Overig

Nederlandse maritiem-technologische sector ziet omzet stijgen

396

De Nederlandse maritiem-technologische sector heeft een goed jaar achter de rug. De omzet steeg met 17% van € 6,4 miljard in 2013 naar € 7,5 miljard in 2014. De sector bood werkgelegenheid aan 31.680 fte (2013: 29.361 fte).

Voorzitter van brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology, Hans Voorneveld: “De plotselinge val van de olieprijs halverwege het jaar zorgde voor een afname van opdrachten uit de offshore. De sector levert echter aan een grote diversiteit aan markten waardoor de afname aan orders vanuit de offshore werd gecompenseerd door orders voor met name schepen voor de offshorewind, megajachtbouw, patrouilleboten en overige speciale schepen.”

Het totale orderboek van zeeschepen bij Nederlandse werven is stabiel gebleven en is nog steeds goed te noemen. Het opgeleverde tonnage aan zeeschepen in Nederland steeg in 2014 weer nadat het was blijven dalen vanaf 2007. De orderintake van zeeschepen bij Nederlandse werven daalde. Opvallende orders waren er vooral in de vorm van enkele series short sea schepen.

De maritieme toeleveringsindustrie had in zijn algemeenheid een goed jaar met een behoorlijke omzetstijging van ruim tien procent.

De bouw van schepen voor de binnenwateren, vissersschepen en kleine zeeschepen is nog steeds een flinke industrie in Nederland. In 2014 werd er voor ruim € 600 miljoen aan schepen opgeleverd. De dalende output van vrachtschepen voor de binnenvaart werd gecompenseerd door de oplevering van maar liefst veertien riviercruiseschepen. Op visserijgebied was 2014 het jaar waarin opdracht werd gegeven voor de bouw van een revolutionair vissersschip.

2014 was voor de superjachtbouw een goed jaar. Hoewel de opleveringen met 16 jachten voor een totale waarde van € 649 miljoen wat lager uitkwamen dan in 2013, lag de orderintake met 22 jachten van totaal ruim € 1,4 miljard op hetzelfde niveau als in 2013 qua waarde van de jachten. De gemiddelde grootte van de bestelde jachten neemt nog steeds toe. De werven hebben laten zien dat men ook in Nederland terecht kan voor een jacht van meer dan 100 meter.

De Nederlandse maritiem-technologische sector in 2014

Zeescheepsnieuwbouw

In totaal zijn er in 2014 67 zeegaande schepen opgeleverd (2013: 77). De orderintake betrof 99 schepen (2013: 136 schepen) met een waarde van € 1 miljard (2013: € 2,3 miljard). Het exportaandeel bedroeg 80% (2013: 59%). De waarde van de opgeleverde schepen bedroeg in 2014 € 1,2 miljard. De omzet van de werven bedroeg € 4,6 miljard.

Maritieme toeleveranciers

De maritieme omzet van de circa 670 Nederlandse maritieme toeleveranciers bedroeg in 2014 € 3,8 miljard (2013: € 3,42 miljard).

Reparatie, conversie en onderhoud

De omzet bedroeg in 2014 € 558 miljoen (2013: € 515 miljoen).

Binnenvaart en zeegaande schepen tot 100 GT

In 2014 werden er 108 schepen (2013: 114 schepen) opgeleverd. De orderportefeuille bedroeg per 31 december tevens 108 schepen (2013: 122 schepen).

Grote jachtbouw

In 2014 zijn 16 superjachten opgeleverd (2013: 23 superjachten) met een waarde van € 649 miljoen (2013: € 807 miljoen) en 22 nieuwe opdrachten zijn genoteerd (2013: 36) met een waarde van € 1,5 miljard (2013: € 1,4 miljard). De orderportefeuille betrof eind december 70 superjachten (2013: 66 superjachten) met een waarde van ruim € 4 miljard (2013: € 2,7 miljard).

Bovenstaande cijfers werden op 21 mei 2015 door brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology gepresenteerd.