Overig

NexTecH ondersteunt u in de slag om techneuten

508

Joop Hylkema is sinds kort voorzitter van NexTecH. Hij volgde Krijn de Zeeuw op die met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ook besloot af te treden als voorzitter van NexTecH. “Dat ik werd gevraagd als voorzitter vond ik erg leuk,” zo begint Hylkema. “Ik ben namelijk in 1980 afgestudeerd aan de HTS in Dor-drecht, waar ook de oorsprong ligt van het Industriefonds, wat voorheen de naam was van NexTecH. De doelstelling van NexTecH is om een bijdrage te leveren aan de technologische en innovatieve ontwikkeling in de regio Zuid-Holland Zuid. Deze bijdrage bestaat uit het stimuleren van kennisontwikkeling en het bevorderen van de instroom en het behoud van technisch hoger opgeleiden in de regio. Hylkema: “Hiervoor stellen we financiële middelen beschikbaar aan bedrijven en hun medewerkers en aan technostarters; startende ondernemers en studentondernemers. Het budget daarvoor bedraagt € 100.000,- per jaar. Het blijft echter bijzonder dat er voor ons fonds betrekkelijk weinig belangstelling is. We gaan onze activiteiten dan ook intensiever onder de aandacht brengen.” Arie van den Herik merkt op dat het gelukkig wel de goede kant op gaat. Een gevolg van het voortdurend blijven roepen dat wij er zijn, zegt hij. “Onze bekendheid komt langzamerhand op het gewenste niveau, dat blijkt niet alleen uit het aantal aanvragen, maar ook uit de verscheidenheid daarvan. Ging het vroeger vooral om individuele opleidingen, tegenwoordig zijn we er ook voor technostarters. Jonge ondernemers die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken om hun innovatieve product of idee op de markt te kunnen brengen.”

Individuele ondersteuning

“Gezien de schaarste aan voldoende en goed opgeleid technisch personeel, zullen bedrijven moeten investeren in medewerkers,” vervolgt Hylkema. “Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een bedrijf. Met hoog opgeleide techneuten kunnen bedrijven onderscheidende en nieuwe producten ontwikkelen. Om te zorgen dat je slimme producten kunt leveren, zul je ook slimme mensen moeten hebben. Daarin ondersteunen wij bedrijven met extra financiële middelen voor technologische vernieuwing en kennisontwikkeling. Hierbij wil ik benadrukken dat het ons gaat om individuele mensen en individuele bedrijven. Wij zijn er niet om complete onderwijsprogramma’s te faciliteren.” Hylkema typeert de regio als een ‘heerlijke doe-regio’. “Met name op maritiem gebied geniet onze regio wereldwijde bekendheid. Hier hoort een technische onderwijs cultuur bij en in dat opzicht worden wij met NexTecH steeds actueler. Wij ondersteunen grote en kleine bedrijven door het financieren van scholing- en onderzoekprogramma’s van hun hoger opgeleide medewerkers en stagiaires. Dit doen we in de vorm van een studiebeurs waarmee een bedrijf het opleidingsniveau van het personeel verhoogt en daarmee ook het potentieel van het bedrijf. Tevens wordt voor het begeleiden van stagiaires die participeren in een onderzoeksprogramma, een vergoeding toegekend.  In tijd van schaarste is het noodzaak personeel te boeien en te binden. En, ook niet onbelangrijk, voor technisch personeel is het goed verdienen met uitstekende carrièreperspectieven.”

Meer aanvragen

Het afgelopen jaar kreeg NexTecH enkele tientallen aanvragen binnen. Na een eerste kennismaking en het invullen van een aanvraagformulier volgt er meestal een bedrijfsbezoek. Arie van den Herik: “Het is prettig als je het bedrijf en de mensen leert kennen. En soms blijkt dat het nog niet eens zozeer om een financiële bijdrage gaat, maar kunnen wij mensen en/of bedrijven op weg helpen via ons uitgebreide netwerk waarover wij als bestuur beschikken.” Joop Hylkema vult hierop aan: “Uit de crisis is duidelijk naar voren gekomen dat het uiteindelijk technische bedrijven zijn waar de economie op drijft. Gelukkig komen er bij de technische opleidingen weer meer inschrijvingen binnen, maar het duurt nog jaren voordat de gewenste uitstroom bereikt is. De komende jaren verwachten wij eveneens steeds meer aanvragen. Dat moet ook, want wij willen graag door met het stimuleren van de nodige technologische en innovatieve ontwikkelingen hier in de regio.”