Overig

Peter Goedvolk verwacht dat Count snel zwarte cijfers schrijft

2910

Bij binnenkomst van het pand waar Peter Goedvolks nieuwe handelshuis Count is gevestigd, straalt de grandeur je tegemoet. Goedvolk nam inmiddels al weer twee jaar geleden afscheid van Argos en hij voelt zich op zijn huidige locatie in het  Scheepvaartkwartier helemaal thuis. Niet verwonderlijk want vanuit zijn kantoor kijkt hij uit op de Veerhaven, Erasmusbrug, Kop van Zuid en Nieuwe Maas.

Het monumentale gebouw, was ooit het hoofdkwartier van de Steenkolen Handelsvereniging (SHV) van havenbaron Daniël George van Beuningen. Hier liet Van Beuningen de SHV, mede opgericht door zijn vader, uitgroeien tot de grootste werkgever in de Rotterdamse haven.  SHV voorzag de schepen van brandstof, destijds steenkolen. Peter Goedvolk in 2006 verkozen tot “Havenman van het Jaar”, vergaarde, tientallen jaren later, zijn vermogen door onder andere bunkerolie aan schepen te leveren.

Sistema

Wat verder opvalt is dat de inrichting van het kantoor net zo deftig is als het gebouw zelf. “Mijn vrouw is daar verantwoordelijk voor”, zegt Goedvolk.

Hij vervolgt: “Het is een prachtige plek en het is leuk dat er een verhaal aan vastzit. Ik heb dit gehuurd toen ik een deel van mijn Argos-aandelen had verkocht en nog wel ceo was. Ik wilde, vooruitlopend op een verkoop van Argos, de mogelijkheid hebben niet meer dagelijks in het hoofdkantoor aan de Waalhaven rond te lopen. En ik wilde al lang met een investmentclub in het Scheepvaartkwartier zitten. Toen was  het inrichtingsbudget overigens aanmerkelijk hoger, omdat het er nog alle schijn van had dat de deal met het Russische Sistema doorging. Onlangs heb ik de rest van de verdieping erbij gehuurd en ingericht met een kwart van het budget van toen”.

Schadevergoeding

Goedvolk leerde het vak bij het Franse Total. Vervolgens begon hij voor zichzelf en leverde brandstoffen aan klanten in de Hoekse Waard. Hij nam midden jaren tachtig Argos Oil over en maakte het groot. In 2011 verkocht hij zo’n 75  procent van zijn aandelen aan de nieuwe meerderheidsaandeelhouder Dik Wessels en aan Marcel van Poecke en Jan Onderdijk, bij een fusie tussen Argos en de North Sea Group. Argos zou, zo was de verwachting, door het Russische Sistema worden overgenomen. Maar de besprekingen tussen de Russen en Goedvolk, liepen spaak, omdat ze het vermoedelijk niet eens konden worden over de verkoopprijs. De mede-aandeelhouders van Goedvolk stelden hem verantwoordelijk en eisten zijn resterende aandelenpakket op als schadevergoeding.

Goedvolk: “Het mislukken van de deal met Sistema, zorgde voor spanningen. Maar het was niet de enige oorzaak van de verwijdering tussen m’n partners en mij. Kijk, ik heb me nooit herkend in de beschuldigingen dat ze door mij schade hebben geleden. Ik heb er wel spijt van dat ik als minderheidsaandeelhouder, ceo ben gebleven. Ik werd teveel bestuurder en dat is niet mijn kracht. Daarnaast had ik met Argos andere plannen dan de anderen. Zie het als een meningsverschil tussen financiële- en strategische investeerders. Bovendien was er onvoldoende chemie tussen ons en de breuk had ook te maken met eigenwijsheid, van alle hoofdrolspelers. Dat er uiteindelijk wat wapengekletter is geweest, was onnodig. Gelukkig hebben we een deal kunnen sluiten, voordat de rechter een uitspraak deed. Maar ik had liever op een andere manier afscheid genomen van Argos.”

Time management

“Waarom ik niet ben gestopt? Dat kan ik niet, ik moet ondernemen en ik wil ook anderen helpen, met mijn expertise. Wat ik mezelf na het vertrek bij Argos, wel had beloofd was dat ik zou leren van vroeger en aan time management zou gaan doen. Maar dat lukt nog niet zo goed. Ik werk bijna net zo hard als vroeger. Ach, het zal ook wel in m’n karakter zitten. Wat ik wel heb geleerd is niet meer bovenmatig veel tijd te besteden aan kleine zaken en daarom geen tijd meer te hebben voor grote zaken”.

Daarnaast ga ik door omdat ik de tijd waarin we leven heel uitdagend vindt. Je moet wel continu alert zijn. Zo had ik bijna geïnvesteerd in de Oekraïne. Dat was niet zo verstandig geweest. Het geweld dat zich niet meer alleen beperkt tot plekken hier ver vandaan en de teruggekeerde spanningen tussen Oost en West, zie ik als de grootste onzekerheden”.

