Overig

NexTecH breidt producten uit

590

NexTecH levert een bijdrage aan de technologische en innovatieve ontwikkeling in de regio Zuid-Holland Zuid. Hiervoor stelt de stichting financiële middelen beschikbaar aan bedrijven en hun medewerkers en aan technostarters. Echter heeft het bestuur van NexTecH besloten om nog een paar stappen verder te gaan. Om in de toekomst nog beter aan haar doelstelling te voldoen, breidt NexTecH haar producten uit.

Wat dit betekent, lichten bestuursleden Joop Hylkema en Aad Pausma toe. “De bijdrage van NexTecH bestaat uit het stimuleren van kennisontwikkeling en het bevorderen van de instroom en het behoud van technisch hoger opgeleiden in de regio. Wij zijn van mening dat we om dit doel te bereiken behalve technostarters en bedrijven met een technisch innovatief product of idee óók andere initiatieven kunnen ondersteunen om het doel van NexTecH na te streven,” steekt Pausma van wal.

Hylkema geeft enkele voorbeelden. “Met het NexTecH fonds richten we ons nu ook meer op technische scholen en haar studenten. Zo is er voor high potentials een studiebeurs beschikbaar die het opleidingsniveau verhoogt, de carrièrekansen vergroot en zorgt voor doorstroming in het bedrijf.  Wij voelen ons verantwoordelijk voor het interesseren van jonge mensen voor een technische studie. Om die reden ondersteunen wij ook Het Technasium van het Walburg College in Zwijndrecht. Een onderwijsvorm voor HAVO en VWO die zich richt op leerlingen die graag willen weten hoe dingen werken en dit willen onderzoeken. NexTech maakt het mogelijk dat de leerlingen elk jaar een bezoek brengen aan een interessant project. Afgelopen keer was dat het ‘Zeewier-project’ waar men onderzoekt hoe de teelt van zeewier bruikbaar is als duurzame bron van eiwitten en chemicaliën.”

Bovendien wil het bestuur van NexTecH meer doen dan alleen startende bedrijven een financieel steuntje in de rug te geven. Ook kansrijke, innovatieve bedrijven met achterstallige leningen of waarvoor banken het  laten afweten, kunnen aankloppen bij het fonds. Pausma legt uit: “Wij willen eveneens een bijdrage leveren aan bestaande bedrijven in de regio met een technisch innovatief product of idee die geen lening van de bank kunnen krijgen.” Met het honderdjarig bestaan in het vizier is de stichting nog springlevend. Om de techniek in de regio te bevorderen, is er zelfs interesse getoond om NexTecH als aanspreekpunt te laten fungeren over alles wat met techniek te maken heeft. Hylkema snapt dat wel: “Wij beschikken over jarenlange kennis,  zijn meegegaan met de huidige tijd en zijn breed verankerd in de regio. Tevens hebben wij bewezen een organisatie te zijn waar geen cent aan de strijkstok blijft hangen. Wij gaan graag in gesprek met bedrijven en instanties die ook geïnteresseerd zijn een financiële impuls te geven aan
NexTecH.”