Overig

Rotterdamse Binnenstad: Werk aan de winkel

428

Er gebeurt nog steeds van alles in de Rotterdamse binnenstad, wat ook bleek uit de belangstelling van ondernemers tijdens het Binnenstadssymposium 2014. De 160 opgestelde stoelen waren niet voldoende.

Astrid Sanson, directeur Stedelijke Ontwikkeling en Programmadirecteur Binnenstad, wees er op dat er het afgelopen jaar drie bijzondere bouwprojecten zijn afgerond: De Rotterdam, het Centraal Station en de Markthal. Verder was ze verheugd over de komst van het Erasmus University College en de veranderingen op en rond het Stadhuisplein.

Volgens Hennie van Schaik, vice voorzitter van de gebiedscommissie Centrum én ondernemer, zit de Rotterdamse binnenstad in een overgangsfase. Na de afronding van een aantal bouwprojecten moet er nu gebouwd worden aan netwerken, maar er is nog voldoende ruimte voor investeerders.

De komende twee jaar gaat de Binnenrotte op de schop, bij veel mensen beter bekend als de plek waar op dinsdag en zaterdag de markt is. De herstructureringsoperatie zal ongeveer twee jaar duren. Zoals in een fraai maar idealistisch animatiefilmpje te zien viel, wordt er een groen marktplein gerealiseerd met veel bomen, ligweiden en terrassen.

Tijdens het Binnenstadssymposium werd gebruikt gemaakt van nieuwe technieken en social media, maar enkele bezoekers merkten op dat de binnengekomen Twitter berichten die op een wand werden geprojecteerd opvallend vaak afkomstig waren van de gemeente Rotterdam of van wethouders. “Tijd van betalen en bepalen door de gemeente is voorbij.”(Wethouder Ronald Schneider/ Stedelijke Ontwikkeling). “West-Kruiskade is een goed voorbeeld van samenwerking tussen ondernemers en corporatie.” (Wethouder Struijvenberg/ Werkgelegenheid en Economie). Toch zijn deze uitspraken een herhaling van zetten voor ondernemers die het regionale nieuws in de gaten houden.

Voor netwerkers werd het echt interessant toen ondernemers een pitch mochten doen van één minuut. Er wordt in Rotterdam bijvoorbeeld gewerkt aan de Rotterdamse Dakendagen. In juni 2015 kan iedereen tijdens deze dagen Rotterdam bekijken vanaf een dak van een imposant pand. Joep Klabbers, een van de initiatiefnemers, vroeg of iemand nog een dak ter beschikking had. Mét succes.

Een van de pitchers werd meteen op zijn wenken bediend. De keurig geklede twintiger vertelde dat hij zich in het verleden vaak had geamuseerd op de Rotterdamse skatebaan aan de Westblaak. Het deed hem pijn dat die er zo verwaarloosd bij stond. Hij werd op zijn wenken bediend, want wethouder Adriaan Visser (Sport) kon meteen vertellen dat volgend jaar gewerkt gaat worden aan een nieuwe skatebaan. Als de gebiedscommissies geen interesse hebben, dan is de Vert, ook bekend als half-pipe, gratis af te halen.

Een andere pitch was van Instawalk010. Ze organiseren wandelingen door de stad met als doel foto’s te maken en op internet te zetten. Initiatiefneemster Christine Fürst zoekt bijzondere plekken van waaruit de stad gefotografeerd kan worden. Wie kan helpen?

Dankzij het mogen doen van pitchen kon de borrel na afloop zeer nuttig zijn.