Overig

Nieuwe digitale tool voor bestuurders

564

Volgens Wikipedia is de definitie van automatisering: ‘de vervanging van menselijke arbeid door machines, computers of computerprogramma’s’. Digitale hulpmiddelen en tools veraangenamen ons dagelijks leven. Privé, maar zeker ook zakelijk.

“Leuker kunnen we het niet maken”

Dit veraangenamen is zeker noodzakelijk, aangezien onze overheid er momenteel veel aan doet om haar kreet “leuker kunnen we het niet maken” waar te maken. De laatste jaren stort de overheid behoorlijk wat wetswijzigingen over ons uit. Denk aan onder andere het nieuwe bv recht met als onderdeel de dividenduitkeringstoets, invoering van de werkkostenregeling, afschaffing

levensloopregeling, tariefsverhoging van de btw, voorgenomen bundeling van kindregelingen, verhoging aow leeftijd en pensioenleeftijd en wijzigingen in arbeidsrecht door het wetsvoorstel Werk en Zekerheid.

Deze wetswijzigingen hebben vaak direct financiële consequenties en brengen ook administratieve lasten met zich mee. Hoe kunt u, als ondernemer, deze financiële consequenties in kaart brengen en hoe incorporeert u de nieuwe regelgeving in uw administratieve procedures? Hierbij komt de kennis van uw accountant en uw belastingadviseur goed van pas. Uw adviseur weet exact welke middelen hij moet inzetten om u te ondersteunen bij het invoeren van nieuwe wet- en regelgeving en voor u inzichtelijk te maken wat de bestaande en toekomstige wet- en regelgeving aan kansen biedt.

Tools

DRV heeft voor ondernemers verschillende software en speciale rekenmiddelen beschikbaar die helpen bij het het maken van de juiste bedrijfsmatige, maar ook strategische beslissingen. Zo hebben we een prognosetool om u beter inzicht te geven in uw toekomstige resultaat- en liquiditeitsontwikkeling, quick scans, een rekenmodel om de financiële gevolgen van de invoering van de werkkostenregeling in kaart te brengen en een dividenduitkeringstoets. Dit is nog maar een klein deel van ons grote assortiment aan tools en mogelijkheden.

Nieuw: de dividenduitkeringstoets

Voor bestuurders van bv’s hebben we een nieuwe tool ontwikkeld die ondersteunt bij het invoeren van nieuwe wetgeving. Sinds 1 oktober 2012 is het bv recht aangepast. Een van de wijzigingen ten opzichte van het oude recht, is dat een bestuurder sneller hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld op het moment dat de bestuurder een dividenduitkering aan de aandeelhouders heeft goedgekeurd, waardoor de uitbetaling van opeisbare schulden aan overige crediteuren in gevaar wordt gebracht. Er is in de praktijk daarom een dividenduitkeringstoets geïntroduceerd. Met deze toets kan de bestuurder bewijzen dat hij op het moment van de uitkering alle bij hem bekende gegevens heeft gebruikt om te bepalen of de uitkering aan de aandeelhouders gedaan kon worden. De bestuurder beperkt door het uitvoeren van een uitkeringstoets zijn hoofdelijke aansprakelijkheid. Vaak wordt aan ons gevraagd om voor of samen met de bestuurder de uitkeringstoets te doen. Het uitvoeren van deze toets hebben wij nu volledig geautomatiseerd. Vanuit de software worden de uitkomsten panklaar in een rapportage weergegeven en beperkt de bestuurder zijn aansprakelijkheid. Een administratieve lastenverzwaring, die door middel van software eenvoudiger wordt gemaakt.

Ook hier geldt: leuker kunnen we het niet maken. Maar wel makkelijker. Mocht u ook gebruik willen maken van de door ons ontwikkelde dividenduitkeringstoets, kijk dan eens op www.dividenduitkering.nl.