen voor een mooi evenwicht tussen people, planet en profit.

Kansen benutten en uitdagingen aangaan. Dat motto zal leidend zijn bij het uitrollen van de havenstrategie in de komende jaren. Ik heb er zin in!

– Bert Pauli