Overig

Rondetafelgesprek Transport en Logistiek: Optimisme in de transportsector

659

Een jaar geleden voorspelden de deelnemers aan het rondetafelgesprek het al; er komen betere tijden aan voor de transport- en logistieke bedrijven.

Wanneer we hier naar informeren bij de deelnemers, kunnen zij dat alleen maar bevestigen. “We groeien met onze klanten mee,” aldus Pierre Busé van logistiek dienstverlener Maat.

Aan tafel van één van de ruime boardrooms van Hotel Ara in Zwijndrecht verwelkomen wij Tom de Jong van Van Bragt Vervoer,  Marcel ’t Hart van Bring Cargo, Pierre Busé van Maat en Murat Ercan van Ctrack. Er volgt een levendig gesprek over onder andere de verbreding van de A15,  de toename van telematica in de transportwereld en de  groei van de sector.

Samenwerking

Pierre Busé geeft een voorbeeld van hoe Maat met haar klanten meegroeit. “Met de oplevering van een compleet nieuwe scheepswerf voor de bouw van luxe jachten in Alblasserdam is er ook voor ons veel werk bijgekomen. Door de mogelijkheden die de nieuwe bedrijfshal biedt, heeft Oceanco een volle orderportefeuille voor de komende jaren. Wij gaan onder andere de volledige interne logistiek voor Oceanco verzorgen. Door deze intensieve, lokale samenwerking is er een gedegen basis gelegd voor nieuwe business.” Tom de Jong herkent die lokale samenwerking. Hij vertelt dat de groei van zijn klanten in de regio directe revenuen opleveren voor zijn bedrijf. “We zijn de laatste jaren stevig gegroeid, waardoor we inmiddels zo’n dertig medewerkers in dienst hebben. Vanaf de oprichting werken wij voor bedrijven zoals Damen Shipyards en Van den Herik. Bedrijven uit de regio die het wereldwijd goed doen.” Daarnaast heeft Van Bragt naar aanleiding van klantvragen haar dienstenpakket fors uitgebreid. Zo verzorgen zij het legaliseren van documenten en het afhandelen van visumaanvragen met hun eigen ambassade-service en hebben zij een vrachtafdeling die gespecialiseerd is in het vervoeren van zakelijke documenten en reserve-onderdelen. Tom de Jong: “Door het bezorgen van reparatie-onderdelen op schepen over de hele wereld hebben wij een nieuwe tak binnen ons bedrijf die groeit als kool.” Marcel ’t Hart over lokale samenwerking: “Iedereen profiteert van het succes van de regionale bedrijven. Zelfs als Scandinavië-specialist zien wij kans dit te benutten. Als er bijvoorbeeld in Scandinavië een schip  beleverd moet worden, bellen ze ons. Wij hebben de juiste kennis in huis en kennen de regelgeving in Scandinavië, daar doen klanten hun voordeel mee.”

Telematica

Ondanks de betere cijfers in de branche verwachten de heren niet dat de tarieven op korte termijn zullen stijgen. Murat Ercan: “De afgelopen jaren hebben de marges behoorlijk onder druk gestaan. Hierdoor zijn veel bedrijven naar de interne kosten gaan kijken.” Voor Ctrack niet per sé een slechte zaak, aldus Ercan. “Wat wij met onze telematica oplossingen inzichtelijk kunnen maken, draagt bij aan meer inzicht in de bedrijfsprocessen bij onze klanten. Zij kunnen daar hun voordeel mee doen. Denk hierbij aan brandstofverbruik. Zo kan een kwartier per dag minder stationair draaien van een vrachtwagen al enorm in de kosten schelen.” Hij meent dat er de laatste jaren een grote omslag op telematica gebied binnen de transport heeft plaatsgevonden en dat de angst voor ‘big brother’ nagenoeg is verdwenen. “Het gebruik van telematica helpt transportondernemers echt om hun bedrijfsproces beter aan te sturen. Met telematica is veel meer mogelijk dan alleen het bekijken waar de vrachtwagen zich bevindt.” Pierre Busé kan dit bevestigen. “Dergelijke systemen nemen ons veel werk uit handen. De facturatie, de urenregistratie, de digitale planning alles is gelinkt aan elkaar. Onze opdrachtgevers zien overigens ook onze auto’s met hun goederen door heel Nederland rijden, zo weten zij precies waar hun vracht zich bevindt.” Ook Bring Cargo streeft ernaar om volledig track en trace aan te bieden. Marcel ’t Hart: “Op internationale trajecten is track en trace een handige manier voor bedrijven om zendingen online te volgen. Omdat onze routes iedere keer weer anders zijn, is het echter wel complex om dit voor elkaar te krijgen. Het heeft echter wel onze volledige aandacht om dit uiteindelijk voor elkaar te krijgen, want daarmee kunnen wij onze klanten nog beter van dienst zijn.”

