Overig

Nieuw Reijerwaard: overleg met bedrijven en omwonenden

446

In de Ridderkerkse polder Nieuw Reijerwaard wordt de uitvoering van alle plannen voor het 90 hectare grote bedrijfsterrein voor de agro-vers-foodsector steeds zichtbaarder. Er is voor deze nieuwe fase onder meer een overlegstructuur met belanghebbende bewoners en bedrijven uitgewerkt. In deze fase worden overleggen met bewoners en bedrijven ingepland en biedt de directeur Christine van Grunsven van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) aan regelmatig bij de wijkoverleggen van Rijsoord en Ridderkerk-West aan te schuiven om de stand van zaken van Nieuw Reijerwaard toe te lichten.

Voor bewoners van de Rijksstraatweg wordt een overleggroep geïnitieerd van ongeveer 10 bewoners. Deze overleggroep is bedoeld om bewoners te raadplegen en incidenteel advies te vragen over de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard. Ook wordt een overleg ingericht bestaande uit bewoners van de Rijksstraatweg waarin gesproken zal worden over de inrichting van de groene zone, achter de huizen aan de Rijksstraatweg. De GRNR wil graag in coproductie met de bewoners deze zone inrichten.

Verder wordt twee keer per jaar een informatiebijeenkomst voor bewoners georganiseerd, om de gehele ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard en de groene zone toe te lichten. En er wordt een wekelijks spreekuur voor omwonenden ingesteld in de keet aan de Verbindinngsweg waar de projectorganisatie van de GRNR zich vanaf eind maart gaat vestigen.

Ook voor bedrijven wordt een tweejaarlijkse informatiebijeenkomst georganiseerd en een overleggroep geïnitieerd.

Foto: de eerste bedrijfslaan in Nieuw Reijerwaard is onlangs geasfalteerd.