Overig

Ondernemers Drechtsteden weer bijgepraat op fiscaal ontbijtseminar 2013

601

 

In het geheel vernieuwde Postillion Hotel Dordrecht was er weer een flinke groep ondernemers bij elkaar gekomen om een heerlijk ontbijt te nuttigen en zich daarna te laten bijpraten op het inmiddels voor de zevende keer georganiseerde fiscaal ontbijtseminar.

Opening
Walter Borsje, partner bij EY Accountants, opent het ontbijtseminar. Hij kondigt de sprekers aan: Frans Kockx, werkzaam in de algemene fiscale adviespraktijk van EY en Jan-Bertram Rietveld, partner in de adviesgroep Human Capital van EY.

Actualiteiten vennootschapsbelasting
Frans Kockx gaat in zijn eindejaars-update in op een aantal aandachtspunten inzake de vennootschapsbelasting en voor directeuren grootaandeelhouder(s). Een belangrijke wijziging is dat de belastingrente omhoog gaat naar tenminste 8%. Dat betekent dat als een te lage schatting van de winst wordt opgegeven waardoor er later vennootschapsbelasting bijbetaald moet worden er 8% rente verschuldigd is. Het is dus belangrijk om een zo goed mogelijke raming van de winst op te geven. Het heeft echter ook geen zin om een te hoog bedrag aan schatting op te geven omdat bij teruggaven er pas rente wordt vergoed vanaf drie maanden na het indienen van de aangifte.

Frans attendeert de aanwezigen op de willekeurige afschrijving die voor het tweede halfjaar 2013 weer van toepassing is. Van investeringen in 2013 mag dan 50% in eens worden afgeschreven in 2013. Belangrijk is wel dat de investering betaald is in 2013. Het restant moet wel vanaf 2014 in de gewone termijnen worden afgeschreven. Een ander punt is om te proberen zo veel mogelijk compensabele verliezen te benutten voor deze (na negen jaar) verdampen.

Inzake fiscale eenheden wijst Frans erop dat het niet vanzelfsprekend mag zijn om alle vennootschappen in één fiscale eenheid te brengen. Met name het lagere tarief (20%) over de eerste € 200.000 winst kan een reden zijn om geen fiscale eenheid te wensen. In dat kader is nog wel van belang dat je om een fiscale eenheid te kunnen aanvragen 95% van de stemrechten in een BV moet hebben waarbij het met de flex BV niet vanzelfsprekend meer is dat als je 95% van de aandelen bezit je dan ook 95% van de stemrechten hebt.

Verder is het goed om naar mogelijke subsidieregelingen te kijken. Bij innovatie zijn er mogelijkheden voor WBSO die ook voorwaarde is als je van de innovatiebox (met een tarief van 5%) gebruik wilt maken.

Over dividend dat je als privéaandeelhouder uit een BV haalt, wordt normaal in box 2 25% inkomstenbelasting betaald. Dat tarief gaat in 2013 tijdelijk naar 22% (tot maximaal € 250.000 dividend per fiscale partner).

Een andere fiscale maatregel die interessant kan zijn betreft een vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning tot € 100.000. Deze hoeft overigens niet te worden beperkt tot alleen de kinderen.

Actualiteiten loonheffingen
Daarna krijgt Jan-Bertram Rietveld, partner bij de adviesgroep Human Capital van EY, het woord. Er zijn wijzigingen in de stamrechtvrijstelling. Vanaf 2014 is het niet langer mogelijk de stamrechtvrijstelling toe te passen. Vanaf 2014 kan de waarde van bepaalde stamrechten worden afgekocht waarbij in 2014 80% ervan wordt belast en dus 20% onbelast kan worden uitgekeerd.

Over 2012 was er sprake van een eenmalige crisisheffing van 16% voor inkomens boven de € 150.000. Deze regeling is nu weer éénmalig (?) verlengd. Het moet worden aangegeven in de loonaangifte van maart 2014. Omdat de heffing wel betrekking heeft op het jaar 2013 hoort deze wel al in de jaarrekening 2013 te worden gereserveerd. Net als afgelopen jaar wordt ook nu weer een stroom van bezwaarschriften verwacht.

Een andere belangrijke wijziging zit in de subsidieregelingen. De afdrachtsvermindering scholing is afgeschaft maar er komt wel een nieuwe subsidieregeling praktijkleren.

Uiteraard staat Jan-Bertram uitvoerig stil bij de werkkostenregeling. Veel werkgevers zijn nog niet over en de ingangsdatum is uitgesteld (staat nu op 1 januari 2015). Toch is het wel zaak om hier werk van te maken want voor het inventariseren van alle soorten van vergoedingen en het eventueel veranderen van arbeidsvoorwaarden moet tijd worden genomen. Het is ook belangrijk om goed in kaart te brengen wat in een kostenvergoeding wordt gestopt en wat op declaratiebasis wordt vergoed. Jan-Bertram wijst daarbij op het van belang zijnde werkplekcriterium (verstrekkingen op de werkplek zijn onbelast).

Jan-Bertram Rietveld geeft met veel praktische voorbeelden weer dat het met de uiterst gedetailleerde regelingen in de loonbelasting goed opletten is. Zeker nu de belastingdienst hun controles vaak insteekt door een steekproef te nemen en de uitkomsten door te trekken naar de hele administratie.

Afsluiting
Met zoveel actualiteiten vliegt de tijd om. Walter sluit tegen de klok van tien uur af met de bezoekers te bedanken voor hun komst en spreekt de verwachting uit dat we volgend jaar weer van de partij zijn. Ook dan is er vast weer veel nieuws te melden. Voor verdere informatie kunt u ook bij hem terecht: walter.borsje@nl.ey.com of (088) 407 85 41.