Count

Inmiddels is Goedvolk met Count en een kapitaal van enkele tientallen miljoen euro’s, op verschillende fronten actief. Zo nam hij het financieel strategisch adviesbureau First Dutch over, waar hij inmiddels Bastiaan van der Knaap, tot voor kort districtsvoorzitter ING Rotterdam e.o., heeft aangesteld  als verantwoordelijke. Bovendien richt hij zich op de handel in het hem zo vertrouwde olie en gas. Maar hij stak ook geld in producerende velden in Tunesië, Australië en de Verenigde Staten. Verder werd hij eigenaar van  het Vlaardingse tankterminalbedrijf Anaconda. En hij richt  zich met zes traders, die tot voor kort in Amsterdam actief waren, vanuit zijn Rotterdamse kantoor op de cacaomarkt. En wellicht in de toekomst op koffie.

Daarnaast blijft Goedvolk investeren in biobrandstoffen en renewables, een tak van sport, die hem bij Argos meer geld kostte dan opbracht. Hij zegt: “Ondanks de tegenwerking vanuit met name de politiek, geloof ik nog steeds in een transitie naar andere milieuvriendelijker brandstoffen. Een ontwikkeling die van onderaf komt en sneller zal gaan dan menigeen denkt”.

“Met Count verstrek ik verder leningen aan middelgrote bedrijven, waar ik potentie in zie. En ik ga natuurlijk met olie, gas en cacao niet concurreren met de grote jongens. Ik richt me op de onderkant van de markt, waar de marges klein zijn. Daarnaast willen we ons niet alleen met de handel, maar ook, als toegevoegde waarde, met de logistiek bezig gaan houden”.

Zo werd met de financiële hulp van Goedvolk de scheepsagentuurtak van Burger losgeweekt, dat inmiddels is doorgegaan onder de naam S5 Agency. Goedvolk heeft goede hoop dat Count binnen niet al te lange tijd zwarte cijfers schrijft.

Miljonair

In de tijd dat hij nog eigenaar was van Argos Oil, schatte Quote zijn vermogen op een slordige 300 miljoen euro. Over de hoogte nu, laat Goedvolk zich niet uit.

Hij zegt: “Toen ik vertrok bij Argos, moest ik wat papieren vermogen betreft inboeten, maar qua liquide middelen ben ik erop vooruit gegaan. Ach, vermogend zijn is een wonderlijk fenomeen. Mensen denken dat je altijd over al dat geld altijd kunt beschikken. Maar bij Argos investeerde ik het verdiende geld ook direct. Dat is gewoon nodig om goede dingen van de grond te krijgen. Want dat is altijd mijn streven geweest. Geld geeft je wel een gevoel van onafhankelijkheid. Je hoeft aan niemand verantwoording af te leggen”.

“Overigens hebben m’n ouders mijn drive om te ondernemen noch gestimuleerd, noch ontmoedigd. Ze waren meer van een vaste job en zekerheid. M’n vader werkte bij Van Rietschouten en Houwens, dat is opgegaan in Imtech. Later toen ik succes had en ik ook geregeld de publiciteit haalde, liepen ze nooit met de prestaties van hun zoon te koop. Dat hoorde niet, vond m’n vader. De nuchterheid overheerste en eerlijk gezegd heb ik dat altijd prettig gevonden. Want als het heel goed gaat, heb je soms het idee dat je over water kunt lopen”.

Kapitein

Zijn 22-jarige zoon en dochter van 18,  heeft hij altijd voorgehouden na hun middelbare schooltijd een periode in het buitenland door te brengen.

Goedvolk: “ Dat heb ik zelf gemist. Je leert in het buitenland vlekkeloos Engels spreken en je maakt kennis met een andere cultuur. Dat neem je als geestelijke bagage mee.  M’n dochter studeert nu op de Business School in Londen en mijn zoon heeft een jaar in Amerika gezeten, voordat hij een hogere management opleiding in Driebergen ging volgen”.

En wat de toekomst van Nederland en de Rotterdamse haven betreft zegt hij: “We moeten oppassen Nederland niet te verstikken met regels, zodat hier niets meer kan en we een enorme achterstand oplopen ten opzichte van de rest van de wereld. We zijn van oudsher een land dat door flexibiliteit en inlevingsvermogen groot is geworden.

De haven ligt goed op koers, maar moet wel tijdig inspelen op alternatieven voor de afnemende aanvoer van minerale brandstoffen”.

“Ik wil die ontwikkelingen de komende tien, twaalf jaar nog graag van dichtbij meemaken en er een rol in spelen, want sinds ik actief ben met Count heb ik weer het gevoel dat ik als kapitein richting zee ga. En dat heb ik toch een tijdje gemist!”