Overig

Sociaal Ondernemerschap: hoe nu verder?

656

In het vorige nummer van dit magazine was er een rondetafel gesprek met het thema Sociaal Ondernemerschap. Als belangrijke bottle neck bij Sociaal Ondernemerschap kwam in dit gesprek naar voren dat de overheid teveel bezig is met geldstromen (het Ministerie van Geldstromen werd genoemd). Een ‘goed’ voorbeeld kwam van Gerard van Es die vertelde dat zijn project met criminele jongeren was stopgezet, omdat de baten bij Justitie kwamen en de lasten bij Sociale Zaken.

Dwight Krolis vertelde dat hij ondanks veel inspanning niets meer had gehoord van het URBACT programma voor innovatieve jeugdparticipatie.

In dit artikel wil ik ingaan op inspirerende initiatieven in Rijnmond passend in de wereldwijde domeinen die worden onderscheiden in de duurzame economie. Voorbeelden die laten zien dat er ondanks de bottle necks, kansen en mogelijkheden zijn.

Een aantal frontrunners staan beschreven in het boek gelanceerd in Rotterdam www.meneerdeleeuw.nl/burgermeesterboek

SAMEN zijn WIJ de overheid

Rob de Wijk gaf het in het vorige magazine al aan. Er moet een ander soort politicus opstaan die niet partij- ideologisch denkt, maar primair maatschappelijk handelt. Een politicus die het doorgeslagen individualisme weet te vertalen naar sociale cohesie. Die ons bevrijdt van de systemen waarin we gevangen zitten zoals het onderwijs. Er is een sterke instrumentalisering en functionalisering ontstaan, dus is minder tijd om basisvaardigheden bij te brengen. Alles is verwerkt in systemen. Basisonderwijs is beheren geworden.

Onderwijsmensen moeten weer de ruimte krijgen om met hart en ziel aan de vorming van de jeugd te werken en niet aan de hand van de normen die de bureaucratie hen oplegt. “Geef de professional zijn vak terug” was de slotconclusie van een rondetafelgesprek voor dit magazine enkele jaren geleden.

Samen de balans tussen hoofden en handen herstellen. In de ambachtseconomie gaan er veel met pensioen. Veel mensen leren alleen door te doen. Die vakmensen hebben we straks hard nodig.

Plannen maken om ruim 36.000 werklozen in Rotterdam waarvan ruim 4.500 jongeren aan de slag te krijgen.

Voorbeelden

Indieners van Stadsinitiatieven nemen de ruimte om samen met ambtenaren te werken aan vernieuwende vormen van publiek private samenwerking www.rotterdam.nl/stadsinitiatief

Samenwerken en corporaties vormen

Veel ondernemers zoeken naar nieuwe economische verdienmodellen. Er is behoefte aan een organisatievorm waarbij de expertise van de verschillende ondernemers wordt gebruikt als verkoopkracht in kleinschalige projecten. Op Blaak 16 te Rotterdam kunnen scholieren, studenten, ondernemers en ondernemende ambtenaren terecht om met elkaar samen te werken aan projecten www.one8i.nl/

Duurzame economie en ondernemen

Volgens Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en sociale verandering is het concept van de circulaire economie gericht op het effectiever omspringen met natuurlijke hulpbronnen om tot een duurzame samenleving te komen www.cradletocradle.nl

Concreet doen we dit bij www.rotterdamcirkelstad.nl

Nieuwe beroepen gaan ontstaan in de duurzame economie in 12 wereldwijde domeinen. Maar de overgang naar groenere economie kan wereldwijd 15 tot 60 miljoen extra banen creëren in de komende twintig jaar en tientallen miljoenen werknemers uit de armoede trekken www.groenenergie.nl

Na 22 juni van dit jaar zijn veel Rotterdammers mee gaan doen www.nudge.nl/live/verslag-van-de-dag

 1. Mobiliteit

Duurzaam Rotterdams vervoer www.rmc-rotterdam.nl

 1. Communicatie

Samenwerken en kennisdelen volgens het Seats to Meet concept www.irlmeetup.nl

Het Open Data initiatief levert een meer transparante overheid www.rotterdamopendata.org

