Overig

Sparen en Risico

750
Sparen en Risico

In onzekere tijden neemt de tendens om te sparen toe. Het idee hierachter is, dat vermogen op een spaarrekening niet in waarde daalt door marktontwikkelingen, maar wel groeit door de rentebijschrijvingen. Uiteraard is het verstandig wat geld op een spaarrekening te hebben, maar het is een misvatting dat sparen de veiligste manier is om geld te reserveren. Wat zijn de risico’s?

Garantie risico

Banken kunnen failliet gaan, denk aan Lehman Brothers, Icesave en DSB.
Van overheidswege is er een garantie tot  € 100.000,-. Heb je meer geld op de spaarrekening, dan ben je dat kwijt. In Europa is er discussie om het garantiebedrag te verlagen tot  € 50.000,-.

Inflatie risico

Wanneer de inflatie hoger is dan de spaarrente, neemt de koopkracht af. Wie voor lange tijd geld opzij zet, doet er dus goed aan dit risico mee te wegen.

Risico van een lage rente

Banken hebben hun spaarrentes sterk verlaagd. Zo laag dat men zich kan afvragen of het nog wel zin heeft om te sparen. Na aftrek van belasting en inflatie blijft er minder dan niets over. Dit kan ertoe leiden dat beoogde doelen, zoals bijvoorbeeld de opbouw van een pensioenkapitaal, niet behaald worden.

Vermogen beschermen tegen inflatie

Aandelen worden gezien als een goede afdekking van het inflatierisico. Inflatie gaat meestal gepaard met toenemende economische bedrijvigheid en toenemende bedrijfswinsten. Dit is positief voor aandelenkoersen en het dividendrendement. Bovendien profiteren bedrijven met langlopende verplichtingen van inflatie, omdat schulden relatief kleiner worden.

Obligaties waren de afgelopen twee decennia een interessant alternatief. De rente is nu echter zo laag dat het risico op een rentestijging steeds groter wordt. Obligaties met een lange looptijd zijn hier gevoelig voor. Veel beheerders geven daarom momenteel de voorkeur aan obligaties met een korte looptijd.

De toegevoegde waarde van een goed gespreide beleggingsportefeuille

Uiteraard hebben inflatie en belasting ook invloed op het rendement van andere beleggingen. Bovendien lopen beleggers een beleggingsrisico. Een degelijk beleggingsproces maakt het goed mogelijk om te profiteren van de kansen op financiële markten. Aandelen kunnen in waarde stijgen en hogere dividenden uitkeren. Obligaties kunnen naast de vaste rente ook koerswinst opleveren. Door de juiste persoonlijke mix van beleggingscategorieën kan de belegger tot een beter resultaat komen, wat op termijn leidt tot een hogere eindwaarde.

Conclusie

Sparen heeft wel degelijk een functie, maar vooral als buffer voor onvoorziene uitgaven of voor inkomen op de korte termijn. Geld dat voor langere termijn opzij wordt gelegd, kan beter in een gespreide beleggingsportefeuille worden ondergebracht. Niet alleen voor meer kansen op groei, maar vooral ook omdat het veiliger is.