Overig

SmartPLUS Resources helpt (ex-)defensie-personeel bij uitstroom, omscholing en begeleiding naar een nieuwe baan

557

 

SmartPLUS is opgericht door Marty Picauly en Stephan van Uden. Het is een professionele leverancier van HR-diensten, die zich kenmerkt als dé specialist op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel met als werkdomein strategisch recruitment. Van interim management en consultancy over de volle breedte van het HRM-spectrum tot het invullen van recruitmentoplossingen voor bedrijven. Corporate recruitment, Werving & selectie, detacheren en uitzenden. Onder de paraplu van SmartPLUS bevindt zich een actief netwerk van professionals en samenwerkingpartners. Alles onder één dak. Dit biedt effectiviteit, efficiency en is vooral kosten besparend.

Carel Banse, directeur van Stichting Employability Centrum voor Defensiepersoneel. (ECDef): “de ontstaansgeschiedenis en visie van SmartPLUS op maatschappelijk verantwoord ondernemen sluit perfect aan op de uitgangspunten van ECDef. Vooral de kandidaat gestuurde aanpak van SmartPLUS past bij de behoefte van militairen en burgers die de komende jaren de Defensieorganisatie (moeten) verlaten. Om de ambitieuze doelstelling van ECDef te kunnen verwezenlijken kom je automatisch terecht bij een partij als SmartPLUS, die in het initiatief bereid is om te investeren met kennis, ervaring en faciliteiten.

Stephan van Uden: “Werken aan employability van Defensie medewerkers past uitstekend in het SmartPLUS Voorschakeltraject (verkort-outplacement). Dit is vooral ontwikkeld in de vorm van interactieve workshops om het proces van plaatsing van kandidaten naar de arbeidsmarkt kwalitatief te versnellen. Waar (grote) reorganisaties plaatsvinden, een schaarste is aan personeel of langdurig werkzoekenden een (extra) ‘duw’ nodig hebben om een andere baan te vinden, is dit het instrument dat uitstekend toepasbaar is. De aanpak garandeert een beproefd slagingspercentage van 80% binnen zes en uiterlijk 12 maanden.”

Marty Picauly vult aan: “Er is in het bedrijfsleven sterk behoefte aan technisch personeel. In Duitsland loopt het tekort in 2025 op tot 3,5 miljoen aan geschoolde technische arbeidskrachten. Ook in Nederland is een schrijnend tekort en ontkom je er niet aan om de krachten te bundelen. Jaarlijks verlaten ongeveer 2.500 vakspecialisten Defensie en in 2013 komen daar nog eens 6.000+ bij. Er staat nu door en met ECDef / SmartPLUS een uitvoeringsorganisatie waar de arbeidsmarkt en politiek al jaren om vragen. Geen ad hoc beleid en uitvoering, maar een loket waar je kunt aankloppen voor de lange termijn.”

Eveline Brugghe (Executive advisor en partner van SmartPLUS): “ Met samenwerkings partners en een aantal bedrijven zijn we in een vergevorderd stadium om defensie medewerkers via (bij)omscholing en de inzet van het SmartPLUS Voorschakeltraject een baan te garanderen in bijvoorbeeld de procesindustrie, transport & logistiek en beveiliging.. We kijken samen met bedrijven en organisaties welke vacatures er zijn en hoe deze passen op de profielen van Defensie. Verder faciliteren we alles wat nog nodig is aan opleiding en werkervaring om uiteindelijk te kunnen voldoen aan alle voorwaarden die een functie vraagt.”

SmartPLUS Resources is ook internationaal actief. Zij vormt een “brug” voor opdrachtgevers en kandidaten tussen landen als Indonesië, Maleisië, China, de Verenigde Staten, Australië, Duitsland, België, Frankrijk en Scandinavië. De arbeidsmarkt globaliseert verder en dan is het faciliteren van een wereldwijd netwerk een strategische keuze.

Stephan van Uden: “Als recruitmentspecialist concentreert SmartPLUS zich met haar dienstverlening ook op het vinden, kwalificeren en verbinden van internationale kandidaten aan opdrachtgevers. Zo helpen wij Europese bedrijven met internationale werving en oplossingen. Door onze workunits in Jakarta en Atlanta en het SmartPLUS gekoppelde internationale netwerk zijn wij instaat de beste technici wereldwijd binnen handbereik te krijgen.”

SmartPLUS Resources heeft kwaliteit van haar dienstverlening hoog in het vaandel staan. Zij is VCA / VCU gecertificeerd en werkt conform NEN4400-1.

“Bedrijven in bijvoorbeeld de Rotterdamse haven en industrie, die op zoek zijn naar goed gemotiveerd, technisch personeel op de lange termijn, adviseren wij graag over de mogelijkheden en dienstverlening, die het beste bij hun past”, zo besluit Marty Picauly.