Overig

VMBO’s Stedelijk Dalton Lyceum en Insula College verder als Drechtsteden College

1018

Volgend jaar augustus is Dordrecht een nieuwe vmbo-school rijker. Dan fuseren officieel de vmbo-afdelingen van het Stedelijk Dalton Lyceum en het Insula College tot het nieuwe Drechtsteden College. De afgelopen tijd is er al veel achter de schermen gebeurd.

De huidige locatiedirecteur vmbo van het Stedelijk Dalton Lyceum Marian Luyten en vakgroephoofd Techniek Robert Muusz gaan dieper op de aanstaande fusie in. “De twee vmbo-afdelingen gaan op één locatie verder,” zo begint Luyten. “Wij zijn al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor de fusie. Na een flinke verbouwing beschikken we nu over één gezamenlijk nieuw schoolgebouw. De opleidingen die eerst door beide scholen werden aangeboden, zijn geïntegreerd en de nieuwe docententeams zijn samengesteld. Per 1 januari 2014 start Erik van Noordenne als nieuwe algemeen directeur. Ik blijf als adjunct-directeur aan de nieuwe school verbonden. Met ingang van 1 augustus 2014 presenteren we ons officieel als het Drechtsteden College, maar de naam is onlangs al gelanceerd. Die gebruiken we voor het werven van nieuwe leerlingen en om bij de basisscholen en het bedrijfsleven alvast de nodige bekendheid te krijgen.”

Grondtaak
Aan de fusie tussen de vmbo-scholen ligt een aantal redenen ten grondslag: de beide locaties zijn te duur en te groot in relatie tot het aantal leerlingen. Daarnaast geven
demografische ontwikkelingen in Dordrecht aan dat er de komende jaren sprake is van minder aanvoer van leerlingen uit het basisonderwijs. Bovendien was er sprake van een overlap in de aangeboden onderwijsprogramma’s. Daarvoor is al een aantal jaren geleden besloten om de sector Techniek samen te voegen in het derde leerjaar. Veel efficiënter en minder kostbaar. Alle reden dus voor de scholen om samen ver te gaan. Robert Muusz: “Dat betekent dat vanwege de verhuizingen, het ontwikkelen van lesprogramma’s en de vorming van nieuwe teams een aantal andere zaken even op een laag pitje hebben gestaan. Met name aan de lesprogramma’s is de nodige tijd en aandacht besteed. De doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo blijft gehandhaafd en de programma’s zijn afgestemd met het Da Vinci College en het bedrijfsleven. Bedrijven verlangen immers van ons dat wij lesprogramma’s aanbieden die waar mogelijk zijn afgestemd op hun behoefte, denk hierbij aan basiselementen zoals werkhouding, beleefdheid en tijdsbesef. De echte vakopleiding volgt vanzelf als zij in een bedrijf werkzaam zijn.” Aansluiting op de opleidingsbehoefte van de grote en meestal specialistische bedrijven in de regio vergt de nodige inspanningen. Luyten: “De grondtaak van het vmbo is om leerlingen voor te bereiden op de mogelijkheden die er zijn. In de sector Techniek bijvoorbeeld volgen leerlingen een breed lesprogramma waarbij zij ervaring op doen in alle techniekrichtingen die op het Leerpark worden aangeboden. Na de basisvorming in de jaren 1 en 2 staat in leerjaar 3 de oriëntatie op een toekomstig beroep centraal. Zij volgen gastlessen of gaan op excursie naar een bedrijf waar ze kennis maken met de praktijk. Bovendien lopen ze stage waardoor ze ook de nodige praktijkervaring op kunnen doen.” Ook de docenten willen graag buiten de deur kijken om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Muusz: “Met name in de techniek volgen de ontwikkelingen zich in razendsnel tempo op. Juist daarvoor is het belangrijk om de banden met het regionale bedrijfsleven weer fors aan te halen. Het organiseren van bijeenkomsten met bedrijfsvertegenwoordigers zoals we dat in het verleden al deden, staat weer op het programma. En we zijn ook bezig met het organiseren van docentenstages. Dit in het kader van ‘Toptechniek in bedrijf’, een project van het Da Vinci College waaraan meerdere scholen uit de regio deelnemen.

Goede zaak
Luyten en Muusz zijn ervan overtuigd dat de scholenfusie een goede zaak is voor het onderwijs in de Drechtsteden. “Het was lastig om zo dicht bij elkaar op twee fronten te werken met ieder zijn eigen werkwijze. Nu is er rust, de regels zijn éénduidig en helder, er zijn geen ingewikkelde en overlappende roosters meer en we kunnen lesgeven in een mooi gebouw. Door de fusie is het Drechtsteden College een toekomstbestendige VMBO-school waar iedereen met plezier werkt en waar we trots op zijn, ” stelt Luyten. De fusie heeft geen personele consequenties. Voor het onderhouden van de relatie met het bedrijfsleven is een vaste contactpersoon aangetrokken. “Er zijn al prima contacten met regionale bedrijven zoals onder meer HVL, Verkerk Groep en IHC Merwede,” zegt Muusz. “Maar we willen het aantal verder uitbreiden en afspraken maken over bedrijfsbezoeken en het verzorgen van gastlessen. Dit willen we dan structureel inbedden in het lesprogramma om leerlingen te laten zien wat de arbeidsmarkt daadwerkelijk inhoudt. Dat de Duurzaamheidsfabriek bij ons om de hoek ligt is al een prettige bijkomstigheid, daar kunnen we zo terecht.”