Overig

Volgende stap voor windpark Maasvlakte 2

914
Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

De ontwerpplannen voor Windpark Maasvlakte II zijn klaar en liggen de komende weken ter inzage. Tot 11 december kunnen inwoners en belangstellenden de plannen online inzien en een reactie geven. Ook kunnen geïnteresseerden digitale informatieavonden bijwonen in november. Zo zetten we de volgende stappen in de creatie van het grootste windpark in Zuid-Holland. Het gaat hier om een intensieve samenwerking tussen Eneco, Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Keihard gewerkt

Energie gedeputeerde Potjer is positief gestemd over deze ontwikkeling: “Sinds de overeenkomst tussen Eneco en Rijkswaterstaat eind maart is keihard gewerkt om een goed ontwerp te maken. Dat deze nu in concept af zijn, is goed nieuws. Met een gepland vermogen van ruim 100 MW is dit een belangrijke stap naar een gezonde, toekomstbestendige en schone energievoorziening en haven.”

Duurzame stroom van Zuid-Hollandse bodem

Windpark Maasvlakte 2 gaat met de ruim 100 MW in één klap een grote organisatie als Rijkswaterstaat 100 procent van duurzame energie voorzien. Dat betekent dat straks bijvoorbeeld alle Nederlandse snelwegen worden verlicht met duurzame stroom van Zuid-Hollandse bodem. Potjer: “Een mooi beeld, waar we met z’n allen naar toewerken”.

Gevolgen voor de omgeving

In de ontwerpbesluiten zijn de plannen voor de bouw van het windpark weergegeven. Zo is beschreven waar de windturbines komen en welke mogelijke gevolgen het windpark heeft op de natuur, externe veiligheid, bodem en water, archeologie en cultuurhistorie, landschap, en ruimtegebruik. Ook wordt inzichtelijk hoeveel geluid en slagschaduw het windpark produceert en wat de verwachte energieopbrengst is.

Maatregelen

Vervolgens is gekeken met welke maatregelen de mogelijke gevolgen voor de omgeving kunnen verminderen. Zoals bijvoorbeeld de investering in een natuurfonds om een broedeiland te creëren voor kwetsbare vogelsoorten zoals de visdieven en meeuwen in de Slufter.

Meer weten over de ontwerpbesluiten en waar je ze kunt inzien? Ga naar: Kennisgeving ontwerp-beschikkingen “Windpark Maasvlakte II”