Overig

Pensioen, UW zorg voor later?

479

Per 2015 gaat er veel veranderen op het gebied van pensioenen. Het opbouwpercentage gaat verder omlaag (naar 1,875 % voor middelloon en 1,657 % voor eindloon per dienstjaar) en voor degenen die meer dan € 100.000 bruto per jaar verdienen wordt het pensioen gemaximeerd op € 100.000 salaris. Dit alles betekent dat er een (fors) lager ouderdomspensioen kan worden opgebouwd. De verlaging van de huidige opbouwpercentages leidt zo tot een terugval in de pensioenopbouw van bijna 13 % per jaar!

Wanneer u ook na uw pensioen uw lasten wilt blijven voldoen zonder concessies te hoeven doen aan uw levensstandaard zult u dus tijdig maatregelen moeten treffen. Er zijn diverse manieren om er voor te zorgen dat u ook na pensioendatum over voldoende inkomen kunt blijven beschikken. Denk aan flexibel sparen en beleggen, pensioenopbouw via lijfrentes, pensioenopbouw via het salaris, het aanwenden van de verkoopopbrengst van uw onderneming of het aflossen van uw hypotheek voor pensioendatum. Een combinatie van deze items is uiteraard ook mogelijk.

Een wellicht nog grotere zorg in de wijziging van het pensioenstelsel is het nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen wordt afgeleid van het te bereiken ouderdomspensioen. Een lagere opbouw van het ouderdomspensioen heeft dus ook grote consequenties voor het nabestaandenpensioen. Uit berekeningen blijkt dat dit kan oplopen tot enkele duizenden tot wel tienduizenden euro’s per jaar, en dat levenslang!

Als het nabestaandenpensioen op risicobasis is verzekerd, is er overigens nog een ander probleem. Bij verandering van baan en/of bij scheiding vervalt het recht op nabestaandenpensioen zelfs helemaal!

De Algemene Nabestaanden Wet (ANW) welke als vangnet bij overlijden kan functioneren is sinds 2013 eveneens sterk versoberd. De halfwezenuitkering voor nabestaanden met een kind jonger dan 18 jaar is inmiddels geïntegreerd in de nabestaandenuitkering. In praktijk betekent dit dat er van de halfwezenuitkering weinig tot niets overblijft. Als u al voor een ANW-uitkering in aanmerking komt!

Dit alles betekent dat u zowel het langleven- als overlijdensscenario nog eens goed op rij moet zetten. Hoe zorg ik ervoor dat er ook na pensionering voldoende inkomen is? En, zijn de voorzieningen bij overlijden voldoende gelet op de verplichtingen en de verzorging van mijn partner en/of kinderen? Kortom, hoog tijd om in actie te komen want de huidige ontwikkelingen laten steeds meer zien dat uw pensioen ook UW zorg voor later is!

Meer weten? Keep it Simple, 359 blz. boordevol financiele tips van financieel planner van het jaar Iris Brik. Te bestellen via www.finetuning.nl, Bolcom of Managementboek. Prijs boek € 19,95, prijs E-book € 12,95 (prijzen geldig tot 1 januari 2015).

Lezing 24 februari 2015 in Landhuis de Oliphant

Op die datum organiseren wij een lezing over dit onderwerp. Voor meer informatie: ga naar onze website en kijk onder Agenda.

Voor vragen, reacties of advies naar aanleiding van dit onderwerp kunt u een e-mail sturen aan info@finetuning.nl ter attentie van Madeleine Teeuwen.