Overig

Smaak van de wethouder is niet leidend

465

Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) is sinds kort de Rotterdamse wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie. In zijn periode als raadslid was hij al lid van een gemeenteraadscommissie die zich richt op stedelijke ontwikkeling, dus hij kent de lopende dossiers.

Ronald Schneider (1962) stond in 2006 op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar kwam niet in de raad. ‘Twee jaar later liep ik met mijn hond in het noorden van Frankrijk toen ik gebeld werd. Of ik gemeenteraadslid wilde worden, omdat er een Leefbaarraadslid vertrok. Dat leek me wel wat en ik besloot ja te zeggen om te onderzoeken of de politiek iets voor mij was. In 2012 werd Marco Pastors de superambtenaar voor Rotterdam Zuid en ik volgde hem op als fractievoorzitter. Ik was ook woordvoerder van het Kuipdossier. Leefbaar Rotterdam was tegenstander van die toenmalige garantstelling voor de lening om een nieuwe Kuip te realiseren.”

Schneider studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit en was docent Hoger Onderwijs op de voormalige HES (Hogere Economische School). Daarna vestigde hij zich als zelfstandige op het gebied van SAP Consultancy.

Wethouder Schneider geeft aan dat iedere projectontwikkelaar met een goed idee voor de stad welwillend wordt ontvangen en met egards behandeld. “De smaak van de wethouder is niet leidend. Het is onze taak om ontwikkelaars te faciliteren, maar waar is behoefte aan? Dát is veel belangrijker en dat geldt voor alle partijen, ongeacht het plan. Ik ben wel voorstander van uitbreiding van de middeldure huurwoningen. Er zijn jonge woningzoekenden die vroeger net in aanmerking kwamen voor een hypotheek en nu net niet. Daarnaast wil ook een groeiende groep 55-plussers met midden en hogere inkomens graag huren omdat zij hun kapitaal willen vrijmaken voor andere uitgaven. Die kiezen voor middeldure huurwoningen, waardoor de vraag stijgt. Bovendien willen we hoger opgeleiden in Rotterdam vasthouden, dus er moet sprake zijn van het kunnen voortzetten van een wooncarrière in Rotterdam in plaats van een vlucht naar Barendrecht of Lansingerland. In het collegeprogramma, dat in het najaar 2014 verwacht wordt, zal daar dieper op ingegaan worden.”

Onlangs maakte Syntrus Achmea Real Estate & Finance bekend te willen investeren in enkele honderden huurwoningen voor de middeninkomens. Welke woningen dit zijn en waar ze staan of komen te staan is nog niet bekend, maar dat deze investering gedaan gaat worden is een feit. De intentieverklaring hiervoor is begin juni 2014 getekend.

Wethouder Schneider is niet alleen blij met deze investering in verband met de toename van middeldure huurwoningen, maar ook omdat dit een signaal is dat het vertrouwen van investeerders in de regio Rotterdam toeneemt. Meestal wordt er bij dit type investeringen voor Amsterdam gekozen. Nu viel Rotterdam in de prijzen. Schneider hoopt dat dit goede voorbeeld gevolgd gaat worden.

Overigens vindt hij als wethouder Integratie ondernemen en werken de beste manier om te integreren! Zo maak je echt kennis met de samenleving.