Overig

Lean and Green: Drechtsteden tekenen convenant duurzame mobiliteit

730

Tijdens Drechtstedendinsdag van 5 maart jl. hebben regionaal portefeuillehouder duurzaamheid Henk Mirck en regionaal portefeuillehouder mobiliteit, Sjoerd J. Veerman een convenant ondertekend dat tot doel heeft duurzame logistiek te stimuleren. De heer P.H.P. Sierat, algemeen directeur van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de heer. Ch. Bruggink, algemeen voorzitter EVO, de ondernemersorganisatie voor logistiek en transport waren medeondertekenaar. Ook de andere portefeuillehouders mobiliteit in de Drechtsteden hebben het convenant ondertekend.

Lean and green
Regionaal portefeuillehouder duurzame mobiliteit, Sjoerd J. Veerman nam op donderdag 8 november 2012 de Lean & Green Logistic Award voor de Drechtsteden in ontvangst. Drechtsteden is de eerste gemeentelijke regio die een award heeft ontvangen en hoort daardoor bij de koplopers duurzame mobiliteit. Het convenant is een nadere overeenkomst, waarin intenties worden uitgesproken om de positie van koploper nader inhoud te geven.

Voornemens
In het convenant worden zestien voornemens uitgesproken. De belangrijkste (dubbel)doelstelling is het versterken van de economische vitaliteit van de Drechtsteden en de verbetering van de leefomgevingkwaliteit. “Wij streven naar een optimaal evenwicht tussen bereikbaarheid en leefbaarheid,” zegt regionaal portefeuillehouder Veerman. In vier jaar tijd moeten overheid en bedrijfsleven de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen en de overlast van (bevoorradend) verkeer terugdringen. Zo moeten er minder kilometers en schonere kilometers gemaakt worden. Vervoerbewegingen moeten qua tijd en plaats geoptimaliseerd worden. zodat minder hinder optreedt en betere doorstroming wordt verkregen. Een actieplan wordt nader uitgewerkt om die doelstellingen te realiseren.

Actieplan
Alle acties zijn gebundeld in de agenda duurzame mobiliteit Drechtsteden. Voorgenomen acties betreffen zowel het verduurzamen van personenvervoer als vrachtverkeer. Hybride stadsbussen, elektrisch personenvervoer en oplaadpunten, zonneponten en het bevorderen van fietsgebruik moeten naast de Waterbus en de Merwedelingelijn bijdragen aan de doelstellingen. Andere acties betreffen onder meer de inventarisatie van kansen voor een varend kennis-, opleidings- en promotiecentrum duurzame binnenvaart, walstroomvoorzieningen, verduurzaming wagenpark gemeenten en efficiënte en duurzame bouwplaatsen.