Overig

Mobiliteitsmanagement

753

Mo-bi-li-teits-ma-nage-ment. Wat een term. Die kom je vooral in de krant, op het Binnenhof of op websites van Rijkswaterstaat tegen. Op Wikipedia schrijft men: “Een verzamelnaam voor inspanningen om de mobiliteitskeuzes van individuen te beïnvloeden. In Nederland wordt hier meer in het bijzonder bedoeld: het stimuleren van het gebruik van alternatieven voor de auto.”

De focus ligt vooral op woon-werkverkeer, zakelijk en beroepsverkeer. Deze behoefte mobiliteit te managen is ontstaan na de periode dat er steeds meer auto’s kwamen, dat er te weinig wegdek was en dat we daardoor met elkaar vele uren per week in een file de tijd aan ons voorbij zagen tikken. Wijze mensen bedachten dat we vooral niet allemaal tegelijk de weg op moesten gaan. Minder en op andere tijdstippen achter het stuur, dan wordt het vanzelf minder druk. Wanneer je dan kijkt naar mobiel zijn en gebruik van tijd, valt er direct een brug te slaan naar ICT als middel om voorheen verloren reistijd efficiënter te benutten.

Telewerken
Dit principe biedt veel flexibiliteit bij het uitvoeren van uw werk (en het laat ons ICT-hart natuurlijk sneller kloppen). TNO geeft als definitie: “Arbeid die op afstand van de werk- of opdrachtgever wordt uitgevoerd met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT)”. Door de opkomst van betaalbare snelle dataverbindingen, de ontwikkeling van ICT-toepassingen en de groeiende behoefte om efficiënt met onze tijd om te gaan, is het niets nieuws dat er steeds vaker wordt “getelewerkt”.

Handige hulpmiddelen
Actueler zijn de introducties van allerhande nieuwe apparaten zoals smartphones, Ultrabooks en tablets. Nieuw zijn ook diensten als Microsoft Office365 en ASPect Foon (hosted telefonie), die het steeds beter mogelijk maken om overal waar u wilt toegang te hebben tot uw gegevens en bereikbaar te zijn. De komst van allerlei zakelijke, werkelijk nuttige (maat) Apps, maakt mobiel werken nog efficiënter.

“Allemaal leuk en aardig, maar is dat wel veilig?, hoor ik u denken. Een logische gedachte, want het maken van goede afspraken met de gebruiker en voorzieningen om gegevens te beschermen zijn nodig om goed en veilig te kunnen werken.

‘Mobile Device Management’ maakt dit mogelijk. De nieuwe mobiele werkapparatuur wordt daarmee actief beheerd en zelfs op afstand geblokkeerd als dat nodig is. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via (0184) 67 54 00 of info@aspect-ict.nl.

– Jan Mudde