Overig

Platform KAM-coördinatoren Moerdijk – Spin in het web: Henk Krols

491

Er gebeurt nogal wat op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Onder de noemer ‘Duurzame Verbindingen Moerdijk’ lopen er diverse trajecten die raakvlakken met elkaar hebben. In dit kader komen regelmatig KAM-coördinatoren van op Moerdijk gevestigde bedrijven bij elkaar. Henk Krols weet hier alles van.

Eind februari heeft er weer een bijeenkomst van het Platform KAM-coördinatoren Moerdijk plaatsgevonden. Het initiatief voor dit platform is genomen door de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM). Drijvende kracht achter deze bijeenkomsten is Henk Krols van BMD Advies Zuid-Nederland. Tijdens deze bijeenkomst staan er met enige regelmaat onderwerpen op de agenda die met ‘duurzame verbindingen’ te maken hebben. “Een paar jaar geleden is hier op het haven- en industrieterrein het platform KAM-coördinatoren Moerdijk opgericht. De BIM wilde hiermee als het ware een ‘duurzame verbinding’ leggen tussen de KAM-coördinatoren, zodat ze elkaar makkelijk konden vinden om kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van voornamelijk kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid. Daarnaast wordt met het platform ook een verbinding gelegd tussen bedrijven en overheid. Er is hier en enorme verscheidenheid aan bedrijven die allemaal met dezelfde problematieken te maken hebben, of ze nu groot of klein zijn,” zegt Krols. Vier keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd. De deelnemers kunnen vooraf onderwerpen inbrengen, zodat de betrokkenheid bij de te behandelen agendapunten groot is. En dat hoeft niet altijd over milieu en arbo te gaan, ook onderwerpen op het gebied van energie-inkoop, personeelsmanagement, veiligheid of bedrijfshulpverlening komen aan de orde. KAM staat echter voor Kwaliteit, Arbo en Milieu, dus dat vormt wel de hoofdmoot van de te bespreken onderwerpen. Krols maakt daarbij dankbaar gebruik van praktijksituaties die op de betreffende bedrijven aan de orde zijn. Henk Krols is de spin in het web, hij organiseert de bijeenkomsten, stelt het programma samen en verzorgt het voorzitterschap van het KAM-overleg. De bijeenkomsten worden steeds gehouden bij één van de bedrijven, die dan meteen de gelegenheid krijgen om de activiteiten van het bedrijf te presenteren.

Gastsprekers
Krols is ervaringsdeskundige, want met zijn bureau BMD Advies Zuid-Nederland is hij – niet alleen op Moerdijk – voor meerdere opdrachtgevers actief. “Op Moerdijk vinden er interessante ontwikkelingen plaats, ik ben bij meerdere projecten betrokken en doordat ik ook bij andere bedrijven over de vloer kom, kan ik dat spiegelen aan landelijke ontwikkelingen. Dat komt uiteraard goed van pas bij de bijeenkomsten van de KAM-coördinatoren. Zo kunnen we steeds actuele onderwerpen en projecten of ontwikkelingen op de agenda zetten. Daarvoor nodigen we regelmatig gastsprekers uit, meestal specialisten op een bepaald vakgebied, maar dat kunnen evengoed medewerkers zijn van bedrijven die al de nodige ervaring hebben opgedaan met een specifiek onderwerp. Dit komt de kwaliteit van de bijeenkomsten uiteraard zeer ten goede.”

De vaste kern van het KAM-coördinatoren overleg bestaat uit ongeveer 25 tot 30 deelnemers en natuurlijk zijn geïnteresseerden altijd welkom. Krols: “Deze groep geeft een goede dwarsdoorsnede van de 400 bedrijven die hier op Moerdijk zijn gevestigd. Het is een goede afspiegeling van de bedrijven die zijn gevestigd. De ‘grootste’ bedrijven zijn in elk geval vertegenwoordigd in het overleg. Daarnaast is het Platform KAM-coördinatoren Moerdijk onder deze naam actief op LinkedIn. Geïnteresseerde bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk kunnen zich zowel bij Henk Krols als via LinkedIn aanmelden.

Meer weten? henk.krols@bmdzuid.nl of telefoon 06-52 01 55 55.