Overig

People, Planet, Profit

2178

Het Havenschap Moerdijk is een toonaangevende proeftuin in duurzaamheid in Noord-Brabant. De belangrijkste pijler in de succesformule is het aanleggen van verbindingen tussen bedrijven met een overschot aan warm water, stoom of koolstofdioxide met bedrijven die dat juist nodig hebben voor hun productieproces.

Een aantal koppelingen voor de uitwisseling van reststoffen tussen bedrijven is al gerealiseerd. De Erca Group neemt stoom af van Shell via een door het Havenschap aangelegde stoompijpleiding. Meerdere bedrijven gebruiken het warme water van vetverwerker Bewa. Shell en SBN leveren koolstofdioxide aan een nabijgelegen bedrijf. En glasfabrikant Ardagh houdt veel warmte en koolstofdioxide over bij het productieproces dat omliggende bedrijven gebruiken. De duurzame verbindingen zorgen voor een win-win situatie voor alle betrokken partijen. Er is onderzoek naar een ringleiding op het gehele terrein voor een uitwisseling van energie/warmte, water en reststromen tussen de bedrijven. De hoeveelheid restwarmte en koolstofdioxide is zo groot, dat ook wordt onderzocht of kansrijke projecten met de directe omgeving van het havengebied mogelijk zijn.

Naast het uitwisselen van reststromen zet het Havenschap voor duurzaamheid ook in op de bedrijfsvoering en de inrichting van het havengebied. Een utility park gaat gezamenlijke voorzieningen stroomlijnen op het gebied van energie en water voor het haven- en industrieterrein. Hiervoor zijn onderzoeken in uitvoering, zoals naar de realisatie van een cluster aan windmolens. Maar denk hierbij ook aan de opwekking van elektriciteit uit restwarmte. Deze initiatieven leiden tot besparingen op het gebruik van water en energie. Dus: tot kostenbesparingen voor bedrijven. Ze zorgen ook voor vermindering van de uitstoot van vervuilende stoffen.

De kracht van het Havenschap zit hem in de concrete duurzaamheidsprojecten die gerealiseerd worden met een kleine en slagvaardige organisatie. Zo toetst het Havenschap bij bedrijfsvestiging of er symbiose mogelijk is met bestaande bedrijven. De locatie van de bedrijfsvestiging wordt mede hierdoor bepaald. Geen enkele andere haven pakt dit op deze manier aan. Bij optimaal hergebruik van warmte en stoom kan de koolstofdioxide-uitstoot met vijftien à twintig procent teruggebracht worden. Dat percentage is geen streefcijfer, maar het geeft wel aan dat er veel winst te behalen valt.

Het Havenschap heeft ook oog voor gemeenschappelijke en sociale voorzieningen voor bedrijven, medewerkers en gebruikers. Maar ook voor de verbinding met inwoners van nabijgelegen dorpskernen. Een goede balans tussen People, Planet en Profit is het credo van het Havenschap waardoor er meer geproduceerd kan worden met minder milieu belasting.

 – Yves de Boer