Overig

Romaro maakt schoon op (maatschappelijk) verantwoorde wijze

690

 

Het in Ridderkerk gevestigde schoonmaakbedrijf Romaro Schoonmaakgroep maakt vooral schoon en doet dat ook nog eens op maatschappelijk verantwoorde wijze. De tijd dat er gebruik werd gemaakt van schoonmaakproducten die biologisch slecht afbreekbaar waren is inmiddels voorbij.

Romaro Schoonmaakgroep wil niet alleen bekend staan als een bedrijf dat goed schoonmaakt maar wil zeker gezien worden als een bedrijf dat oog heeft voor de maatschappij en het milieu. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft deze organisatie dan ook hoog in het vaandel staan.

Milieu managementsysteem
Romaro Schoonmaakgroep vindt zorg voor het milieu belangrijk, vandaar dat je dit op allerlei manieren terug ziet in de bedrijfsvoering. Zo laat directeur Rogier Mazurel desgevraagd weten, trots te zijn op het Lloyd’s milieu certificaat volgens de internationale norm NEN-EN-ISO 14001:2004. Zijn doel is het voorkomen van onnodige belasting van het milieu bij het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden. Romaro Schoonmaakgroep heeft hiervoor een aantal doelstellingen opgesteld.

Zo wordt het verbruik van schoonmaakmiddelen teruggedrongen door enerzijds gebruik te maken van de microvezel techniek en anderzijds van een uitgekiend doseersysteem waardoor overdosering van schoonmaakmiddelen wordt voorkomen. In gevallen waar toch chemie moeten worden ingezet, zoals bijvoorbeeld bij het schoonmaken van sanitaire groepen, wordt uitsluitend een biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel voorzien van het Greencare label gebruikt.

Romaro Schoonmaakgroep betrekt tevens haar opdrachtgevers proactief bij het bewust omgaan met afval en afvalwater. Daar waar mogelijk wordt aangesloten op de intern gescheiden afvalstromen. Is deze aanwezig dan zorgt Romaro Schoonmaakgroep er voor dat het afval gescheiden wordt afgevoerd.

Bijna drie jaar geleden besloot Romaro Schoonmaakgroep om, in het kader van het terugdringen van de Co2 uitstoot te starten met een omvangrijk mobiliteitsplan. De inzet daarbij was om het aantal transportbewegingen voor materiaal en middelen en om de medewerkers op de werkplek te krijgen aanzienlijk te verminderen. Medewerkers worden gestimuleerd om bij voorkeur met de fiets naar hun werk te gaan. Daarbij kunnen zij gebruik maken van het fiscaalvriendelijk fietsplan. Bij de bestuurders van bedrijfsauto’s van Romaro Schoonmaakgroep is een uitdaging neergelegd om zoveel mogelijk brandstof te besparen. Hieraan is een leuke milieuvriendelijke prijs verbonden. Over het jaar 2011 is hierdoor volgens Rogier Mazurel het brandstofverbruik al met ruim 10% teruggedrongen en automatisch dus minder Co2 uitstoot geweest.

Andere milieu sparende maatregelen
Medewerkers hebben de instructie om de stofzakken van de stofzuigers regelmatig en tijdig te vervangen. Een volle stofzuigzak verbruikt namelijk meer energie en tijdig vervangen levert dus een besparing op. Het verbruik van papier wil Romaro Schoonmaakgroep, om de regenwouden te beschermen, verminderen. Medewerkers ontvangen daarom zoveel mogelijk per e-mail hun loonstrook en de facturen gaan eveneens digitaal naar de klant. Dit scheelt niet alleen papier maar betekent ook minder energieverbruik.

Rogier Mazurel stimuleert zijn medewerkers om zelf ook actief mee te denken en te participeren in milieubesparende activiteiten. Voor ieder goed milieuvriendelijk idee heeft hij een presentje in het vooruitzicht. Het spreekt voor zich dat ook het presentje met het milieu te maken heeft.

Duurzaam
In de beleidsverklaring van Romaro Schoonmaakgroep staan de maatregelen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en het milieu centraal. Rogier Mazurel is als lid van de Rotary, diverse businessclubs en netwerken tevens actief op het gebied van fondsenwerving. Romaro Schoonmaakgroep organiseert jaarlijks sponsor bijeenkomsten waarbij geld wordt ingezameld voor maatschappelijke doelen, zoals Sophie, Villa Joep en Opkikker. Zelfs de opbrengst van de jaarlijkse kerstviering met alle medewerkers staat in het teken van een goed doel. Op deze wijze proberen wij een kleine bijdrage te leveren aan de medemens in onze samenleving die een steuntje in de rug kan gebruiken, aldus Rogier Mazurel.

Personeel
Alle medewerkers van Romaro Schoonmaakgroep dienen een bijdrage te leveren in de continuïteit van de organisatie. De persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers alsmede de voldoening ten aanzien van hun bijdrage is daarbij uitermate belangrijk. Rogier Mazurel geeft iedere medewerker daarom gelegenheid om kennis en vaardigheden op peil te houden door middel van scholing en training.

Romaro Schoonmaakgroep maakt niet alleen schoon, maar is tevens maatschappelijk betrokken en toonaangevend in de branche, zeker daar waar het gaat om dit op een maatschappelijk verantwoorde wijze te doen.