Overig

Managed Printing Partner en Solution Architects

508

Managed Printing Partner heeft als doelstelling om met de meest uiteenlopende bedrijven een langdurige partnerschap aan te gaan en hun document- en informatiestromen te optimaliseren. Met de recente samenwerking met Solution Architects is de propositie echter nog breder. De nieuwe tak richt zich op inrichting van de complete ICT-omgeving. Michael Arbman, directeur van Managed Printing Partner, zocht hiervoor de samenwerking met specialist Hiddo de Vreeze, directeur van Asapnet Network Solutions.

Het idee voor Solution Architects ontstond ongeveer anderhalf jaar geleden. “Wij bleven elkaar steeds tegenkomen bij onze meest kritische klanten. Dat was vrij uitzonderlijk, omdat de meeste organisaties vaak ontevreden zijn over hun leveranciers van IT-producten en diensten of die op ons traditionele marktgebied. Over onze handelswijze bleven ze echter wel tevreden, alleen merkten we dat zij steeds hogere en andere eisen hadden. Toen zagen Hiddo en ik in dat we dit voor elkaar konden invullen. Onze filosofie over het bedienen en helpen van klanten komt enorm overeen,” legt Arbman uit. Hij probeerde in het verleden samenwerkingsverbanden met IT-resellers aan te gaan, maar kwam dan vaak bedrogen uit. “Zij hadden andere belangen en gingen dan ineens ook printers leveren. Of ze zeiden: ‘wij doen geen hardware’, maar dan bleek er een enorm magazijn achter het bedrijfspand te staan. Die stond natuurlijk vol met spullen en niet met uren.” Asapnet Network Solutions heeft dat allemaal niet en is daarom complementair aan Managed Printing Partner. De Vreeze: “Wij handelen niet in fysieke spullen, maar zijn een echte urenfabriek. We zijn een serviceverlener op het gebied van kennis, kunde en vaardigheden. Onze visie komt in grote lijnen overeen met die van Managed Printing Partner. Ook wij stellen gemak voor de klant en het aangaan van duurzame relaties voorop. We willen een maatwerk leverende, betrouwbare partner zijn.” De Vreeze ziet aan de vraagkant een groot stuk kennisgebrek, waardoor bij veel bedrijven de efficiency te laag en de kosten te hoog zijn. Onnodig, volgens hem. “Wij proberen dat gat voor hun te vullen door middel van projecten. De klant betrekken we er zo intensief bij als hij wenst. We leiden veelvuldig op en ook na afloop van een project kunnen zij nog bij ons aankloppen voor advies. We zijn een klankbord voor bedrijven. Daar is behoefte aan, want het gaat allemaal zo snel in onze branche. Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op. Ons bedrijf is erin gespecialiseerd om organisaties de koers te laten varen die bij hun past. Door onze kennis en kunde beschikken zij altijd over de meest recente technologieën, die ze op de juiste wijze kunnen benutten.” Flexibiliteit vormt in dat kader één van de kernwoorden. “Je bent echt iemands business aan het automatiseren, in plaats van dat je een business door een systeem probeert te gieten. Veel mensen denken ten onrechte dat ze continu moeten investeren in de nieuwste applicaties. Terwijl ze vaak al van alles in huis hebben, maar niet weten dat het er is of hoe ze ermee om moeten gaan. Die bewustwording creëren zorgt al voor een eerste kostenbesparing, zonder dat het een investering vereist,” zegt Arbman. De Vreeze vult aan: “Talloze organisaties gebruiken Microsoft SharePoint op een verkeerde manier. Ze hebben geen idee dat daar een heel archiveringssysteem in zit, waar je van alles mee kan. Voor veel applicaties geldt dat ze voor maar 5 procent benut worden. Op het moment dat je de functionaliteiten uit de applicaties gaat halen, worden werkprocessen zoveel makkelijker. De klant hoeft daar vaak helemaal geen nieuwe software voor te kopen. Wij verkopen alleen de uren. Het is een investering in kennis, niet in producten.”