Dit jaar wordt voor het vijfde jaar het Open Innovatie Festival (OIF) georganiseerd.  Het Rotterdamse thema is ‘Sociale Innovatie en Het Nieuwe Werken’ www.oif2012.nl/rotterdam

Een boek met de visie op de toekomst van Rotterdam is al jaren beschikbaar. www.rotterdam2040.nl

 1. Woonomgeving

De wijkwinkel van Rotterdam Zuid waar verbindingen tussen bewoners worden gelegd en betaalde klussen beschikbaar zijn www.vanwanten.nu

Burgerinitiatieven gewoon vanuit een zelforganisatievorm www.makersendoeners.nl/

 1. Financieel

Dit schoonmaakbedrijf biedt mensen perspectief door werk in hun wijk www.deschonezaak.nl

Rotterdam Art Adventure Food; De Nieuwe VVV van Rotterdam Zuid zorgt dat creatieve mensen ook brood op de plank krijgen www.raafrotterdam.nl

Jongeren helpen elkaar via hun netwerk aan een baan www.heezenadviesgroep.com

 1. Gezondheid

Preventieve gezondheidszorg op zijn Rotterdams  www.preventiefmedischcentrum.nl

Als werkgever samen met je werknemers iets doen voor anderen als vrijwilliger. Inspirerend Rotterdams voorbeeld www.workmate.nu

 1. Water

Bijzonder plein voor opvang regenwater. www.rotterdam.nl/bijzonder_infiltrerend_plein_geopend

 1. Voeding

Op de Marconistrip wordt groenten en fruit geproduceerd www.uitjeeigenstad.nl . Er zijn diverse andere initiatieven www.transitiontownrotterdam.nl

 1. Energie

Het Innovatiecentrum voor duurzaam wonen www.icdubo.nl

 1. Industrie (maakindustrie, techniek etc.)

Ondernemers bouwen samen een leegstand kantoor om tot bedrijfsverzamelgebouw met het eerste oogstbare dak in de Randstad www.schieblock.com

Mooi is de samenwerking met Roteb om SW ‘ers aan het werk te houden www.ferro-fix-nederland.nl

Ro@work is een mooi voorbeeld van publiek (Robedrijf) private (Randstad) samenwerking waarbij het Robedrijf de handjes levert en Randstad de mensen uitzendt www.robedrijf.nl

 1. Veiligheid

Studenten werken samen aan de veiligheid in de stad  www.rotterdam.nl/frontlijn

 1. Ontspanning

Jongeren gaan weer fietsen. De Ronde van Katendrecht is nieuw leven ingeblazen door Walhalla Festivals. www.theaterwalhalla.nl

 1. Onderwijs

Aandacht voor ICT onderwijs is cruciaal. Informatica wordt de taal en het gereedschap van de wetenschap in deze eeuw, die zal worden gedomineerd door medische en biologische thema’s. Alleen al in Rotterdam zijn er jaarlijks 3.000 nieuwe ICT banen.

Stichting Jong Ondernemen levert jaarlijks succesvolle ondernemers die nog studeren. Marin Licina is finalist voor 2012 www.cravattapelliano.com

Duurzame oplossingen worden samen met studenten gerealiseerd op www.rdmcampus.nl

Een stichting die over een jaar HET jongerenplatform voor Rotterdam wil zijn. Sport, muziek, dans als trigger voor kansen en opleidingen richting werk www.young-up.nl

Tenslotte

Kennis delen en samen blijven leren vanuit een inclusieve economie gedachte. Dat is de beweging. Waarin iedereen meedoet en alle kwaliteiten worden benut.

Onderwijs is daarin voor iedereen (van kind tot oudere) de kern om samen op weg te gaan om de huidige mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt op te lossen.

Rotterdam kent ruim 140.000 vrijwilligers en die capaciteit kunnen we gebruiken in het onderwijs.

Ik stel voor om snel de website Trots op Rotterdam te ontwikkelen. Alle inspirerende voorbeelden hier vermelden. Maar ook toekomstige banen in Rijnmond met perspectief.

Chris Noordam