Overig

Nieuw: sociaal zekerheidsverdrag met China

24

Belangrijk nieuws voor werkgevers die werknemers uitzenden naar China of Chinese werknemers in Nederland tewerk gesteld krijgen! Kortgeleden is de tekst gepubliceerd van een verdrag inzake sociale zekerheid tussen beide landen.

Het verdrag met China is de nieuwste aanwinst in een rijtje Nederlandse sociale zekerheidsverdragen. Het verdrag wijkt echter op een aantal belangrijke punten af van de andere sociale zekerheidsverdragen.

Beperkte reikwijdte bij detachering

Op grond van het nieuwe verdrag blijft een werknemer die vanuit Nederland naar China (of andersom) wordt gedetacheerd, uitsluitend verzekerd volgens de wetgeving van het uitzendende land. Een belangrijk verschil met andere sociale zekerheidsverdragen is dat het verdrag met China alleen gaat over ouderdom, nabestaanden en werkloosheid. Voor deze verzekeringen betaalt u niet langer premies in China als u uw werknemer naar China detacheert. Dit is in lijn met andere Chinese sociale zekerheidsverdragen, maar voor Nederland ongebruikelijk.

Het verdrag gaat dus niet over zorgverzekering, arbeidsongeschiktheid en kinderbijslag. Bij een uitzending naar China is uw werknemer hiervoor niet langer verzekerd. Mogelijk zijn in China premies verschuldigd, maar dit verschilt per regio. Wij adviseren u hier zorgvuldig aandacht aan te besteden en waar nodig te zorgen voor een adequate (aanvullende) verzekering voor ziektekosten en arbeidsongeschiktheid via een commerciële partij.

Andere belangrijke punten

  • Het verdrag geldt voor uitzendingen die niet langer duren dan 60 maanden. Langere toepassing van het verdrag kan bij uitzondering worden toegestaan.
  • U kunt dit verdrag alleen toepassen wanneer u beschikt over een “verklaring toepasselijke wetgeving” (ofwel “certificate of coverage”). Nieuw in dit verdrag is dat u die verklaring tijdig moet aanvragen: Alleen als deze is afgegeven binnen zes maanden na aanvang van de detachering, geldt terugwerkende kracht tot het begin daarvan. Bent u te laat, dan geldt het verdrag vanaf afgiftedatum en kan het zijn dat het andere land toch premies gaat innen voor de eerste periode.
  • Er gelden specifieke bepalingen voor zeevarenden, luchtvaartpersoneel, ambtenaren en werknemers van diplomatieke en consulaire posten.
  • Gezinsleden die met uw werknemer meeverhuizen zijn volgens het verdrag meeverzekerd tot het moment waarop zij zelf werkzaamheden gaan verrichten.
  • Er geldt overgangsrecht voor lopende detacheringen.
  • Inwerkingtreding verwacht met ingang van 2017.

Andere sociale zekerheidsverdragen

Behalve dat er een regeling bestaat voor alle EU-lidstaten heeft Nederland sociale zekerheidsverdragen met Australië, Bosnië-Herzegovina, Canada, Chili, Egypte, India, Israël, Japan, Kaapverdië, Macedonië, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Servië, Tunesië, Turkije, Verenigde Staten en Zuid-Korea. Hoewel deze verdragen grotendeels hetzelfde stramien volgen, vertonen zij ook belangrijke verschillen.

Internationale sociale zekerheidsdekking voor uw werknemers is een vak apart en van groot belang! Niet goed opletten kan grote gevolgen hebben voor uw uitgezonden of inkomende werknemer. Wij wijzen u op dit terrein graag de juiste weg! Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here