Overig

Rondetafelgesprek MVO

551

“Zoek elkaar op; het nieuwe vermenigvuldigen is delen”

Steeds meer bedrijven en organisaties zien de noodzaak en de voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Zij houden rekening met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Bijvoorbeeld door afval te scheiden, energie te besparen of mensen met een beperking in dienst te nemen.

Ook de deelnemers aan het rondetafelgesprek nemen hun verantwoordelijkheid als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij ontmoeten directievoorzitter Piet Hoogendoorn van Rabobank Drechtsteden, Anna Schouten van Turn Business Improvement, directeur Willem-Jan van Pelt van Van Pelt Recycling, Yvonne Wemmenhove – sales en acquisitie manager van De Gemiva-SVG Groep, Theo Visser van A&P en directeur Dick den Hoed van Inside Office in het schitterende pand van A&P in Zwijndrecht. Het pand is duurzaam gebouwd, dat blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop het klimaat in het kantoor wordt gereguleerd onder andere via gefilterde lucht van de adiabatische koeling. Daarnaast is het magazijn aan de binnenkant wit gecoat wat een aangenamere werkomgeving creëert voor het personeel.

Het moet als ondernemer in je DNA zitten
De aftrap van het rondetafelgesprek is voor Theo Visser. Hij geeft aan dat er binnen zijn organisatie constant naar balans wordt gezocht tussen sociale aspecten (People), milieuaspecten (Planet) en economische prestaties (Profit). Ook wel de 3 P’s genoemd. Net als bij A&P gaat Inside Office uit van het samenspel tussen de elementen mens, milieu en economie. Dick den Hoed geeft een aantal voorbeelden op welke manier Inside Office aan MVO doet: “Naast het rijden in electrische auto’s, het bieden van opleidingen en een prettige, inspirerende werkomgeving, sponsoren wij sportverenigingen, culturele evenementen en goede doelen. Daarnaast bieden wij waar mogelijk ruimte aan mensen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt.” Dat klinkt Yvonne Wemmenhove als muziek in de oren. “Gemiva ondersteunt mensen die het op eigen kracht niet helemaal redden in de samenleving. Zo ondersteunen wij mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het is één van mijn taken om bedrijven continu uit te dagen werk aan onze cliënten uit te besteden. Ik heb ondervonden hiervoor over een lange adem te moeten beschikken, want elke keer weer moet je het verhaal opnieuw vertellen wat wij kunnen betekenen, en dat hoeft niet eens altijd met een factuur. Ondernemers zijn vooral gefocust op het verdienen van geld en minder in wat zij kunnen betekenen voor de maatschappij.” Willem-Jan van Pelt is van mening dat MVO prima te combineren valt met commerciële activiteiten. Hij zegt: “Het moet als ondernemer in je dna zitten. Zo hebben wij de samenwerking gezocht met een leerwerkbedrijf. Tevens werken er nu twee mensen met een beperking fulltime bij ons. Ze halen bijvoorbeeld printplaatjes uit de computers. Ook met deze mensen is het mogelijk om geld te verdienen.” Hij geeft toe dat het voor een recyclingbedrijf gemakkelijker is omdat de aard van het werk dat met zich meebrengt. Maar aan de andere kant schept dat volgens hem ook verplichtingen. “Naast het stimuleren van burgers om afval te scheiden kijken wij ook wat wij binnen onze eigen organisatie kunnen. Dat gaat tot aan het netjes scheiden van wc-rolletjes, papier, karton en hout.”

