Overig

Op naar een gezonde, nieuwe economie

709

In de Economische Verkenning 2015 van Rotterdam, of eigenlijk het Rijnmondgebied, staan dit jaar hoopvolle ontwikkelingen, plus alles over de kansen die de veranderende economie biedt.

Er is goed nieuws te melden. Nog niet alles is koek en ei, maar er is een stijgende lijn waarneembaar. Zo is het opleidingsniveau omhoog gegaan en er is sprake van herstel van de arbeidsmarkt. Ondanks een daling van de werkgelegenheid, presteren grote bedrijven in Rotterdam over het algemeen goed. Het UWV voorspelt een stijging van vacatures in de medische sector.

De maatschappij verandert, net als de techniek. Dit brengt ook een veranderende economie met zich mee én nieuwe beroepen, zoals 3d printer operator.

In de Economische Verkenning staan niet alleen droge cijfers en tabellen, maar ook bijdragen van partners, zoals Randstad Uitzendbureau. “Zowel werknemers als organisaties hebben de verantwoordelijkheid om zich te blijven ontwikkelen”, staat er in hun tekst. De tijd waarin werkgevers overal voor verantwoordelijk worden gehouden, lijkt voorbij te zijn.

In de partnerbijdrage van Ooms wordt uitgelegd wanneer transformatie van kantoren wel of niet uitvoerbaar is.

Er is echter één punt waarop Rotterdam achter blijkt te lopen: crowdfunding. Deze nieuwe manier van kapitaal bijeen sprokkelen, krijgt in onze regio kennelijk niet zo eenvoudig voet aan de grond. Vorig jaar konden er in Amsterdam 39 bedrijven starten dankzij crowdfunding, tegen 9 in Rotterdam. Dit is echt een punt van aandacht.

“In Amsterdam is crowdfunding succesvoller”, vertelt wethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam, Werkgelegenheid en Economie). “Rond de 80 à 90% van alle Nederlandse bedrijfsinvesteringen worden nog door banken verstrekt. In de VS is dat ongeveer de helft. Er moeten andere opties onderzocht worden. Eén van de mogelijkheden zijn zogenoemde Angel Investors. Dit kunnen zowel privépersonen als bedrijven zijn. Ik merk echt dat er bedrijven zijn die iets willen doen voor de stad in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat kan via een donatie voor de aanleg van een sportveld, maar net zo goed door financiering van veelbelovende start ups. Dat kan nog geld opleveren ook! Aan de ene kant zijn er mensen die geld willen geven, aan de andere kant startende ondernemers die geld nodig hebben. Laat die twee partijen elkaar ontmoeten. Voor start ups is het vaak lastig om investeerders te vinden. De banken durven het niet altijd. Durfkapitaal is vaak inherent aan start ups. Stel dat iemand in zes start ups investeert. Als er twee niet zo goed lopen en vier heel goed, dan levert het toch nog winst op. Investeren is inderdaad een vorm van beleggen, maar wel een vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met rendement! Bijna an offer you can’t refuse. Start ups naar je stad trekken is belangrijk, want ze bieden heel veel potentieel.”

De volledige versie van de Economische Verkenning 2015 staat op www.rotterdam.nl/evr