Overig

Samen sterker in uitdagende tijden

534

De crisis beu? Ja natuurlijk. Maar de huidige economische situatie creëert ook kansen, dwingt tot anders denken en stimuleert creativiteit. Ook op het gebied van publiek-private samenwerking liggen er mogelijkheden in de regio Rijnmond. Mai Elmar, voormalig Chief Marketing Officer (CMO) van Rotterdam en huidige directeur van het ss Rotterdam en Cruiseport Rotterdam, peilde vier Rotterdamse ondernemers om te zien hoe zij samen een aanzet kunnen geven om een cultuurverandering in gang te zetten.

Mai Elmar, een verbinder pur sang, zocht daarin versterking bij Nathalie van Huët, directeur/eigenaar van tekstbureau en communicatie-advies/PR bureau Van Huët CC. Van Huët beschikt over een omvangrijk netwerk in het Rotterdamse in zowel de publieke als de private sector. Zij is een groot voorstander van het verbinden van kennis en ervaringen en die vertalen naar praktische plannen die slagen als mensen ze dragen.

Jacqueline Bakker, directeur/eigenaar van Werkend Nederland,  is specialist in het werven, behoud en duurzaam inzetten van uw medewerkers. Samen met haar team ontzorgt en versterkt zij hierdoor met name het bedrijfsleven in de Randstad. Bakker gaat op zoek naar die specifieke medewerker, die  naadloos aansluit op uw visie, cultuur en doelstellingen. En zorgt er voor dat deze medewerker op de juiste werkplek tot z’n recht komt en met plezier naar z’n werk blijft gaan. Continuïteit en werkplezier staan bij haar hoog in het vaandel. Kortom: (aandacht voor) de mens maakt het verschil.

Mark  van Rikxoort, eigenaar van full-service marketing- en communicatiebureau RED, is gespecialiseerd in outdoor branding. Van Rikxoort werkt intensief voor en met (deel) gemeenten en hij is er van overtuigd dat er kansen liggen door focusverbreding op het gebied van kennisdeling en het koppelen van projecten tussen overheden en het bedrijfsleven met alle voordelen van dien.

Kees van ’t Zelfde, directeur/uitgever van magazine Rijnmond Business completeert het rijtje ondernemers. Van ‘t Zelfde heeft uitgebreide ervaring in de reclame- en uitgeefwereld en een evenzo groot netwerk. Daarbij verbindt hij het Rotterdamse zakenleven al jarenlang middels dit magazine en de daarbij behorende Rijnmond Businessclub en bij de door hem georganiseerde BOB borrels.

De Publiek Private Dialoog 

Geboeid door de uitdaging om partijen te verbinden door de dialoog aan te gaan met andersdenkenden, besloten de vijf ondernemers het initiatief te nemen tot het organiseren van een serie inspirerende bijeenkomsten. Hiertoe wordt een

exclusief gezelschap uitgenodigd met als doel mensen en daarmee organisaties structureel in beweging krijgen.

De vijf ondernemers formuleren het als volgt: “Onze missie is om op commercieel verantwoorde en efficiënte wijze en met maatschappelijk betrokkenheid doelgericht samen te werken.  Dit samenwerken zal voor betrokkenen op een vernuftige en minimaal kostendekkende wijze worden gerealiseerd en zal leiden tot een breed gedragen, succesvol en duurzaam resultaat.”

De eerste bijeenkomst staat gepland op 2 oktober 2012. Een zestigtal Rotterdamse ondernemers, bestuurders en managers komt bijeen op het ss Rotterdam waar zij discussiëren in workshops, geleid door de initiatiefnemers, over enkele best practice cases die op ludieke wijze gepresenteerd worden. Uiteraard wordt de toon gezet door een boeiende spreker. Het is de bedoeling dat uitkomsten van de workshops waar mogelijk concreet worden geïmplementeerd. Het allereerste doel is om mensen uit te nodigen om de missie te onderschrijven, over te nemen en er naar te gaan handelen.

Rotterdams LEF

Een uitdaging? Jazeker! Maar de initiatiefnemers tonen Rotterdams LEF en zijn ervan overtuigd dat er een verschil gemaakt kan worden. Door overheid en bedrijfsleven samen te laten denken en praten over concrete veranderingen, te leren van elkaar en vervolgens te handelen, kunnen effectieve samenwerkingsverbanden gerealiseerd worden. Het implementeren van de praktische uitkomsten in de eigen organisatie kan een cultuurverandering bewerkstelligen. Een diversiteit aan specialismen bij elkaar brengen en de bereidheid om kennis te delen, garandeert succes op lange termijn.

De lat wordt hoog gelegd. Het mooiste is als we er met z’n allen in een soepele beweging ruim overheen springen.

Bent u ook geïnteresseerd in deelname aan deze exclusieve kleinschalige bijeenkomsten, neemt u dan contact op met

Regina Berkers, via email regina@ssrotterdam.nl

Uit alle aanmeldingen wordt een vijftal mensen gekozen en deze zullen een uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst. (Er wordt een blinde keuze verricht; over de uitkomst valt niet te twisten).