Overig

Prachtige kavels voor bedrijfshuisvesting op maat

507

Sinds kort is de website Bouwgrond Drechtsteden in de lucht. Een initiatief van Bouwonderneming Stout, zo vertelt commercieel manager Jan Korevaar. “Ons doel is om ondernemers al het werk uit handen te nemen bij de realisatie van hun nieuwe bedrijfshuisvesting in de Drechtsteden, voor zowel huur als koop.

Aan tafel zitten ook Hans van Andel van Waltmann Bedrijfshuisvesting en John Zandbergen van Van Vliet Bedrijfsmakelaars. “Met beide makelaars gaan we onze grondposities meer bekendheid geven en in de markt zetten. Daarbij biedt onze nieuwe website Bouwgrond Drechtsteden een belangrijke ondersteuning,” zo begint Korevaar zijn betoog. “We willen ondernemers ervan zien te overtuigen dat we dé partijen zijn waar zij terecht kunnen als zij nieuwbouwplannen hebben. Met onze jarenlange ervaring kunnen we ondernemers gedurende het hele realisatieproces adviseren. We bespreken de mogelijkheden en begeleiden ze eventueel ook bij financieringsvraagstukken.”

Van A tot Z

Op verschillende plekken in de regio beschikt Bouwonderneming Stout over grond waarop nieuwbouw kan plaatsvinden. “We merken dat de markt aantrekt en dat er weer meer interesse ontstaat voor het bouwen van eigen bedrijfspanden,” zo vervolgt Korevaar. “Gemeenten in de regio en DEAL!Drechtsteden zijn volop actief met promotionele activiteiten om de Drechtsteden als vestigingsplaats onder de aandacht te brengen. Ook wij gaan actief de markt op met onze grondposities, want we hebben veel te bieden. Niet alleen wat beschikbare grond betreft, maar zeker net zo belangrijk is dat we het gehele realisatieproces van A tot Z kunnen begeleiden en uitvoeren.”

Begeleidende rol

John Zandbergen haakt hierop in. “Er zijn genoeg ondernemers die de wens hebben om ooit een nieuw eigen bedrijfspand te laten bouwen. De tijd is er nu weer rijp voor, echter het is best een ingewikkeld en tijdrovend proces. Een kavel uitzoeken is meestal geen probleem, maar dan komen de vragen: hoeveel meter kan ik bouwen, hoeveel parkeerplaatsen zijn er beschikbaar, hoe ga ik het financieren, hoeveel snijverlies heb ik? En zo zijn er nog tal van andere vragen die bij dergelijke projecten naar voren komen. Daar kunnen wij als bedrijfsmakelaars een begeleidende rol in spelen. We nemen de ondernemer als het ware bij de hand en staan hem tijdens het hele proces terzijde.”

Eigen plek

Hans van Andel merkt dat er meer vraag uit de markt komt. “Nieuwbouw is een optie die ondernemers zeker moeten onderzoeken. De gedachte leeft bij veel ondernemers dat er heel veel bedrijfsvastgoed beschikbaar is en dat het slechts een kwestie van uitkiezen is. Dat valt in de praktijk meestal tegen. Aan bestaande panden – en die moeten dan ook nog op de gewenste plek liggen – kleeft een aantal bezwaren. Dikwijls moet er zoveel aan een pand aangepast worden dat de uiteindelijke bouwsom nauwelijks verschilt met die van nieuwbouw. Bovendien, bij nieuwbouw kun je je eigen plek bepalen en het pand naar eigen wensen en behoeften laten bouwen.” John Zandbergen voegt daar aan toe dat bedrijfsmatig onroerend goed vaak specifiek is en dat bij nieuwbouw die specifieke wensen en eisen veel beter zijn in te vullen.

Fasen

Een bouwplan bestaat uit een aantal fasen zo licht Jan Korevaar toe. “Met Bouwonderneming Stout hebben we al een jarenlange ervaring in de bouw van bedrijfspanden. In tijden van economische crisis was er uiteraard minder belangstelling voor eigen bouw. Nu trekt het duidelijk aan. We realiseren bouwplannen in een vier fasen plan, want bedrijfshuisvesting moet als een maatpak om de bedrijfsvoering van de ondernemer sluiten.

Allereerst brengen we de meest essentiële elementen, functies, gebruikseisen, vierkante meters, het afwerkingsniveau en bijvoorbeeld de parkeerbehoefte in beeld. Ook de beoogde groei van de onderneming komt aan de orde. Dit leggen we vast in een ‘programma van eisen’. Daarna volgt de ‘bebouwingsstudie’. Hierbij kijken we naar de ruimtelijke indeling én het ontwerp van het pand. Zo krijgt de ondernemer een goed beeld van hoe zijn nieuwe bedrijfspand  eruit kan komen te zien.”

“Vervolgens stellen we een investeringsraming op. Op basis van de bebouwingsstudie wordt er een calculatie gemaakt van de te verwachten bouwkosten. Samen met de grondkosten en de bijkomende kosten als ontwerpkosten, leges en aansluitkosten, vormen deze kosten de totale investeringsraming. De laatste fase is een ‘maatwerkaanbieding’. Hierin stellen we eisen, wensen en kosten vast. De maatwerkaanbieding is nog geheel vrijblijvend. Dan hebben we al een intensief traject met de ondernemer doorlopen. Dat is noodzakelijk om tot het meest optimale bouwplan te komen. Dat willen we graag, want in gezamenlijkheid realiseren we bedrijfshuisvesting op maat!”