Beperkte middelen

‘Je moet nooit een kalkoen gaan vertellen dat het bijna kerst is’, vergelijkt Arbman de populaire decemberlekkernij met de voortkabbelende situatie op de gemiddelde werkvloer. ICT wordt over het algemeen nog steeds als een kostenpost en een noodzakelijk kwaad gezien, terwijl dit juist ingezet kan worden als een strategisch concurrentievoordeel. “Wanneer je met een ICT-manager gaat praten, heeft die alles goed voor elkaar binnen zijn organisatie, met zijn afnemers en leveranciers. Maar diegene heeft nooit tijd voor nieuwe projecten, omdat het druk genoeg is met het uitvoeren van de dagelijkse operatie. Dan denk je goed bezig te zijn, terwijl je veel mogelijkheden onbenut laat.” Het valt De Vreeze ook op dat er binnen bedrijven veel gewerkt wordt met oude versies van applicaties, die door een contract met de leverancier plotsklaps worden opgevolgd door de allernieuwste uitgave. “Die nieuwe versie richten ze dan in op de oude manier, omdat dat zo lekker vertrouwd is.  Terwijl zo’n nieuwe uitgave ten opzichte van de versie van 10 jaar geleden veel geavanceerder is. Gebruikers laten de nieuwe mogelijkheden echter veel te vaak liggen, omdat ze die niet kennen of en veilig vasthouden aan hoe het altijd al was. Solution Architects wil dat door goede voorlichting voorkomen. Wij willen ze laten zien wat er nog meer is in de markt en welke kant ze kunnen opgroeien met de software die ze al hebben of nog aangeschaft dient te worden. Middels enkele eenvoudige stappen kunnen zij hun dienstverlening vaak al enorm verbeteren en vereenvoudigen.” De formule NT+OO=EOO is in het leven geroepen om duidelijk te maken dat bedrijven veel beter kunnen en dient als een waarschuwing. De letters staan voor: new technology + old organisation = expensive old organisation. Arbman: “Onze klanten moeten weten dat ze hun business kunnen veranderen door middel van automatisering. Als ze dit op de goede wijze doen, zorgt het niet per definitie voor een grote kostenpost, maar voor al voor een betere concurrentiepositie. Met Managed Printing Partner deden we dit al op het gebied van document- en informatiestromen en met Solution Architects nu dus ook voor de complete ICT-omgeving. Een professionele inrichting is voor iedereen haalbaar. Op een heldere, transparante wijze zijn we met diensten en services bezig.”

Crowdfunding en duurzaamheid

In het verlengde daarvan is crowdfunding een middel dat wordt ingezet om kapitaal te genereren. Arbman: “Banken en verzekeraars hebben het vertrouwen van de grote massa de afgelopen jaren het meest geschaad. Maar de steun van de overheid gebruiken ze om hun positie te verbeteren en met zo min mogelijk risico tegen een zo hoog mogelijke rente dingen uit te geven. Dat bankenbeleid leidt er alleen maar toe dat bedrijven en innovaties stilstaan. Crowdfunding dient als goed  alternatief voor een bank of verzekeraar. Wij hebben het getest en het voor elkaar gekregen om op die manier 100.000 euro vreemd vermogen van particulieren te ontvangen. Via de site www.geldvoorelkaar.nl kwam dat in 4 dagen tijd binnen. De behoefte tot participeren is groot. Het is een mooi voorbeeld van wat er gebeurt als meerdere mensen jou een betrouwbare partij vinden. Dan zijn velen bereid hun portemonnee te trekken. Het gaat vele malen sneller dan wanneer je acht risicomanagers moet overtuigen van je plannen. Door social media en interactie op internet gaan we weer terug naar de kern. Men zoekt elkaar op en bouwt netwerken van, voor en door mensen. Zo ontstaan verbindingen op verschillende niveaus. Het geld is niet uit de markt, het vertrouwen is uit de markt. Door de crisis is samenwerking nog belangrijker geworden. In die zin is het een zegen. Wat echt van waarde is, komt altijd weer terug.” De aandacht voor duurzaamheid is nooit weggeweest en neemt binnen zowel Managed Printing Partner als Asapnet Network Solutions al jaren een belangrijke plek in. Arbman rijdt al 5 jaar in een hybride auto en medewerkers van Asapnet Network Solutions brengen zich van a naar b in een elektrisch aangedreven Opel Ampera. De partners van Managed Printing Partner, Konica Minolta en Canon, staan bekend om hun groene inslag en het nieuwe pand van Asapnet Network Services is vanuit een duurzame visie neergezet. Het is slechts één van de talloze overeenkomsten tussen beide bedrijven. Het bedienen van elkaars klanten via Solution Architects zal voor de klant ongetwijfeld geruisloos gaan en alleen maar een waardevolle toevoeging blijken. Arbman: “De Randstad is goed afgedekt en het is onze ambitie om op den duur een landelijke aanbieder te worden. Maar alles op zijn tijd. We willen niet groeien om het groeien, maar groeien omdat we het aankunnen. Ik denk dat beide partijen zoveel overeenkomsten en eenduidige visie hebben, dat alle ingrediënten voor een succesvolle samenwerking aanwezig zijn.