Overig

Sociaal ondernemerschap: Goed doen voor de wereld en geld verdienen

491

Yep staat voor Youth Empowerment. De missie van Yep is het empoweren van mensen om zélf de verandering te zijn en de wereld te dienen. Directeur/oprichter Paul Engelsman van Yep: “Empowerment plus sociaal ondernemerschap leidt tot economische groei. Met de empowerment trainingsprogramma’s van Yep proberen wij mensen hun eigen waarden terug te geven. Met als uiteindelijk doel de jeugdwerkloosheid terug te dringen en daarmee de armoede te bestrijden.”

Tegenover ons zit een bevlogen man. Net terug van een reis uit Afrika vertelt Paul Engelsman zijn verhaal. “Sinds 2008 geven wij trainingen aan jongeren en jonge ondernemers op het terrein van zelfredzaamheid in Nederland en Afrika. Met als resultaat; mensen en ondernemingen die het zélf en socialer doen.” Engelsman ziet een geplaveide toekomst voor ondernemers die zichzelf de vraag stellen: welk maatschappelijk probleem wil ik oplossen met mijn onderneming? “Het sociaal ondernemerschap is het antwoord  op de falende systemen en zal  steeds belangrijker worden om ook in de toekomst succesvol te zijn.” Hij is er dan ook bijzonder trots op dat Yep als eerste onderneming in de Drechtsteden officieel erkend is als sociale onderneming door Sociaal Enterprise Nederland.

Je eigen toekomst creëren

Zeven jaar geleden ontstond Yepafrica met een bezoek van Engelsman aan Afrika. “Omdat ik als kind opgegroeid ben in Afrika heb ik altijd al een sterke binding met het continent gehad. Op de vooravond van de financiële crisis reisde ik naar Oeganda en de confrontatie met de armoede daar zette me aan het denken. Ik vroeg me af wat we nu in al die jaren bereikt hebben met ontwikkelingswerk. We hebben vele miljarden gestoken in armoedebestrijding maar het heeft allemaal niet geholpen. Ik voelde de noodzaak om er iets aan te doen. Niet door geld te geven en mensen afhankelijk te maken van anderen, maar door werkloze jongeren te empoweren om hun eigen toekomst te creëren als sociaal ondernemer.”

Terugdringen jeugdwerkloosheid

Na dertig jaar als HR manager gewerkt te hebben bij grote multinationals, besluit Engelsman het roer volledig om te gooien. In samenwerking met anderen ontwikkelt hij trainingsprogramma’s om mensen  hun eigen waarden terug te geven. “Tientallen miljoenen jongeren op het Afrikaanse continent hebben geen vooruitzicht op werk. Dit is een enorme maatschappelijke ramp en een verspilling van economische activa in de betreffende landen. Naast de negatieve sociale en economische effecten zijn er ook gevolgen voor de veiligheid. Omdat wanhoop er gemakkelijk voor zorgt dat jongeren ten prooi vallen aan extremistische groepen, criminele bendes, drugs of illegale migratie.” Engelsman is ervan overtuigd dat het aanpakken van deze problemen begint met het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Hij zegt hierover: “Een land waar jongeren geen toekomst hebben, is een land zonder toekomst.” Om meer werkgelegenheid te creëren investeert Yepafrica in jongeren tussen de 17 en 28 jaar. Zo worden zij zelf de verandering binnen hun dorpen en communities.”

Zelfvertrouwen

De empowerment trainingen en workshops zorgen er voor dat jongeren weer zelfvertrouwen krijgen en in hun eigen kracht komen te staan. Vanuit die kracht worden ze in de actie gezet om hun omgeving weer op orde te krijgen en vervolgens zelf de stap te zetten naar werk. Ook in Nederland blijken de trainingsprogramma’s een schot in de roos. “De jeugdwerkloosheid in Nederland stijgt en een groeiend aantal jongeren dreigt buiten gesloten te worden van deelname aan de samenleving. Sommige groepen worden extra hard getroffen omdat zij alle hoop op een werkende toekomst verliezen en daardoor steeds meer in isolement dreigen weg te zakken,” weet Engelsman. Hij vervolgt: “Inmiddels draaien wij ons empowerment programma voor vier Sociale Diensten en achttien gemeenten, waaronder Dordrecht, met een uitstroom resultaat van tussen de 50 en 70%. In een veilige omgeving met professionele begeleiding stijgen jongeren in twee maanden van een geïsoleerde situatie naar participatie in de samenleving. Jeugdwerkeloosheid is net zo goed in Nederland een probleem. Het aantal jongeren dat op bed ligt of op de bank zit met de gordijnen dicht is schrikbarend hoog. Dat moeten we niet laten gebeuren, maar gewoon wat aan doen!”

Hoop op een werkende toekomst

Met een intensief basis empowerment programma leert Yep jongeren zelf hun eigen toekomst te creëren. Om ze uiteindelijk met een gericht actieplan aan te sporen om het daadwerkelijk zelf te gaan doen. “De jongeren die in isolement verkeren zijn jongeren met een verhaal. Jongeren die op één of meerdere vlakken met persoonlijke belemmeringen te maken hebben en het vertrouwen in zichzelf en in de toekomst verloren hebben. Voor deze jongeren is het ontzettend belangrijk dat ze mensen om zich heen hebben die oprechte aandacht hebben voor hun talent en hun weer vertrouwen geven. Onze trainers zijn allemaal in Afrika geweest en weten hoe het is om niets te hebben.  Zij weten de jongeren aan te spreken en weer hoop te geven op een werkende toekomst.”

Organisaties transformeren naar sociale onderneming

Met zijn verhaal wil Engelsman andere ondernemers en leiders oproepen na te denken over de vraag waartoe zij op aarde zijn en welke bijdrage ze kunnen leveren aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. “Met ondernemer- en leiderschap programma’s trainen wij ondernemers die de wereld een beetje beter willen maken. Wij helpen ze hun bedrijf te transformeren naar een sociale onderneming. Er ontstaan enorm veel kansen voor leiders die een sociale ondernemer willen zijn.” Hij geeft een voorbeeld. “Yep verkoopt duurzame producten voor de Afrikaanse markt op het gebied van energie, milieu en gezondheid en verzorgt empowerment trainingen in Nederland. Met een deel van de opbrengst financieren we het empowerment Learning Centre in Gambia die trainingen gratis aanbiedt aan de allerarmste werkloze jongeren in Afrika. Ik heb aan den lijve ondervonden dat  Sociaal ondernemerschap het antwoord is op falende systemen en dat er werkelijk wat aan een maatschappelijk probleem gedaan kan worden.”