Overig

Rabobank Drechtsteden inspireert en informeert leden

445

Klanten en leden inspireren en informeren, dat is wat Rabobank Drechtsteden ieder jaar met haar speciale ledenbijeenkomst doet. Ruim 300 leden lieten zich op 3 juni bijpraten over de (virtuele) ontwikkelingen bij hun bank.

Gastspreker Wim Boonstra, Chef-econoom van de Rabobank, deelde zijn visie op de huidige economie.

De bank waar je wilt bankieren en werken, die midden in de samenleving staat en financieel stabiel is. Dat is volgens directievoorzitter Piet Hoogendoorn de ambitie en het strategische doel van Rabobank Drechtsteden. De wereld verandert in een rap tempo en de virtualisering heeft een nog grotere vlucht genomen dan we vijf jaar geleden konden denken. Ook de (wereld)economie houdt de gemoederen bezig. Alle reden voor de bank om haar leden bij te praten en om Wim Boonstra uit te nodigen om zijn visie op de economische ontwikkelingen te geven.

Beter maar nog niet goed genoeg
De chef-econoom en het hoofd van het Directoraat
Kennis en Economisch Onderzoek van de Rabobank hield een inspirerende presentatie. Hij gaf een blik op de wereld, op de Eurozone en op Nederland. Zijn conclusie? Het gaat beter, maar het is nog niet goed genoeg.
Het groeiherstel zet door en de seinen staan volgens Boonstra op groen voor een sterker herstel. Maar het verschil tussen de individuele landen in de Eurozone is groot, zowel qua economische groei als qua werkloosheid. Een mogelijke ‘Grexit’ en de zeepbel op de
obligatiemarkten blijven onzekere factoren. De chaos in Griekenland zorgt voor verdeeldheid en de geopolitieke risico’s van een ‘Grexit’, baren zorgen. Toch is het volgens Boonstra beter als Griekenland binnen de Eurozone blijft. ‘We willen niet dat het schip strandt en dat al onze, maar vooral ook de Griekse inspanningen voor niets zijn geweest. Ook de geopolitieke gevolgen baren hem zorgen. Griekenland haalt nu al de banden aan met Rusland en wat we niet willen, is dat Rusland straks haar eerste marinebasis in warme Europese wateren heeft.’ Over de huidige rentestand zei Boonstra dat we in een monetair absurdistan leven. ‘De huidige lage rente is volstrekt absurd en ik vraag me oprecht af hoe we hier uit gaan komen. Maar een eenmalige reset door alle
centrale banken tegelijkertijd staat vooralsnog niet op de internationale agenda’.

Positieve factoren
Wat Nederland betreft, zei de econoom dat ons land zeer rijk en welvarend is, een ijzersterke concurrentiepositie heeft en sterke overheidsfinanciën. Boonstra vindt dan ook dat we onze zegeningen moeten tellen. Positieve factoren voor Nederland zijn dat het bezuinigingstempo verder afneemt en dat de doorgevoerde hervormingen hun vruchten afwerpen. ‘De arbeidsmarkt herstelt en
de huizenmarkt veert op en daardoor neemt het vertrouwen toe.’ Na afloop van zijn presentatie beantwoordde de econoom nog een aantal kritische vragen uit de zaal.

Mobiel bankieren, beleggen en betalen
Wat de voortschrijdende virtualisering voor de klanten van de Rabobank betekent, vertelde Paul Mallee, directeur Particulieren. In het virtuele kantoor van de Rabobank kunnen klanten steeds meer bankzaken regelen. Maar volgens Mallee betekent dat niet dat het
persoonlijke contact met de klant verdwijnt. ‘Integendeel zelfs, want als bank blijven we dichtbij en staan we midden in de samenleving’, aldus Mallee. De helft van alle klanten met een betaalrekening gebruikt mobiel bankieren, zo bleek uit zijn presentatie. ‘Mobiel
bankieren neemt toe en we spelen daarop in met allerlei apps waarmee onze klanten kunnen bankieren, beleggen, betalen en hun hypotheekdossier kunnen inzien. Maar we vergeten ook onze oudere klanten en klanten die extra hulp nodig hebben niet. Als het nodig is, dan komen onze mobiele adviseurs bij deze klanten thuis om hen te helpen met online en/of mobiel bankieren.’

Virtuele belevingsmarkt
Luisteren naar een presentatie over virtueel bankieren is natuurlijk leuk, maar zelf doen, is nog leuker. Daarom richtte Rabobank Drechtsteden een virtuele belevingsmarkt in, waar alle leden na afloop van de plenaire bijeenkomst demo’s konden bekijken en vragen konden stellen aan de virtuele coaches. De meest gestelde vragen gaan volgens deze coaches over veiligheid en over
hoe het werkt. Juist voor oudere klanten gaan de
ontwikkelingen razendsnel. De Rabobank ondersteunt klanten daarom ook met workshops waarin zij stap voor stap door het proces van veilig online en mobiel
bankieren worden meegenomen.

Rol van de ledenraad
Voordat de virtuele belevingsmarkt werd geopend, werden de leden eerst nog bijgepraat over de taken en verantwoordelijkheden van de ledenraad. De ledenraad vertegenwoordigt de 12.000 leden die Rabobank Drechtsteden telt. Ledenraadslid Hilde Cevaal ging in op de verantwoordelijkheden van de ledenraad in het algemeen en van de commissies in het bijzonder. De Commissie Rabofonds bijvoorbeeld, beoordeelt de aanvragen voor het Rabofonds, waarmee de bank maatschappelijke, economische, duurzame en culturele
projecten financieel ondersteunt. In 2014 werden veertig en dit jaar tot nu toe twintig projecten ondersteund. Zo draagt de bank met haar coöperatief dividend bij aan de economische vitaliteit van het werkgebied.

Geslaagde avond
Directievoorzitter Piet Hoogendoorn kijkt terug op een geslaagde avond. ‘Met deze bijeenkomst hebben we laten zien dat we een bank van en voor leden zijn die
verbindingen wil leggen en ook een maatschappelijke rol vervult. Dat is gelukt.’