Overig

Payrolling: wat is het en wat zijn de voordelen?

515

Paytra vertelt het u 
Payrolling doet al een tijdje mee op de arbeidsmarkt. Toch is het voor veel mensen niet helemaal duidelijk wat werken met payroll nu precies is. Wij van Paytra, partners in payrolling, gaan het u vertellen. Meer dan het uitbesteden van de salarisadministratie Payrolling is een gespecialiseerde vorm van dienstverlening op het gebied van P&O. Een payroll-aanbieder, zoals Paytra, neemt het personeel dat werkt bij een bedrijf en/of ondernemer op papier in dienst en wordt hiermee juridisch werkgever. Omdat het payroll-bedrijf juridisch werkgever is, worden ook de arbeidsrechtelijke risico’s overgenomen. Zo is het bedrijf zelf niet langer meer verantwoordelijk voor het aanmaken van arbeidscontracten, de personeels- en salarisadministratie, ziek- en herstelmeldingen, de daarbij komende loondoorbetaling en het bijhouden van de wijzigingen in wet- en regelgeving. Kortom alle administratieve werkzaamheden voor de onderneming worden geregeld. Van arbeidsvoorwaarden tot pensioen, ontslag en de contacten met fiscus, arbodienst en sociale dienst worden overgenomen door de payroll-aanbieder. Dat kan een pak van een hart schelen als u weet dat door in Nederland personeel in dienst te nemen het aantal wetten en regels waarmee een werkgever te maken krijgt verdrievoudigt!

Er verandert niets op de werkvloer
Bij payrolling vinden er alleen achter de schermen veranderingen plaats. De belangrijkste kerntaken blijven voor een werkgever gelijk. Zo zorgt hij/zij zelf voor de werving, selectie en begeleiding van de medewerkers. Ook de personeelsplanning, functioneringsgesprekken, het inwerken en opleiden van personeel blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever. Voor de medewerkers blijven dezelfde arbeidsvoorwaarden, werklocatie en taakomschrijving van kracht, maar kunnen zij terugvallen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie. Een win-win situatie voor alle betrokkenen. Het personeel blijft zich betrokken voelen bij het bedrijf en het biedt de werkgever meer ruimte om een (betere) relatie op te bouwen met zijn medewerkers.

De gehele personeelsadministratie in één overzichtelijke factuur
Nu u weet wat payrolling is laten we ons verdiepen in de voordelen. Gezien de financiële uitdagingen van deze tijd is het fijn om te horen dat door payrolling bespaard kan worden op de personeelskosten. Zo is er geen loondoorbetalingsverplichting. Men betaalt alleen voor de gewerkte uren en de payroller neemt bijvoorbeeld de kosten van het ziekteverzuim over. Een werkgever betaalt dus een vast tarief en ontvangt periodiek één factuur. Hierdoor weet men vooraf wat de personele kosten zijn en heeft men een nauwkeurig en overzichtelijke inzage in de totale salaris- en personeelskosten. Dit bespaart tijd en hierdoor kan men zich weer bezighouden met activiteiten die bijdragen aan de groei van de onderneming.

Daarnaast biedt payrolling meer flexibiliteit. Een werkgever mag volgens de Flexwet drie maal een tijdelijk contract aanbieden. Daarna heeft een werknemer recht op een vast contract. Met payrolling is dit niet het geval, omdat dit onder de ABU- CAO (Algemene Bond Uitzendondernemingen) valt. Zij mogen voor een langere tijd flexibele contracten aanbieden. Gezien de onzekere markt van tegenwoordig kan dit een voordeel bieden. Bijvoorbeeld als er extra mankracht nodig is, maar het niet zeker is voor welke termijn. Met payrolling kan dit geregeld worden tegen een fractie van de kosten van een uitzendbureau. Denk nu niet dat payrolling er alleen is voor tijdelijke contracten. Ook vaste contracten kunnen overgenomen of aangeboden worden.

Het moge duidelijk zijn, wordt er gebruik gemaakt van een payroller dan levert dit tijd en geld op, loopt men geen arbeidsrechtelijke risico’s meer, is de administratie veel inzichtelijker en is men verzekerd dat alle benodigde kennis aanwezig is.

Voor wie is payrolling geschikt?
Payroll is geschikt voor ieder bedrijf in iedere branche die met personeel werkt. Het maakt daarbij niet uit of het om een kortlopend project gaat of een langetermijntraject. Ook voor de ZZP’er en freelancer is payrolling een goede keuze. Zij behouden de vrijheid van het ondernemen, maar krijgen de zekerheden van loondienst.

Paytra, de partner in Payrolling
Wij van Paytra zijn als payrollorganisatie, dé specialist voor werkgevers, ZZP’ers, freelancers en intermediairs. Jaco Slagboom en Willem Clements hebben de organisatie opgericht naast hun andere bedrijven in de flexbranche. Onze werknemers komen ook uit de flexwereld. Dit maakt van Paytra een partner die de juiste kennis in huis heeft en in staat is om met de klanten mee te denken. Ook buiten de grenzen van het payrollen.

Paytra onderscheidt zich door te streven naar een persoonlijke relatie met de klanten. Wij zijn van mening dat daarin de kracht zit om tot een waarde-volle samenwerking te komen en de zorgen van de klant weg te nemen. Dit doen wij onder andere door een luisterend oor te bieden, te werken met een ervaren en flexibele backoffice en de klant 24/7 inzicht in zijn/haar administratie te geven via onze webportal.

Enkele feiten en cijfers op een rij
Paytra treedt voor meer dan 250 medewerkers op als juridisch werknemer. De bruto, jaarlijkse, loonbetaling is bijna €5.000.000,-! We zijn dus een substantiële partij in de payrollbranche. Daarnaast bieden wij volledige zekerheid op het gebied van certificering en aansprakelijkheid. Paytra heeft namelijk de volgende documenten in haar zak:

–       NEN 4400-1 certificaat. Dit geeft aan dat Paytra
voldoet aan de strenge eisen die gelden voor het toepassen van de CAO en                        arbeidsrecht. Hier worden we 2 x per jaar op gecontroleerd volgens het SNA                      keurmerk.

–       WKA verklaring. Dit wordt door de belastingdienst afgegeven en is het bewijs van                correct betalingsgedrag.

–       G-rekeningovereenkomst. Hiermee is de klant ervan verzekerd dat de loonheffingen           door Paytra betaalt wordt.

U kunt dus concluderen dat Paytra in alle opzichten een betrouwbare partner is.

Wilt u nader met ons kennis maken? Heeft u nog vragen over payrolling? Onze deur aan de Buitendijks 57 te Papendrecht staat voor u open. Ook kunt u ons telefonisch bereiken op (078) 641 60 60 en vindt u meer informatie op www.paytra.nl