Overig

Rabobank- sparringpartner voor ondernemers

950
Rabobank sparringpartner voor ondernemers

Onder de term ‘grootbedrijf’ vallen voor de Rabobank bedrijven, instellingen en (semi)overheden met een omzetniveau tussen de 30 en 250 miljoen euro.

Rabobank bedient haar grootzakelijke klanten vanuit een toegespitste sectorbenadering. Ellen Meijer, Regiomanager Grootbedrijfteam Zuidwest-Nederland en Thomas Wortelboer, senior relatiemanager voor de sector Haven & Logistiek, vertellen erover.

Het Grootbedrijfteam bestaat naast sectorteams  uit een scala aan gespecialiseerde afdelingen, die beschikken over de meest uiteenlopende productexpertise, klaar voor de grootzakelijke markt. “Wat van belang is dat wij twee assets verbinden,” legt Meijer uit. “De asset van een lokale bank in ons gebied is dichtbij en betrokken, dat is echt iets wat bij ons in de genen zit. En de andere asset die wij als Grootbedrijfteam kunnen bieden, is professionaliteit ten aanzien van de bediening van de grootzakelijke markt.”  Volgens Wortelboer zorgt de geschetste aanpak voor versterking op alle fronten. “We voeren sectorbenadering ver door. Dat is één van de pijlers onder onze visie. Het levert louter win-win situaties op, voor alle betrokken partijen.” De Rabobank werkt met vijf sectoren. Er zijn teams belast met achtereenvolgens Haven, Logistiek & Specialties, Bouw, Vastgoed & Industrie, Groothandel & Retail, Zakelijke Dienstverlening & Leisure en Publieke Sector. “Juist ook in economisch mindere tijden hechten wij er veel waarde aan om vanuit onze sectorexpertise in contact te blijven met onze klanten. Door het gesprek aan te gaan creëer je duidelijkheid over wat we wel en wat we niet kunnen doen met elkaar. Daarin zijn we wel heel sterk een bank die veel waarde hecht aan langetermijnrelaties. Natuurlijk reiken de bomen niet meer tot in de hemel, maar we blijven zoeken naar kansen en mogelijkheden. ”

Duurzaamheid

Als één van de grootste overgebleven Nederlandse banken, merkt Meijer dat grootzakelijke klanten veel van de Rabobank verwachten. “Op grootzakelijk gebied zijn we in ons gebied marktleider, dus men verwacht van ons een onderbouwde opinie, een excellente dienstverlening en dat we met name op strategisch gebied met ze in gesprek gaan.” Die verwachtingen sluiten goed aan bij de speerpunten van de Rabobank. “Het zijn van een strategische partner, onze klanten internationaal kunnen faciliteren in de ambities die zij hebben en duurzaamheid in de praktijk brengen staan binnen de bank hoog op de agenda,” aldus Wortelboer. “In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben wij eind augustus in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam een congres over circulaire economie georganiseerd. Dat ondersteunt dat duurzaamheid een belangrijke pijler in de visie van de Rabobank is. Bovendien wil de bank vroegtijdig ingaan op maatschappelijke en economische veranderingen. In de circulaire economie worden alle gebruikte materialen van een product nuttig ingezet om hetzelfde of een ander product te maken zonder kwaliteitsverlies. Maar niet alleen louter vanwege de besparende effecten, maar vooral om het creëren van toegevoegde waarden. Wanneer alle restproducten hergebruikt kunnen worden en de producten milieuneutraal zijn, is de kringloop compleet.”

Spin in het web

Een ander aspect waar de Rabobank op strategisch vlak meer mee wil doen, is het optimaal bedienen van grote familiebedrijven. Meijer: “Denk dan bijvoorbeeld aan grote familiebedrijven in de regio, waar thema’s leven waar de bank een rol in kan spelen. Dan denk ik voornamelijk weer aan het zijn van een strategische partner.” Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan, heeft de Rabobank de afgelopen jaren fors geïnvesteerd op IT-gebied en het internationale gedeelte. Volgens Wortelboer werpt dat zijn vruchten af. “Wij stellen te allen tijde de klant centraal. Dat zoiets wordt gewaardeerd, blijkt wel uit de scores van de klanttevredenheidsonderzoeken die wij regelmatig laten uitvoeren door TNS NIPO. In de afgelopen vijf jaar zijn we marktleider geworden. Die positie willen we niet alleen vasthouden, het is tevens onze doelstelling om binnen afzienbare tijd te boek te staan als een excellente marktleider.” Om dat te bereiken, wil de bank nog meer de nadruk leggen op anticiperen en verbindingen leggen. Wortelboer: “Door in een vroegtijdig stadium met partijen in gesprek te raken en partijen met elkaar in contact te laten treden, willen we ons onderscheiden. Het netwerk van de Rabobank is zo groot, het zou zonde zijn om daar niets mee te doen. Daarom brengen wij bedrijven en instellingen met elkaar in contact, zowel nationaal als internationaal. Zo ontstaan interessante kruisbestuivingen, die de economie versterken. Samenwerking is juist nu ook van groot belang. De Rabobank probeert niet alleen financieel een verdiepingsslag te maken, maar ook op het gebied van netwerken. Het is mooi om te zien wat dat oplevert.” Meijer vult aan: “De Rabobank is van oudsher natuurlijk een coöperatieve bank. In tijden van crisis wordt dat aspect nog belangrijker. De Rabobank is dichtbij, betrokken en professioneel en we zijn in staat om als duurzame bank een stap verder te denken. Deze zaken onderscheiden ons ten opzichte van anderen. En wat heel belangrijk is, is onze ‘spin in het web’-functie. Vanuit onze strategische positie, toegespitst op sectorbenadering, zijn wij in staat veel te overzien, goed te kijken en te luisteren en snel te reageren op ontwikkelingen.”