Overig

Nieuwe parallelbaan langs A16 bij Dordrecht in gebruik

688

Vanaf vrijdag 2 oktober stelt Rijkswaterstaat de nieuwe parallelbaan langs de A16 bij Dordrecht open voor verkeer. Verkeer vanaf de N3 en de N217 naar de A16 richting Breda rijdt dan via de parallelbaan naar de nieuwe oprit net voor tankstation de Zuidpunt.

De op- en afrit op de parallelbaan naar het nieuwe bedrijventerrein DistriPark Dordrecht worden in het vierde kwartaal 2021 in gebruik genomen. Dit geldt ook voor de nieuwe op- en afrit aan de andere kant van de A16 bij Willemsdorp.

Vernieuwing aansluiting A16/N3

De vernieuwde aansluiting A16/N3 zorgt voor een goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen op de Westelijke Dordtse Oever en een betere doorstroming van en naar Papendrecht en de Hoeksche Waard. Dit is het eerste project in een reeks van infrastructurele projecten in de regio Drechtsteden. De uitvoering is eind 2018 gestart en wordt begin november afgerond.

De nieuwe aansluiting bestaat uit een kwart klaverblad en een lange invoegstrook in de vorm van een parallelbaan langs de A16 richting Breda die ook het nieuwe bedrijventerrein DistriPark Dordrecht bereikbaar maakt. Vanuit Breda richting Rotterdam is er voor de bereikbaarheid van DistriPark ook een nieuwe op- en afrit aangelegd bij Willemsdorp net voorbij de Moerdijkbrug.

Forse opgave

Rijkswaterstaat past de komende jaren in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen. Denk hierbij o.a. aan nieuwe aansluitingen van de A16 en A15 op de N3 en verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht. Daarnaast zijn het groot onderhoud van de N3 en de renovatie van de Wantijbrug onderdeel van de opgave van Rijkswaterstaat om de komende jaren de bestaande infrastructuur te vervangen en renoveren. Veel bruggen, viaducten, sluizen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden. Door renovatie of vervanging werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generatie(s). Daarbij wordt gebruik gemaakt van slimme en duurzame technieken. Rijkswaterstaat werkt bij deze onderhoudsopgave samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten en marktpartijen.