Overig

Ondernemers moeten ongehinderd kunnen ondernemen!

477

Adriaan Visser (D66) is de nieuwe Rotterdamse wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport. Hij heeft het wel eerst met zijn zoon en dochter besproken, twee tieners die hun vader minder zullen zien. Het wisselgeld: soms mee mogen naar sport- en cultuurevenementen.

Visser stort zich vol verve op zijn nieuwe rol als wethouder. Een zware portefeuille, waarbij ogenschijnlijke ontspanning toch inspanning is. “Als ik naar een sportwedstrijd ga kijken, dan wordt er om de wedstrijd heen gewerkt en vooral genetwerkt. Je komt er ontzettend veel mensen uit de sportwereld tegen en ik heb ook contact met hen. Vanochtend was de directeur van het NOC NSF nog hier op het stadhuis. Heel interessant. Mijn rol als wethouder Financiën is goed op de kas letten, maar ook of de belasting op de goede manier geïnd wordt. De dienstverlening moet op orde zijn.”

Visser heeft een gevarieerd CV. Hij zoekt graag het grensvlak op tussen publiek en privaat. Zo was hij van 2006 tot 2013 directielid van Stadsontwikkeling Rotterdam, later directeur van Platform 31, een kennisorganisatie op het terrein van stad en regio. In de jaren ’90 verrichte hij diverse onderzoeken bij het huidige PWC. Woorden die vaak centraal staan bij zijn functies, zijn iets ontwikkelen en het leggen van verbindingen. Zijn volledige CV staat op www.rotterdam.nl

Voor de duidelijkheid: bij zijn functie als wethouder Binnenstad krijgt Visser veel met ondernemers en horecaondernemers te maken, maar kwesties zoals later open mogen blijven of sluiting wegens overlast vallen onder burgemeester Aboutaleb omdat dit handhaving betreft. In ieder geval staat deze wethouder open voor initiatieven van anderen.

“De tijd dat de overheid veel geld had is voorbij, maar ook de tijd waarin alle plannen van deze kant kwamen. We moeten de creativiteit van de stad benutten, net als nieuwe investeerders. Vooral op het gebied van cultuur en sport hebben we dat hard nodig. Verbindingen leggen is belangrijker dan ooit. De rol van de overheid is qua financiën kleiner geworden. We moeten vooral faciliteren, zodat ondernemers kunnen doen wat ze moeten en willen doen: ondernemen. Ondernemers klagen, al dan niet terecht, over de vele regels. Daar kunnen wij als gemeente ook iets aan doen, zoals een beetje losser zijn wat betreft het terrassenbeleid. Kijk maar in de Witte de Withstraat. Ik ben trots op deze stad, laat dat helder zijn. Ik wil ook een aantrekkelijke binnenstad die bereikbaar is, en niet alleen per auto. Mensen moeten zich prettig voelen in de binnenstad.”

In het coalitieakkoord staat dat de Danceparade terug komt, wat niet iedereen echt op prijs stelt. Wethouder Visser ziet de voordelen, zoals dat jongeren op de stad afkomen en de stad laat zien dat ze dit kan organiseren. “Beheer, toezicht en een goede organisatie spelen hierbij een cruciale rol. Dus geen rotzooi, maar een Danceparade zonder geluid kan niet!”