Overig

Papendrechtse ontmoeting tussen luchtvaartindustrie en maritiem

514

‘Aerospace meets Maritime’
Voor de regio – en in het bijzonder voor Papendrecht – vond er afgelopen 10 maart een zeer geslaagd en uniek congres in Papendrecht plaats: ‘Aerospace meets Maritime’, een congres waarbij luchtvaartindustrie en maritiem elkaar ontmoetten en volop kennis met elkaar uitwisselden over de toepassing van nieuwe materialen.

In Papendrecht hebben multinationals als Fokker en Boskalis hun hoofdkantoor, terwijl in de regio Drechtsteden grote namen als IHC en Damen Shipyards te vinden zijn, aangevuld met tientallen gespecialiseerde MKB-bedrijven uit deze sector. Het industriële congres was geïnitieerd en georganiseerd door de gemeente Papendrecht. “De maritieme industrie en vliegtuigindustrie wisselen uit zichzelf niet zoveel informatie met elkaar uit. Daarom hebben we op ‘Aerospace meets Maritime’ alle partijen bij elkaar aan tafel gebracht,” vertelt wethouder Richard Korteland (Economisch beleid en werkgelegenheid). “Dit congres heeft geleid tot concrete vervolgstappen. Wat dat betreft was het een prachtige start van een nieuw proces, dat een prikkel voor de economie en innovatie oplevert.”

Composiet

Er werd onder meer naar de toepassing van materialen gekeken. Tot voor kort waren staal en aluminium de belangrijkste basismaterialen die gebruikt werden in de scheepsbouw en vliegtuigindustrie. Daar is verandering in gekomen. Met name binnen de luchtvaart worden steeds vaker nieuwe, lichtere en sterkere materialen toegepast. Deze zogenaamde composiet materialen zijn kunststoffen die met vezels zijn versterkt en  die  het mogelijk maken om veiliger en goedkoper te vliegen. Ook de maritieme sector kijkt met veel belangstelling naar deze nieuwe ontwikkelingen. Kern van de samenwerking is dat innovaties die in de ene sector worden ontwikkeld, ook in de andere worden toegepast. Op die manier worden voor deze wereldspelers en hun toeleveranciers in de Drechtsteden en omgeving nieuwe toepassingen mogelijk. Dat komt de bedrijven maar ook de regionale economie en arbeidsmarkt ten goede.

Competitieve wereldmarkt

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) opende het congres ’s ochtends in het Apollo Hotel in Papendrecht. Kamp onderstreepte het belang dat het kabinet hecht aan dit regionale initiatief, waarbij de regio op internationaal niveau meespeelt. “Als het gaat om water, scheepsbouw en luchtvaart staat Nederland aan de top. Drie sectoren die opereren in een zeer competitieve wereldmarkt. En die daarin hun exportpositie de afgelopen jaren, ondanks de economische tegenwind, hebben behouden of zelfs hebben versterkt. In 2012 stegen in de maritieme sector de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde, terwijl die in de totale Nederlandse economie daalden.”

Innovatiekracht

Volgens minister Kamp doen deze sectoren het vooral zo goed, omdat ze gedreven worden door een enorme innovatiekracht en de krachtige samenwerking. “Zonder het in Nederland uitgevonden nieuwe materiaal Glare, een combinatie van aluminium met glasvezel, was er geen A380. En onze thermoplasten dragen bij aan energiezuiniger luchtvaarttransport, aan snellere, wendbare schepen en aan lichtere en sterkere buizen en leidingen voor diepzeemijnbouw.”

“De hoogwaardige kennis delen we met elkaar. Tussen grote en kleine bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Deze regio is daarvan een geweldig voorbeeld. U heeft hier grote ondernemingen als trekkers van innovatie en groei: Fokker, Damen en Boskalis. Hun succes hangt weer samen met een sterke keten van toeleverende MKB-bedrijven en samenwerking met excellente kennisinstellingen als TU Delft, Marin en NLR.”

Na de opening van Kamp gaven diverse sprekers een fascinerende kijk op de toekomst. Onder de sprekers Wim Pasteuning (CTO-Fokker Technologies), Sander Steenbrink (Manager Development & Survey Boskalis), prof. ir. Adriaan Beukers (TU-Delft) en Rinke Zonneveld (directeur Innovation Quarter). Dagvoorzitter van het congres Wim de Leur (voormalig Vice President Government Affairs North West Europe Siemens) leidde de ruim 160 deelnemers door het congres heen.

Challenges

In de middag werkten de deelnemers in zogenoemde ‘challenges’ aan oplossingen voor uitdagingen die het werken met nieuwe materialen met zich meebrengt. Kostenreductie, verbindingen tussen nieuwe en slimme materialen en wereldwijde service waren thema’s die daarbij aan de orde kwamen. “Voor Fokker heeft ‘Aerospace meets Maritime’ nieuwe inzichten op het vlak van industrialisatie opgeleverd en geleid tot afspraken over vervolg workshops op het vlak van lijmtechnologie voor composietmaterialen die hopelijk tot een gezamenlijk project gaan leiden. In het verder brengen van deze initiatieven zal, los van de bedrijven, de lokale en regionale overheid alsmede de ROM Innovation Quarter een stimulerende rol hebben,” vertelt Marloes Telgenhof, directeur Europese zaken voor Fokker Technologies, Damen Shipyards Group en Holland Shipbuilding Association.

Schot in de roos

Voor InnovationQuarter was ‘Aerospace meets Maritime’ een schot in de roos. De organisatie – nauw betrokken bij ‘Maritime Delta’- werkt aan het versterken van de economie in de regio door bedrijven te helpen hun innovaties sneller naar de markt te brengen. Veel van de meest spannende en kansrijke innovaties zijn te vinden op het snijvlak tussen verschillende sectoren en clusters. Programmamanager Sander van der Wal van InnovationQuarter: “Doordat we al in een vroeg stadium op uitnodiging van de gemeente Papendrecht bij de inhoudelijke voorbereidingen betrokken zijn geraakt, konden we op een hele prettige manier bijdragen aan dit mooie initiatief. De opzet van het programma heeft ook goede aanknopingspunten geboden voor InnovationQuarter. Juist door ‘challanges’ te formuleren, kan het innovatief MKB goed inspelen op de vraag vanuit de markt. Wij waren in meerdere workshops aanwezig en zorgen ervoor dat die ondernemers die hier graag nog op doorpakken, door ons ondersteund zullen worden. De bijeenkomst was daarom niet alleen een prachtig evenement, maar ook een startpunt voor nieuwe business development in onze innovatieve regio.”

Katalysator

De deelnemers waren allemaal zeer enthousiast over het congres. “Dat er kansen liggen in de uitwisseling van kennis en expertise op het vlak van gebruik en toepassing van materialen tussen de maritieme en de luchtvaart maakindustrie is voor een ieder bijna een gegeven, maar om te komen tot daadwerkelijke concrete projecten, blijkt in de praktijk nog een complex proces,” aldus Telgenhof.

“Aerospace meets Maritime’ heeft in dat proces gewerkt als een enorme katalysator. Op politiek, bestuurlijk en industrieel niveau was een veelvoud aan partijen -van groot tot klein, van bekend tot nieuw- aanwezig die soms grote en soms kleine stappen hebben gezet in het verkennen naar de mogelijke cross overs op het vlak van materiaaltechnologie tussen beide sectoren. Inspirerend, enthousiasmerend en uitdagend.”