Overig

Nederland Maritiem Land wil nog intensievere samenwerkingen

494

Nederland Maritiem Land verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening, kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, watersportindustrie en visserij. Met 12.000 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan zo’n 224.000 mensen, realiseert de sector een totale toegevoegde waarde van ruim 21 miljard euro. Sinds 1 januari is Wim van Sluis voorzitter van de maritieme koepelorganisatie. Een functie die hem als voormalig wethouder Haven Rotterdam en oud-voorzitter van Deltalinqs en Rotterdam Port Promotion Council op het lijf is geschreven.

“Toen mij gevraagd werd het stokje over te nemen van Arie Kraaijeveld, heb ik daar niet lang over na hoeven denken. Ik heb immers zout water door mijn aderen lopen. Wel heb ik vooraf diverse gesprekken gevoerd met bestuursleden die ik nog niet kende, om te peilen of er een klik was. Toen dat goed bleek te zitten, ben ik er met volle overtuiging ingestapt.” Het werd Van Sluis al snel duidelijk dat de hoofdmissie van Nederland Maritiem Land de komende jaren met name het versterken van de zichtbaarheid van de maritieme industrie is. “Ons land is in de maritieme wereld een belangrijke speler. Het ligt misschien voor de hand om dan als eerste te denken aan onze rol binnen de baggerindustrie en de kunstmatig aangelegde palmeilanden voor de kust van Dubai, maar vergeet bijvoorbeeld ook de jachtbouw of gespecialiseerde schepen en alle toeleveranciers niet. Met elkaar kunnen we nog meer naar buiten treden en een eenheid vormen. Ogen en oren moeten altijd blijven openstaan voor slimme samenwerkingen. De concurrentie in het buitenland zit ook niet stil. We moeten blijven excelleren om onze voorsprong uit te bouwen, want natuurlijk liggen er kapers op de kust.”

Sponsor van SAIL

Eén van de initiatieven om de maritieme sector nog meer op de kaart te zetten, is de samenwerking die Nederland Maritiem Land is aangegaan met SAIL Amsterdam. Het grootste nautische evenement van Europa  vindt dit jaar plaats van 19 tot en met 23 augustus. De laatste editie in 2010 trok 1,5 miljoen bezoekers. “Het is voor ons het perfecte platform om het promoten van Nederland als maritiem land uit te dragen. Hoe wij daar invulling aan geven? Nederland Maritiem Land adopteert de Groene Oceaan op de NDSM-werf. Hier kunnen bezoekers het havenleven van de toekomst beleven. Niet alleen door te zien, maar ook door te doen. Duurzaamheid, innovatie, vakmanschap en technologie staan hierbij voorop. We mikken op een breed publiek, waarbij de jeugd onze speciale aandacht heeft. We willen die doelgroep zodanig enthousiasmeren, dat ze een loopbaan binnen de maritieme branche gaan overwegen. Er zijn prachtige, interessante banen te vergeven. De verbinding tussen de marktsector en het onderwijs is al in gang gezet, maar kan en moet verder geïntensiveerd worden. Het is belangrijk dat mensen doordrongen zijn van de diversiteit van de sector. Wie maritiem zegt, denkt vaak aan een varend bestaan. Maar de branche is veel breder dan dat. Dat willen we tijdens SAIL zeker ook laten zien.”

Maritieme strategie

Begin dit jaar stuurde minister Melanie Schultz van Haegen de eerste ‘maritieme strategie’ naar de Tweede Kamer. Het maritiem bedrijfsleven is via Nederland Maritiem Land nauw betrokken geweest bij het opstellen ervan. Wat kan en moet de overheid met name doen om de maritieme toppositie van Nederland wereldwijd te behouden en versterken?

“Uitdagingen op kernthema’s als werkgelegenheid, logistiek, veiligheid en milieu worden steeds complexer. Vaak spelen zowel private als publieke belangen een rol. Daarom is er binnen de maritieme strategie niet alleen krachtenbundeling tussen de rijksoverheid en werkgevers en werknemers, maar ook tussen decentrale overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en NGO’s op het gebied van bijvoorbeeld natuur, gezondheid en milieu.” De maritieme strategie is onderverdeeld in zes thema’s. “Bereikbaarheid is bijvoorbeeld een belangrijk punt. Hoe creëren we  een transportnetwerk waarbij maritiem vervoer naadloos integreert in de logistieke keten? Daar gaan we met elkaar naar kijken. Veiligheid is ook zo’n punt. Denk dan aan het bewaken van handelsroutes, tegengaan van piraterij en het bootvluchtelingenprobleem, maar ook aan het inzetten op veilige en schone schepen. Op het gebied van handel is een aantrekkelijk vestigingsklimaat met een Europees en mondiaal gelijk speelveld van belang om handel te drijven. De overheid speelt daar een belangrijke rol in. Al met al denk ik dat er op verschillende fronten goede crossovers te maken zijn. Ik ben daar optimistisch over. Voor de zeehavens en de binnenvaart zijn er al werkprogramma’s en voor de maritieme maakindustrie zit dat in het vat. Natuurlijk is ook de maritieme sector dynamisch, met bijbehorende ups en down. De offshore-industrie heeft het nu even moeilijk door de lage olieprijs, maar die gaat echt wel weer een keer omhoog. Bovendien biedt de aanleg van grote windparken nog steeds werkgelegenheid.” Van Sluis ziet de overheid graag als launching customer. “Door innovatieve oplossingen als eerste in te kopen, bijvoorbeeld een nieuw marineschip, geef je bedrijven de mogelijkheid om die innovaties verder te ontwikkelen. Dat is in mijn ogen het ideale plaatje.”