Overig

Mooi wonen vertaalt zich in prettig ondernemen

884

Het is fijn wonen, leven en werken in de gemeente Zwijndrecht. Dat stelt Hein van der Loo, die sinds een jaar burgemeester van Zwijndrecht is. Samen met wethouder Tycho Jansen vertelt hij over de opgaven en ambities van de gemeente en hoe het is om in tijden van coronacrisis te besturen. Het levert een boeiend gesprek op, waarbij de grote betrokkenheid van de heren goed naar voren komt.

We ontmoeten de bestuurders in de Zwijndrechtse watertoren die een prachtig uitzicht biedt over de gemeente en de Oude Maas. Het markante rijksmonument van 41 meter hoog werd in 2019 uitgeroepen tot de mooiste watertoren van Nederland. Al turend over de woningen, bedrijven, het water en het groen vragen we Hein van der Loo hoe hij zijn eerste jaar als burgemeester van de gemeente Zwijndrecht ervaren heeft ervaren. “Ik heb Zwijndrecht leren kennen als een schitteren-de groene gemeente met een prachtige ligging, een grote groep betrokken mensen en een veelheid aan economische activiteiten,” zegt hij met een grote glimlach op zijn gezicht.

HOE WORDT ZWIJNDRECHT ER BETER VAN?

Om de gemeente en de mensen beter te leren kennen, ging de burgemeester vlak na zijn installatie veelvuldig in gesprek met bewoners en ondernemers van Zwijndrecht. Iedereen met vragen of ideeën kon zich met vijf andere Zwijndrechtenaren aanmelden om een broodje te eten samen met de burgemeester. Van der Loo: “Aan de oproep voor een kennismakingsgesprek is goed gehoor gegeven. Op die manier heb ik op een hele fijne manier kennis mogen maken met een diversiteit aan inwoners en ondernemers. Ik heb gevraagd: wat vindt u dat er goed gaat en wat vindt u dat er beter kan in Zwijndrecht.” We zijn uiteraard benieuwd wat hieruit naar voren is gekomen. “Inwoners vinden het belangrijk om makkelijk te kunnen aankloppen bij de gemeente. Daarnaast leggen ze de nadruk op het behoud van ruimte en groen. Het behoud daarvan. Mensen snappen tegelijkertijd de bouwopgave die we hebben. Van ondernemers hoor ik vaak het thema bereikbaarheid. De ontsluiting van Zwijndrecht naar weg, water en spoor. De toegang tot de woningmarkt.” De kennismakingsgesprekken van de burgemeester waren ruim voor corona. Inmiddels spreekt hij met ondernemers over hele andere uitdagingen, voor sommigen om het hoofd boven water te houden. “Dat is voor een aantal ondernemers de verdrietige werkelijkheid. Daar hebben we als gemeente ook zorg over. Waar mogelijk proberen we te helpen.”

LOKALE VERTALING

Samen werken aan de ontwikkeling van Zwijndrecht. Tycho Jansen, wethouder met onder andere economie, arbeid en financiën in zijn portefeuille, geeft een mooi voorbeeld hoe dat in Zwijndrecht gaat. “De Noordoevers is een terrein dat wij willen ontwikkelen voor woningbouw. Omdat er voetbalvelden in dat gebied liggen, zijn we in gesprek gegaan met de betreffende voetbalvereniging. Verplaatsen bleek geen optie, omdat er op korte termijn geen alternatieve locatie voorhanden is. In samenspraak met de clubleden is de voetbalvereniging nu een hele mooie toevoeging geworden aan het plan. Een soort groene buffer tussen de bebouwing. Het is kenmerkend voor Zwijndrecht hoe we samen kansen optimaal willen benutten.” We vragen Jansen welke kansen en ambities er nog meer zijn. “Er is een fors tekort aan woningen om de autonome ontwikkeling van de inwoners op te vangen. Naast het meerjarenplan voor het bouwen van 4600 woningen willen we tot aan 2030, 3800 banen in Zwijndrecht creëren. Die ontwikkelingen zijn nodig, maar we moeten daarbij de leefbaarheid niet uit het oog verliezen. In dit gebied is woonwerkverkeer best een issue. We proberen er daarom ook meer op te sturen dat mensen die in Zwijndrecht wonen, ook in Zwijndrecht werken. Dat zorgt voor een betere doorstroming en meer duurzaamheid.” De wethouder legt uit dat er bij het realiseren van deze ontwikkelingen samengewerkt wordt met de andere gemeenten in de Drechtsteden. Iedere gemeente maakt een lokale vertaling om de ambities te verwezenlijken.

