Overig

Leegstand te lijf en meer hoger opgeleiden in Rotterdam!

1258

De werkloosheid in Rotterdam liep 0,5% terug. Toch blijkt uit de Economische Verkenning 2012 dat Rotterdamse economie veerkrachtig is. Volgens wethouder Hamit Karakus (Stedelijke Economie) moeten we in deze barre tijden realistisch zijn, maar niet fatalistisch.

Aan bepaalde dingen moet in Rotterdam gewerkt worden, zoals aan de leegstand van kantoren. Niet alleen omdat veel leegstand voor een negatief imago zorgt, maar ook omdat grote leegstand volgens Karakus het risico met zich meebrengt dat er huurders op af komen die je juist liever niet wilt hebben. In ieder geval zijn er keurige huurders gevonden voor een aantal grote leegstaande panden zoals een voormalig pand van Eneco aan de Rotterdamse Rochussenstraat. (16.000 vierkante meter, verhuurd aan de Hogeschool Rotterdam).

Verder is het van belang dat er goed wordt doorgebouwd. Elke nieuwe woning levert namelijk 1,6 nieuwe arbeidsplaatsen op. Een ander heuglijk feit is dat er in 2011 maar liefst 6.185 nieuwe inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel waren, exclusief nieuwe vestigingen van bestaande bedrijven. Deze groei is vooral te danken aan de creatieve industrie. (ICT, design, ontwerpers en dergelijke). Het aantal bedrijven dat werd beëindigd of failliet ging viel volgens Karakus erg mee. Er kwamen ook meer ZZP’ers bij.

De woontevredenheid stijgt, maar er zijn nog klachten over de diversiteit van het woon- en winkelaanbod. Een dalend aantal consumenten doet de boodschappen in de eigen stad en het percentage niet-dagelijkse boodschappen dat in Rotterdam wordt gedaan daalde sinds 2004 van 83 naar 67 %. Het aantal restaurants nam toe en meer mensen vinden werken bij dit type horeca.

Wethouder Korrie Louwes (Hoger Onderwijs, Innovatie) meldde stralend dat het percentage hoger opgeleiden in Rotterdam met 4% is gestegen naar 38%. Rotterdam heeft moeite om studenten na hun afstuderen binnen de stadsgrenzen te houden. “Dit heeft ook te maken met de verwachting van hun eerste baan. Veel rechtenstudenten dromen van de Amsterdamse advocatenkantoren, terwijl er in Rotterdam net zo goed veel uitdagende banen voor hen zijn. De haven draagt daar ook toe bij, net als het programma Talentship”, vertelt wethouder Louwes. Via Talentship kunnen recent afgestudeerden ruim twee jaar lang bij verschillende bedrijven aan de slag om werkervaring op te doen. Via projecten die tussen de zes en negen maanden duren, kunnen ze ontdekken dat Rotterdam een inspirerende werkomgeving is. Ze krijgen ook een woning aangeboden. Hoewel ze zelf mogen kiezen waar ze willen wonen, moet die woning wel in Rotterdam staan. De gedachte er achter is natuurlijk dat ze bij het verlaten van Talentship in de stad blijven hangen.

Volgens wethouder Jeannette Baljeu (Regionale Economie) is Rotterdam over de dip van 2009 heen. Ze wijst wel op het belang van regionale samenwerking, waarop ook het komende jaar erg wordt ingezet. “Regio’s presenteren zichzelf steeds sterker. Daarom is onze samenwerking met Den Haag van groot belang. Plus natuurlijk een divers aanbod aan bedrijventerreinen”, vindt Baljeu.