Overig

Maand van de ruimtelijke kwaliteit

775

Provincie Zuid-Holland

Oktober is de ‘Maand van de Ruimtelijke Kwaliteit’. De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen aantrekkelijk, toekomstbestendig en functioneel zijn. Dat is onze inzet voor het ruimtelijke kwaliteitsbeleid en daarmee gaat de Provincie Zuid-Holland in de Maand van de Ruimtelijke Kwaliteit aan de slag.

Tijdens de maand maken we het Panorama Zuid-Holland. Dit is een aantrekkelijk vormgegeven toekomstperspectief waarop de samenhang, ruimtelijke impact en de kansen van maatschappelijke opgaven als klimaatverandering, energietransitie en verstedelijking zijn te zien. Het is een uitdaging om deze ruimtelijk op een goede manier te laten landen, hierin de samenhang te zien en met de vele partners samen te werken.

Wilt u meedenken en doen met de Maand van de Ruimtelijke Kwaliteit? Meld u nu aan voor de online start- en slotbijeenkomst. Ook kunt u de ontwikkeling van het Panorama Zuid-Holland volgen en hierop reageren.