GROEIMOGELIJKHEDEN

Daarmee komen we op onderwerpen die eveneens volop leven in de regio: hoe houden en maken we de gemeente groen en schoon? Van der Loo: “We zetten volop in op het bevorderen van duurzaamheid en milieu. Samen met de andere gemeenten in de Drechtsteden kijken we hoe we vorm kunnen geven aan de energietransitie. Tevens zijn er lokale initiatieven, waarbij we groene tuinen stimuleren en energie neutraal bouwen.” Ook is er ruimschoots aandacht voor bereikbaarheid, aldus Jansen. “Zwijndrecht is centraal gelegen en dat heeft veel voordelen. We hebben goede trein-, bus- en waterverbindingen. Maar als we minder verkeer op de weg willen, zullen we de behoefte van de reizigers goed in kaart moeten brengen. Door met elkaar in gesprek te gaan, zijn we tot het inzicht gekomen dat er vooral behoefte is aan betere fietsverbindingen. Als wij als college en raad groeimogelijkheden zien, zetten we dat om in ambities. Dat zien we ook terug bij het Veerplein, een historisch belangrijke plek, die voor een groot deel de identiteit van Zwijndrecht bepaalt. We willen er voor iedereen een prachtig en groen verblijfsgebied van maken.”

MET ELKAAR IN GESPREK

Als we er naar informeren, onderstrepen beide heren dat de coronacrisis het verwezenlijken van de ambities niet altijd even gemakkelijk maakt. Maar corona heeft volgens hen zaken niet ‘on hold’ gezet. Van der Loo vertelt hoe hij het besturen sinds de komst van het coronavirus heeft ondervonden. “Er is al veel geleden en verloren, maar ik zie deze periode niet alleen maar als verlies. Het heeft de mensen ook dichter bij elkaar gebracht. We zijn intens betrokken, we blijven met elkaar in gesprek en we blijven elkaar steunen. Natuurlijk merk en begrijp ik het ongenoegen, maar ik ervaar vooral begrip.” Jansen licht toe wat de crisis voor het bedrijfsleven in Zwijndrecht inhoudt. “Toen we op deze crisis afstevenden, zijn we direct aan de slag gegaan en hebben we de gesprekken met ondernemers geïntensiveerd en ondersteunen we ze daar waar we kunnen. Daarnaast zijn we heel gericht informatie gaan geven, zodat ondernemers op één punt alle voor hen relevante informatie kunnen vinden.” De wethouder vertelt dat er door de crisis ook mooie initiatieven zijn ontstaan, zoals Zozwijndrecht.nl. “We hebben een digitale winkelstraat geïntroduceerd. Een platform waar we alle ondernemers uit Zwijndrecht digitaal bij elkaar brengen. Hiermee helpen we de vindbaarheid te vergroten. Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt.”

FIJN WONEN, LEVEN EN WERKEN IN ZWIJNDRECHT

Jansen verduidelijkt dat de gemeente voor de coronacrisis zich al hard maakte voor de ondernemers en zich altijd inzet voor een goede, zorgvuldige relatie tussen ondernemers en gemeente. “Hoewel er een grote diversiteit aan bedrijven in Zwijndrecht is gevestigd, is de sociale binding tussen ondernemers opvallend hecht. Van oudsher is Zwijndrecht de grootste binnenvaartgemeente van Nederland en de mentaliteit van die schippersfamilies is kenmerkend voor de gemeente. Zwijndrechtse ondernemers weten van aanpakken en denken in oplossingen. Ze zijn bereid om op positieve wijze de dialoog met elkaar aan te gaan. Het mooie wonen wordt zo ook vertaald in prettig ondernemen. Als gemeente willen we graag voor de bedrijven klaar staan en ze faciliteren daar waar het kan. Dat geldt ook voor ondernemers die zich willen vestigen in Zwijndrecht, we denken graag met hen mee.” De burgemeester, die zelf uit het bedrijfsleven komt, vindt het arbeidsethos in Zwijndrecht opvallend goed. “Zo wordt er bij bedrijven in de wijde omtrek ook over gesproken. Mensen uit onze regio werken hard, zijn goed geschoold en dragen een cultuur van sjouwen en bouwen. Letterlijk en figuurlijk.” Van der Loo pleit er wel voor om het arbeidspotentieel ook voor onze regio Drechtsteden te behouden. Dat vraagt volgens de burgemeester om nauw contact met het bedrijfsleven. Om onderhoud van het leefklimaat. Woningen voor starters en blijvers. En om wat meer trots. Vanuit zijn eigen trots op Zwijndrecht zet Van der Loo voor ons nog wat positieve zaken op een rij. “In Zwijndrecht is de sociale cohesie groot. Mensen staan dicht bij elkaar. Er is een actief verenigingsleven. Kom je van de A16 af, dan is onze gemeente verrassend groen. Er zijn veel parken, watertjes en we hebben een schitterend mooi buitengebied. En niet te vergeten: succesvolle bedrijven in een heleboel sectoren. Zwijndrecht heeft zelf al veel te bieden en als onderdeel van een groot stedelijk gebied nog meer. Voordat je het weet ben je in Dordrecht, de oudste stad van Holland. En met de trein sta je binnen twaalf minuten op station Blaak in Rotterdam.“

Een bevestiging van waarmee we het verhaal begonnen: het is fijn wonen, leven en werken in Zwijndrecht.