Overig

Samenwerking leidt tot succes

515

De regio Drechtsteden staat er goed voor. Dat steekt burgemeester drs. A.A.M. Brok van Dordrecht en tevens voorzitter van het Drechtstedenbestuur, niet onder stoelen of banken.

De mate van samenwerking tussen de zes Drechtstedengemeenten bepaalt de succesfactor.

Voor bestuurskundige Brok is de regio Drechtsteden een gebied om de vingers bij af te likken. De door zijn voorganger Bandell ingezette bestuurlijke samenwerking was een belangrijke reden om te solliciteren naar het burgemeesterschap van Dordrecht. Brok: “De paden waren geëffend toen ik hier kwam, maar tegelijkertijd was er nog veel te doen. Het is hier plezierig werken, natuurlijk is er op zijn tijd sprake van tegenstelde belangen tussen de gemeenten en de regio, maar een ieder is er inmiddels van overtuigd dat de relevantie van de regio, boven die van lokale belangen moet zijn. Ik hoor soms geluiden dat ik wel erg pro regio ben, maar mijn stelling is dat de regio goed voor Dordrecht is. Als wij de regio niet hadden, kan er zoveel minder voor Dordrecht, en dat geldt evenzeer voor de andere Drechtsteden gemeenten. En dat is zeker ook van toepassing voor onze economische inspanningen.”

Brok is een voorstander van grens ontkennend opereren. Bovenregionale samenwerking leidt tot succes zegt hij. De Drechtsteden bevinden zich op een strategisch punt in de maritieme delta. Economisch gezien verkeert de regio op maritiem gebied weliswaar onder de invloedsfeer van de Rotterdamse haven, maar met de Brabantse en Zeeuwse overheden en het bedrijfsleven onderhouden de Drechtsteden inmiddels ook warme contacten. “Wij kunnen leren van wat er rondom ons gebeurt,” zegt Brok. “Zo zoeken ondernemers in Brabant nadrukkelijk de verbinding. Opvallend is de mate van georganiseerdheid, die daar veel meer is geclusterd dan bij ons. De contacten tussen het bedrijfsleven onderling en met de overheid verlopen hier in de regio fragmentarischer. Veel meer losse contacten, terwijl de maritieme sector en de maakindustrie, die hier de economische motor vormen, als collectief wellicht meer zou kunnen bereiken richting overheid en onderwijs.”

In het kader van bovenregionale samenwerking reizen regionale politici tegenwoordig ook regelmatig af naar Zeeland, Brabant en Vlaanderen. Een belangrijk omslagpunt zegt Brok. “Anders dan bij ondernemers was dit tot voor kort niet zo gebruikelijk voor politici. Ondernemers kijken voor hun business niet naar grenzen en zoeken samenwerking. Bestuurders zijn meer met zichzelf bezig en het territoriale gebied waarvoor ze ingehuurd zijn. Denk echter niet dat wij het hier in de Drechtsteden alleen kunnen. Dan redden wij het niet. Van de noodzaak tot samenwerking raakt men gelukkig steeds meer doordrongen. Dat is mede te danken aan het feit dat de bezoeken aan Brussel, Den Haag en andere regio’s inmiddels ook de nodige revenuen opleveren.”

De regio en vooral Dordrecht zou zich best wat meer mogen manifesteren. Brok: ”Wij willen ons gebied aantrekkelijker maken voor bewoners, ondernemers en investeerders die onze sociale en economische structuur versterken. Het beeld dat iedereen aan onze regio voorbij rijdt, moeten wij snel loslaten. Ik ken de stad en de regio goed en mijn stelling is dat hier veel te zien en te beleven is. Er is zo’n 150 miljoen euro geïnvesteerd in culturele infrastructuur en naarmate wij er beter in slagen om dit te laten zien, ontstaat er een nieuwe dynamiek. Neem bijvoorbeeld de Willem II expositie in het Dordrechts Museum. Deze expositie heeft de stad en de regio veel goeds gebracht. Een mooi voorbeeld van het verbinden van cultuur aan de economie. Meer overnachtingen, bestedingen in winkels en horeca, etc. Als je als overheid veel in cultuur investeert, moet dat uiteraard ook renderen. En dat doet het in de Drechtsteden. Mijn drive is om de regio en Dordrecht – met haar 1000 monumenten – als een historisch A-merk te verbinden met innovatie en ook daarin een vooraanstaande rol te spelen. Om met partners zoals de Duurzaamheidsfabriek, het InnovationQuarter en DEAL!Drechtsteden mogelijkheden te scheppen om de oude economie met de nieuwe economie te verbinden. Het goede voorbeeld wordt al gegeven, want cross-overs tussen regionale bedrijven komen steeds vaker voor bij omvangrijke projecten.”

Aan de weg blijven timmeren, dat is wat Brok nastreeft. Hij somt de manifestaties op die volgend jaar op de agenda staan. “Wij willen weer een groot economie congres organiseren, maar ook de opening van nieuwe cultuurparels zoals het Onderwijs Museum, Het Hof van Nederland en de viering van de verjaardag van de Koning vormen belangrijke gebeurtenissen. Daar kijken wij naar uit. En als de Koning vraagt om tijdens Koningsdag te laten zien waar wij goed zijn, schuif ik met plezier de internationaal georiënteerde bedrijven naar voren. De meesten zijn heel lang al belangrijk voor de regionale en de landelijke economie: baggerbedrijven, de scheepsbouw, de vliegtuigindustrie en al die bedrijven die daar mee te maken hebben. Zij zijn van oudsher belangrijk voor de werkgelegenheid. Het is goed om onze economische wapenfeiten die dag in het zonnetje te zetten.”