Doorstroming A15

De aantrekkende economie heeft tot direct gevolg dat er door het toenemende verkeer weer meer files ontstaan, vooral op de A15 staat het verkeer regelmatig vast. De deelnemers hopen op aanzienlijke verbetering van de doorstroming op de A15. Pierre Busé: “Nu de economie verbetert, slibt de A15 regelmatig dicht, onder andere bij Gorinchem stroomt het helemaal vol. Het probleem staat wel op de agenda van TLN (Transport en Logistiek Nederland, red.) maar het duurt maar voort. Op dit moment wordt er naar tussenoplossingen gekeken zoals de spitsstroken tegen de filevorming. En in 2028 komen er mogelijk concretere plannen, maar dat is natuurlijk erg laat.” Murat Ercan vervolgt: “Er is al veel over gesproken, maar er wordt weinig aan gedaan. Om iets te bereiken zouden de bedrijven uit de sector hun krachten moeten bundelen en duidelijke afspraken moeten maken om vervoer beter over de dag te verspreiden, maar veel gehoor voor een dergelijke solidariteitsactie is er niet.” Marcel ’t Hart begrijpt dat wel. “De meeste transportbedrijven zien elkaar als concurrent dus zo’n samenwerking zal niet zo snel van de grond komen. Vrachtwagens rijden half leeg op en neer, wil je dat oplossen moet je vracht met elkaar delen en inzicht geven in elkaars bedrijfsgegevens. Dat zie ik nog niet zo snel gebeuren.” Tom de Jong is het met hem eens. “Er zijn altijd een paar bedrijven die de informatie voor eigen gewin gebruiken. De doorstroming zou al een stuk beter gaan als men sneller op de problemen anticipeert. En als er wel actie wordt ondernomen, is dat vaak alweer achterhaald, zodat je constant achter de feiten aanloopt.” Murat Ercan denkt dat er meer initiatief vanuit Den Haag moet komen. “De overheid zou met ondernemers in gesprek moeten gaan over wat er speelt en daar hun plan op moeten aanpassen.”

Toekomst

We vragen de heren wat voor plannen ze voor de  toekomst hebben en waar zij zich op willen focussen. Tom de Jong wil zijn bedrijf meer op de kaart zetten. “We willen graag meer onder de aandacht brengen wie we zijn en wat we doen. De tijd is er nu rijp voor.” Naast het personenvervoer is Van Bragt bijvoorbeeld wereldwijd actief met de On-board Service. “We kunnen documenten of goederen over de hele wereld bezorgen. We stappen aan boord van een vliegtuig en leveren af op het juiste adres en aan de juiste persoon. Daar is veel vraag naar, dus is het  zaak om er meer bekendheid aan onze activiteiten te geven.” Pierre Busé vertelt dat Maat zich blijft focussen op de interne organisatie. Door nieuwe activiteiten, overnames  en onze 4PL dienstverlening zijn we continu bezig om de klant optimaal van dienst te kunnen blijven. Dat vergt best veel van een organisatie.” Voor Bring Cargo staat de verhuizing naar een groter pand binnen Zwijndrecht voor de deur. “Eind oktober 2014 zijn wij gestart met nieuwbouw omdat  het huidige pand vanwege onze groei niet meer aan onze wensen en eisen voldoet. Onze groei heeft te maken met de toename van ons klantenbestand. Ze weten ons te vinden vanwege ons onderscheidend vermogen. Niet veel bedrijven kunnen wat wij doen,” weet Marcel ’t Hart. Murat Ercan tenslotte: “Wij weten ons juist te onderscheiden omdat we alle disciplines onder één dak hebben en omdat we alles zelf in huis ontwikkelen. Als full-service bedrijf kunnen we de klant van A tot Z bedienen. In een markt met maar liefst 95 concurrenten doen we het goed. Momenteel zijn er wereldwijd zo’n 900.000 systemen van ons operationeel.”