Overig

Samen werken aan bereikbaarheid

673

We beseffen terdege dat er werkgevers zijn die het heel moeilijk hebben in deze tijd en die alle zeilen bij moeten zetten om het hoofd boven water te houden.

Tegelijkertijd zijn er ook werkgevers die juist nu ondersteuning kunnen gebruiken. ‘Hoe krijg ik mijn productiemedewerkers op de fiets naar mijn bedrijf, wat vinden mijn mensen eigenlijk van thuiswerken en kan ik deze periode gebruiken om het flexibel werken structureler in te richten?’

Deze werkgevers nodigen wij van harte uit om contact op te nemen met Samen Bereikbaar, hét bedrijvenplatform voor mobiliteit in de Drechtsteden en omgeving. Projectleider Anna Schouten helpt bedrijven met onder meer:
• aanpak thuiswerken; in 4 stappen naar een professioneler thuiswerkbeleid;
• mobiliteitsscan die inzicht geeft in waar mede-werkers vandaan komen en hoe ze reizen;
• advies over en hulp bij het anders inrichten van het mobiliteitsbeleid;
• stimuleren van fietsen door 3 maanden een e-bike probeerpool neer te zetten;
• communicatie naar medewerkers.

Rijkswaterstaat stelt bedrijven rond de N3 in staat kosteloos gebruik te maken van dit pakket. Dit pakket maakt deel uit van een bredere aanpak aan mobiliteitsmaatregelen waar bewoners en bedrijven tijdens het groot onderhoud van de N3 gebruik van kunnen maken en is een initiatief van Rijkswaterstaat. Zo is er onder andere een communicatie Toolbox N3 beschikbaar, een e-bike probeerpool en een kortingsregeling voor tweewielers.

Samen Bereikbaar bestaat inmiddels al ruim 4 jaar en bijna 70 bedrijven zijn lid. Het bedrijvenplatform is een samenwerking tussen Drechtsteden, BAR-gemeenten en De Verkeersonderneming. Lidmaatschap is gratis, maar niet vrijblijvend. Bedrijven die zich aansluiten bij het platform committeren zich aan 10 procent van de medewerkers uit de spits. Wilt u vrijbijvend met Samen bereikbaar in gesprek over de mogelijkheden? Neem gerust contact op met Anna Schouten (anna.schouten@samenbereikbaar.nl).