Lange termijn visie
Dick den Hoed merkt op dat maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bedrijven nog vaak een kostenkwestie is. “Wij hebben een groene catalogus. Het is voor ons continu aftasten bij welke bedrijven de producten uit deze catalogus passen. Ook hadden wij hoge verwachtingen van een eco printer waarmee je het printpapier tot vijf keer kan hergebruiken. Dat betekent een besparing van maximaal 80%. Toch is het product nooit echt aangeslagen. De belangrijkste reden is dat klanten het te lang vinden duren alvorens de –geringe- meerprijs ten opzichte van een conventionele multifunctionele printer terug is verdiend. Ondernemers willen toch liever direct resultaat zien. Een recyclebare bureaustoel die niet duurder is dan andere merken en tevens een belangrijke designprijs in de branche heeft ontvangen, is bij ons wel een groot succes omdat de levensloop tot wel twintig jaar kan worden verlengd.” Theo Visser herkent zijn verhaal wel: “Wij zien het als onze taak om onze klanten te laten inzien dat er op langere termijn winst te behalen valt met maatschappelijk verantwoord ondernemen. De ene keer is dat in geld uit te drukken, de andere keer is een product niet goedkoper maar zal dat het milieu minder belasten. Steeds meer mensen geloven in een lange termijn visie; een product kan duurder zijn, maar wel fors langer meegaan. Deze bewustwording is een manier van zakendoen geworden die doorwerkt in je privéleven.”” Piet Hoogendoorn beaamt dit en vindt dat het tijd is voor een volgende stap. “Het inzamelen van glas en het scheiden van papier is mijn inziens geen issue meer. Het is nu tijd om ons te focussen op circulaire economie waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen gemaximaliseerd wordt in plaats van allemaal losse dingen te doen.”

Circulaire economie
Piet Hoogendoorn zoekt het vooral in samenwerking. “De Rabobank bereidt het project Circulaire Economie voor de hele Drechtsteden voor. Dat willen we samen doen met ondernemingen uit de Drechtsteden, betrokken organisaties en het samenwerkingsverband Drechtsteden. Daarnaast is de gemeente Dordrecht een project gestart waarbij zij streeft naar een energieneutraal gebied eind 2050. Wij willen de gemeente helpen hun doelstelling te realiseren. Daarvoor willen we graag samenwerken met meerdere partijen zoals aannemers, installateurs, de gemeente, et cetera. Ik ben ervan overtuigd dat je alleen iets kunt bereiken als je gebruik maakt van elkaars kracht. Je moet ondernemers wel persoonlijk uitnodigen om ze te enthousiasmeren. Onder andere mijn persoonlijke drijfveer heeft ze gemotiveerd; als je iets kan bijdrage aan de wereld moet je het niet nalaten.” Anna Schouten is er eveneens van overtuigd dat je met samenwerken veel verder komt. “Wanneer ik gevraagd word om MVO binnen bedrijven te activeren en stimuleren, doe ik dat samen met de medewerkers. Ik breng medewerkers met verschillende functies en van verschillende afdelingen bij elkaar waarna er de mooiste ideeën ontstaan. Mijn doel is altijd tweeledig: duurzaamheid concreet maken en bewustwording creëren.” Daarnaast vindt ze het belangrijk om in de keten samen te werken. Ze geeft een voorbeeld: “Voor verschillende dealerondernemingen, waaronder Amega, heb ik samen met de monteurs de afvalstromen in kaart gebracht. Bij dit soort projecten zoek ik de samenwerking met de afvalleverancier van de klant. De afvalleverancier denkt mee over het verbeteren van het afvalbeheer gericht op recycling en reduceren van de transportkilometers. Amega recyclet nu optimaal en het restafval is sterk gereduceerd, goed voor het milieu maar ook de kosten zijn gereduceerd.” Ze vervolgt: “MVO is ook slim zaken doen waarbij we veel van elkaar kunnen leren. Bovendien houdt MVO nooit op, het is steeds weer opnieuw ontdekken en herontdekken.”

Wet- en regelgevingen
Tot slot vragen wij de deelnemers of zij de huidige wet- en regelgevingen rondom MVO als een beperking of verrijking zien. Theo Visser zegt hierover. “Op sommige vlakken houdt de wet- en regelgeving ons tegen. Wij hebben zoveel profijt van ons energiezuinige pand en klimaatsysteem dat we hebben besloten om – nog niet – te investeren in zonnepanelen. Omdat we ons overschot aan energie niet mogen verkopen aan bijvoorbeeld onze buren is het voor ons als bedrijf niet interessant om zonnepanelen te plaatsen. Helaas houdt de huidige wet dit nog tegen.” Anna Schouten vindt dat er zowel voor- als nadelen aan zitten. Zo ervaart zij subsidie op zonne- en windenergie als een verrijking. Piet Hoogendoorn merkt hierbij op dat je alleen maar gebruik moet maken van subsidies als een product of dienst ook (economisch) succesvol kan zijn. Hij zegt tot besluit: “Start met het maken van een verandering bij jezelf en begin gewoon. Maak er een gewoonte van te denken in kansen in plaats van bedreigingen. En bovenal, zoek elkaar op; het nieuwe vermenigvuldigen is delen.”