Overig

Provincie lanceert nieuwe vraagstukken voor startups

858

Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft samen met diverse andere overheden nieuwe challenges gelanceerd voor het Startup in Residence-programma. In het programma vragen zij startups na te denken over innovatieve oplossingen voor gemeenschappelijke vraagstukken van de overheid. Bijvoorbeeld over social distancing door het coronavirus, het tegengaan van fake news en hoogwaardig hergebruik van afval. Met de innovaties is niet alleen de overheid verder geholpen, de jonge ondernemers krijgen op deze manier een heuse ‘kick-start’.

Diverse ministeries, provincies en gemeenten zijn al met het programma aan de slag om hun innovatiekracht te verhogen. Ook de provincie Zuid-Holland doet dit al enkele jaren.

Gedeputeerde Economie en Innovatie Adri Bom-Lemstra: “Als provincie maken we al volop gebruik van innovatieve oplossingen van startups. Maatschappelijke vraagstukken houden zich echter niet aan de provinciegrenzen. En de oplossingen voor ons, kunnen ook elders gebruikt worden. Het is dan ook goed om te zien hoe goed het Startup in Residence-programma groeit en we met steeds meer andere overheden samenwerken. Mooi dat nu ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aansluit. Dat biedt zowel kansen voor ons, als voor de ontwikkeling van de startups, die ontzettend belangrijk zijn voor onze innovatieve economie.”

De vraagstukken

Dit jaar kunnen startups aan de slag met diverse vraagstukken: Hoe kunnen we ouderen in verzorgingstehuizen beschermen tegen hittestress? Hoe zorgen we dat voetgangers 1,5 meter afstand houden bij stoplichten en hoe kunnen we de supply chain van bouwhubs verbeteren zodat er minder bouwverkeer door stedelijk gebied hoeft? Bekijk hier alle challenges.

Aangesloten overheidsinstanties

Komende tijd krijgen startups de kans om zich in te schrijven voor de vraagstukken. Na een selectieprocedure kan een deel van hen aan de slag. Deze groep zal worden begeleid door experts en kan gebruik maken van een trainingsprogramma. Ook krijgen ze werkruimte bij de overheid, toegang tot financiering en het netwerk. Is de ontwikkelde innovatie succesvol? Dan is de overheid direct hun eerste klant!

In het tweede overheidsbrede Startup in Residence-programma gaan wij samen met Gemeente Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de samenwerking aan.