Overig

Minister Asscher bezoekt Dordrecht

622

Op donderdag 7 november jl. bracht Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bezoek aan de regio. ’s-Middags was de minister te gast bij KROHNE in Dordrecht. Tijdens dit bezoek is er gesproken over de technologische ontwikkelingen binnen KROHNE, en de daarmee gepaard gaande economische uitdagingen. De groei in het werkpakket van het bedrijf vergt een continue investering in scholing van medewerkers. Daarnaast resulteert de nieuwe ontwikkeling van de Magnetische Resonantie flowmeter in een nieuwe uitdaging om een uitbreiding van de huidige productiefaciliteit voor te bereiden waar, op termijn, tweehonderd goed opgeleide medewerkers werk zullen vinden. Ook op het gebied van R&D zal de huidige capaciteit aan medewerkers gecontinueerd moeten worden.

Er zijn vergaande plannen om medio 2014 te starten met de bouw van een nieuwe productiefaciliteit naast de bestaande productielocatie aan de Kerkeplaat in Dordrecht. Voor deze bouw, moet de top van KROHNE nog wel haar akkoord geven. Grootste uitdaging is de werving van nieuwe medewerkers, vooral technici op MBO-niveau. Maar ook voor het bouwen van de nieuwe productielocatie zijn goed geschoolde medewerkers nodig, omdat er veel specialistische apparatuur in deze nieuwe hal geplaatst wordt. “Van dit soort vernieuwing moeten we het als Nederland hebben,” aldus een zeer enthousiaste Minister Asscher.

Arbeidsmarktevent
Onder het motto ʻAlle hens aan dek op weg naar 2020ʼ vond op ’s-avonds een regionaal arbeidsmarktevent plaats in DordtYart eveneens in Dordrecht. De opkomst viel wat tegen, vooral het bedrijfsleven was ondervertegenwoordigd. Tijdens dit event riep speciale gast minister Lodewijk Asscher de aanwezigen op om zo veel mogelijk leerwerkplekken te creëren voor jongeren teneinde hun kansen op werk te vergroten. Ondanks de werkloosheid is er in de Drechtsteden een groot tekort aan jong technisch opgeleid personeel.

Miljoenen bespaard
De Drechtsteden hebben afgelopen jaren zo’n 9,5 miljoen euro bespaard op de uitkeringen door intensieve begeleiding van mensen naar werk door Baanbrekend Drechtsteden, een samenwerkingsverband tussen de Sociale Dienst Drechtsteden en Randstad Groep Nederland. Dat bleek uit de presentatie van regiobestuurder Bert van de Burgt. Baanbrekend Drechtsteden kost jaarlijks 3,6 miljoen. Hiervan wordt € 1,6 miljoen geïnvesteerd in opleidingen voor werkzoekenden en € 300.000 aan een resultaatafhankelijke fee aan Randstad. Een resultaatafhankelijke fee wordt overigens ook ingezet bij andere uitzendorganisaties wanneer zij mee willen doen met Baanbrekend. Vanaf de start in 2011 zijn 1.433 mensen via Baanbrekend vanuit de bijstand aan het werk gegaan. Jaarlijks stijgt het aantal plaatsingen. Dit jaar zijn tot en met september 471 mensen bemiddeld naar werk. De verwachting is eind dit jaar de 600 te realiseren.

Na toespraken en interviews met onder andere Yvonne Bieshaar, directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden en Pier Eringa van het Albert Schweitzer ziekenhuis waren er nog vier workshops en gelegenheid tot netwerken.