Overig

Rijbewijs ingenomen? Klagen loont!

922

Het overkomt ons allemaal wel eens. Toch dat laatste drankje op de vrijdagmiddagborrel en met de auto naar huis en onderweg geconfronteerd worden met een controle. Of een werknemer die wordt geconfronteerd met een inname van het rijbewijs en die om die reden niet kan werken. Wat te doen?

Wanneer is geconstateerd dat je onder invloed van te veel alcohol1 een auto hebt bestuurd, kan dat nare gevolgen hebben. Het kan zomaar gebeuren dat je moet voorkomen bij de strafrechter.

Als door een blaastest wordt vastgesteld, dat je te veel alcohol hebt gedronken, kan de officier van justitie bepalen dat direct het rijbewijs voor een bepaalde tijd wordt ingenomen.

Je bent het rijbewijs dan voorlopig kwijt, totdat de rechtbank heeft bepaald welke straf wordt opgelegd voor het rijden onder invloed. De officier van justitie werkt met richtlijnen waarmee hij per zaak bekijkt hoelang het rijbewijs moet worden ingenomen.

Wanneer het rijbewijs wordt ingenomen door de officier van justitie is het mogelijk om daartegen te klagen bij de rechtbank. Dat moet met een zogenaamd ‘klaagschrift’. Op die manier wordt geprobeerd om zo snel mogelijk het rijbewijs weer terug te krijgen. De rechter zal beslissen dat het rijbewijs moet worden teruggeven als hij niet verwacht dat er een langdurige, onvoorwaardelijke rijontzegging zal volgen

De rechtbank zal bij zijn beslissing op het klaagschrift rekening houden met door de rechtbanken gehanteerde richtlijnen. Dit kan in het voordeel zijn van de verdachte. De richtlijnen van het Openbaar Ministerie 

1 Je adem mag niet meer dan 220 µg/l bevatten. µg/l staat voor microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Voor een beginnend bestuurder is dit 88 µg/l zijn namelijk vaak strenger dan die van de rechtbank, waardoor het rijbewijs sneller dan verwacht teruggeven kan worden.

Daarbij is het ook zo dat door de rechtbank rekening gehouden wordt met de persoonlijke omstandigheden, terwijl de officier van justitie hiermee geen rekening houdt. Het rijbewijs kan in sommige gevallen namelijk noodzakelijk zijn voor de uitoefening van werkzaamheden. Zeker in deze gevallen is het aan te bevelen om zo spoedig mogelijk met een advocaat een klaagschrift tegen de inname van het rijbewijs in te dienen.

Als de rechtbank vermoedt dat de rechter geen of een aanzienlijk kortere periode van inname van het rijbewijs zal opleggen, dan zal het rijbewijs worden geretourneerd. De kans hierop is groter indien het rijbewijs noodzakelijk is voor de uitoefening van de werkzaamheden.

De ervaring leert dat een verdachte die tijdig aan de bel trekt het rijbewijs sneller terug krijgt. Het loont dus vaak de moeite om je tot een advocaat te wenden voor het indienen van een klaagschrift tegen de inhouding van het rijbewijs. Ook loont het de moeite om je bij de behandeling van de strafzaak te laten

bijstaan door een advocaat die precies weet wat moet worden aangevoerd om een onvoorwaardelijke rijontzegging te ontlopen.

– Annika Heida