Overig

NexTecH is er zeker ook voor techno-starters en studentondernemers

511

NexTecH wil een actieve bijdrage leveren aan de technologische en innovatieve ontwikkeling in de regio. Het stimuleren van kennisontwikkeling en het bevorderen van de instroom en het behoud van technisch hoger opgeleiden in de regio vormen enkele belangrijke speerpunten. Om dat doel te bereiken stelt NexTecH financiële middelen beschikbaar. Niet alleen aan techno-bedrijven en hun medewerkers, maar ook aan starters en studentondernemers. Dit bedrag kan per jaar oplopen tot 10.000 euro. Bestuurslid Walter Borsje vertelt erover.

“We zijn op zoek naar goede ideeën die een financiering verdienen. Starters en studentondernemers hoeven geen vuistdikke dossiers bij ons in te leveren. Met een paar A4-tjes kom je een heel eind. Als het voor ons maar duidelijk is wat de plannen zijn en wat er gerealiseerd kan worden met behulp van onze bijdrage. Een aanvraag doen kost niet al te veel tijd en loont zeker de moeite. Aanvragen worden kritisch behandeld, maar het fonds kan voor de meest uiteenlopende gevallen voor een financiële injectie zorgen.” Er wordt gewerkt met een jaarlijks budget van 100.000 euro. Sinds enkele jaren vormt de Duurzaamheidsfabriek de uitvalsbasis van NexTecH. Dé broedplaats voor technische talenten. Borsje hoopt dat de jeugd in de toekomst de weg naar NexTecH nog beter weet te vinden. “De animo van startende ondernemers blijft nog wat achter. En dat is zonde, want we helpen starters met een realistisch ondernemersplan, die onvoldoende beschikbare financiële middelen hebben om de uitwerking mogelijk te maken, graag op weg. Voor starters van een technisch bedrijf die zijn afgestudeerd aan een hogeschool of universiteit of studentondernemers die nagenoeg zijn afgestudeerd kunnen wij een start- of durfkapitaal verstrekken. Daarbij geldt dan de afspraak dat in het geval dat een product of idee succesvol is, terugbetaling plaatsvindt van het verstrekte bedrag met een toeslag van 30 procent. Op deze manier houden we het vermogen van NexTecH op peil en kunnen ook andere ondernemers profiteren van de startersbudgetten. Investeren wij in iets dat niet succesvol blijkt, dan hoeven wij dat bedrag niet terug.” Maar natuurlijk hoopt NexTecH op zoveel mogelijk succesverhalen. “NexTecH vergroot zowel de kansen en mogelijkheden van bedrijven als die van pas afgestudeerden in technische beroepen. In het kader van kennisontwikkeling en de positie van de Drechtsteden op technisch vlak is er op dat gebied echt nog iets te winnen. Het is onze ambitie om per jaar zeker vier of vijf starters op weg te helpen.”