Overig

On- en offshore

672

Op het moment van schrijven ben ik offshore. Letterlijk, omdat ik voor mijn vakantie trossen los gooide en op eigen kiel over het Nederlandse binnen- en kustwater zwerf. Heerlijk! Tegelijkertijd ben ik nog steeds onshore, oftewel heb ik toegang tot mijn eigen data. Allereerst om juiste koers en tij te bepalen, maar daarnaast om op de hoogte te blijven van de zakelijke ontwikkelingen en waar nodig te contacten.

On- en offshore; daar gaat het in dit themanummer over. Een maritiem begrip, maar transponeren we dit naar ICT – het vakgebied waar wij als I4-YOU in thuis zijn – dan heet het in- en outsourcing. Alhoewel daarover veel spookverhalen de ronde doen, zien bedrijven meer en meer de kracht van outsourcing en neemt dit toe. Niet zo verwonderlijk als u weet dat outsourcing als een maatpak op uw specifieke situatie kan worden toegesneden. Dan gaat het niet alleen over opslag en beheer, waar cloud computing een steeds belangrijker rol in heeft, maar ook over andere gebieden van dienstverlening.

Vanuit onze columns weet u inmiddels dat wij ons bezig houden met business consultancy en het leveren van ICT-oplossingen. Om dit op een juiste wijze en gericht te kunnen blijven doen, investeren wij de nodige tijd om goed op de hoogte te blijven. Zowel op het gebied van ICT in zijn algemeenheid als op het gebied van SharePoint in het bijzonder. Door de jaren heen zijn wij als het ware een grote kennisbank geworden, op basis waarvan wij onze projecten doen.

De laatste tijd worden wij meer en meer vanuit onze expertise gevraagd om voor langere duur mee te denken over de ICT-roadmap en de uitvoering ervan. Wij ontzorgen daarmee de ondernemer zodat deze zich kan concentreren op de core-business. In feite is ook hier sprake van offshoring.

Concreter voorbeeld? Voor een aantal relaties fungeren wij als competence center voor SharePoint vraagstukken. Gebruik makend van onze specifieke kennis om eigengemaakte oplossingen te onderhouden en uit te breiden. Hetgeen er soms toe leidt dat het geheel in extern beheer aan ons wordt gegeven. Of het nu om het één of het ander gaat, in feite klimmen wij bij u onshore om er voor te zorgen dat u online blijft. En daar gaat het uiteindelijk om! Dus of u nu denkt aan on- of offshoring, wij zijn er klaar voor om uw trossen aan te pakken.

– Peter de Graaf