Overig

Overheid en bedrijfsleven werken samen aan duurzaam bereikbare Drechtsteden

530

De meest gehoorde woorden tijdens de netwerkbijeenkomst Route169 op donderdag 9 oktober in DordtYart waren ‘samen’ en ‘concreet’. Bedrijfsleven en overheden werken samen aan concrete oplossingen om de bereikbaarheid van de Drechtsteden nu en in de toekomst te garanderen.

Plenair

Drechtsteden en Vaartmakers hielden donderdag 9 oktober het event Route169. Tijdens een plenair gedeelte spraken gedeputeerde Ingrid de Bondt, Marco Zwaap van de Danser Groep, regionaal portefeuillehouder Hans Tanis en Tim de Bruin van Vaartmakers. Onder leiding van dagvoorzitter John Cahuzak benaderden zij het gezamenlijk belang van bereikbaarheid uit verschillende invalshoeken. De vertegenwoordigers van de overheid nodigden eensgezind het bedrijfsleven uit om met initiatieven te komen. Provincie en Drechtsteden staan ondernemers vervolgens graag bij als er praktische belemmeringen zijn. Dat dit in de praktijk al werkt, toonde Danser Group. Dit bedrijf uit de Drechtsteden zet zich zeer in voor duurzame mobiliteit over water. Onder meer door de inzet van een containerschip dat op de schone brandstof LNG vaart. De ombouw van dit schip is mede tot stand gekomen door een bijdrage van de provincie.

Vaartmakers (een initiatief van Rijk, Provincie, Drechtsteden, mobiliteitsplatform en Werkgevers Drechtsteden) liet aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zien dat bedrijven al veel initiatieven nemen om te bevorderen dat medewerkers in de spits geen gebruik maken van de auto. Nu nog blijkt driekwart van alle auto’s in de spits een interlokale bestemming te hebben. Daarvoor zijn prima alternatieven, zoals de (elektrische) fiets, waterbus, andere vormen van openbaar vervoer maar bijvoorbeeld ook thuiswerken.

Beursvloer

Geïnteresseerden konden na het plenaire gedeelte deelnemen aan een viertal workshops over onder meer de Waterbus, Het Nieuwe Werken en fietsen naar het werk. Ook was er een beursvloer met ongeveer 30 stands van ondernemers die kunnen helpen bij het vinden van duurzame oplossingen voor mobiliteit. En voor wie ter plekke een elektrische fiets of auto wilde uitproberen waren binnen en buiten parcoursen uitgezet. Op de beursvloer werden ook voor het eerst Vaartmakers Awards uitgereikt voor bedrijven die aantoonbaar bijdragen aan duurzame mobiliteit. De award voor organisaties met maximaal 150 werknemers ging naar Gebr. De Koning uit Papendrecht. In de categorie organisaties met meer dan 150 werknemers ontving Amega de award.

Deelnemers en organisatie hebben de bijeenkomst als positief ervaren. Dat gold zeker ook voor de gelegenheid om te netwerken en onderling nieuwe verbindingen aan te gaan. Vaartmakers blijft de komende periode organisaties adviseren en verbinden die werk maken van mobiliteit en Het Nieuwe Werken. Kijk voor meer informatie op www.vaartmakers.nl.

Als er naast de Vaartmakers Awards nog een prijs te vergeven was geweest, ging die zeker naar Turkish Delight, die met allerlei Turkse heerlijkheden hoog scoorde bij de bezoekers.