Overig

Samenwerking met overheid unieke kans voor innovatieve startups

598
Zuid-Holland

Zuid-Holland

6 overheidsorganisaties hebben in het programma Startup in Residence 20 startups geselecteerd die op zoek gaan naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Deze variëren van het gebruiken van bagger als bouwmateriaal tot het bevorderen van biodiversiteit in de Zuid-Hollandse wateren.

Tijdens het Startup in Residence-programma haalt de overheid startups in huis om innovatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. In deze editie slaan provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de handen ineen.

Drones inzetten voor natuurbehoud en bagger gebruiken voor bestrating

In deze editie gaan we met startup Ecogoggle drones inzetten om natuurgebieden gedetailleerd in kaart te brengen, waarbij beter zichtbaar wordt wat de effecten van herstelmaatregelen zijn. Reefsystems ontwerpt innovatieve oplossingen ter bevordering van biodiversiteit onder water. En startup Waterweg gaat onderzoeken hoe wij als provincie bagger kunnen inzetten voor bestrating.

Dit zijn de 20 startups!

In totaal gaan er 20 startups aan de slag bij de overheid. Bekijk hieronder de volledige lijst van startups:

 1. StoredEnergy(verwijst naar een andere website)– Energietransitie (Zuid-Holland)
 2. Reefsystem(verwijst naar een andere website)– Biodiversiteit, data (Zuid-Holland)
 3. Innovatiehoek(verwijst naar een andere website)– Hittestress bij ouderen in verzorgingstehuizen  (Zuid-Holland)
 4. A/BZ(verwijst naar een andere website)– Hittestress bij ouderen in verzorgingstehuizen  (Zuid-Holland)
 5. Biomi-Farming(verwijst naar een andere website)– Circulair (PZH)
 6. Waterweg(verwijst naar een andere website)– Circulair (PZH)
 7. Ecogoggle(verwijst naar een andere website)– Biodiversiteit (PZH)
 8. Centillien(verwijst naar een andere website)– Living Lab voor smart distancing (EZK)
 9. Argaleo(verwijst naar een andere website)– Smart city oplossingen voor eenrichtingsverkeer voetgangers (BZK)
 10. Mavin(verwijst naar een andere website)– Online desinformatie aanpakken (BZK)
 11. Squares(verwijst naar een andere website)– Conferenties in de 1,5m samenleving (BZK)
 12. Birds.ai(verwijst naar een andere website)– Veranderingen in de stad in kaart brengen (DH)
 13. Amfius(verwijst naar een andere website)– Optimalisatie van het bestaande Haagse warmtenet (DH)
 14. Baeze(verwijst naar een andere website)– Juiste interventies kiezen (SZW)
 15. Madlogic(verwijst naar een andere website)– Afsluiting leerprogramma inspecteurs (SZW)
 16. Deus(verwijst naar een andere website)– Geautomatiseerde tekst-analysecao’s (SZW)
 17. SQill.it(verwijst naar een andere website)– Ondernemerschapsonderwijs in kaart (EZK)
 18. De Toezichtsfluisteraar(verwijst naar een andere website)– Laagdrempelig contact met de mijnbouwbedrijven (EZK, SodM)
 19. Biodiversity in Business(verwijst naar een andere website)– Pachtprijzen (LNV)
 20. BB Block – BiobasedModulair Bouwsysteem (LNV)

Hoe werkt het?

Samenwerken en vernieuwing staan voorop bij het Startup in Residence-programma. Het doorbreken van bestaande patronen en denkwijzen door innovatie en creativiteit van de startups is precies waar de overheid behoefte aan heeft. Elke ronde bestaat uit verschillende challenges die maatschappelijke vraagstukken aankaarten. Na een selectieronde gaan de startups van start met het programma. Onder professionele begeleiding en met financiële middelen vanuit de overheid krijgen zij de mogelijkheid om hun oplossing te valideren en op te schalen. Daarnaast kunnen de startups ook het gigantische netwerk van de overheid benutten. Is de oplossing en uitwerking voor een challenge succesvol? Dan schaft de overheid het product of de dienst aan en wordt zo launching customer voor de startup.

Meer informatie: Intergov.startupinresidence.com